วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2552


ขอแสดงความยินดีกับนักเขียนที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2552

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศผลรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2552 ซึ่งมีสำนักพิมพ์ หน่วยงาน และผู้สนใจ ร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดรวม 405 เรื่อง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน ดังนี้

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ได้แก่ ซ่อนไว้ในสิม ก-ฮ ในชีวิตอีสาน ของ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

คนสองแผ่นดิน ของ รุ่งมณี เมฆโสภณ

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงศ์

142 วัน 1,800 กม.นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก ของ พิน สาเสาร์

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือนวนิยาย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

ฆาตกรรมลวง ของ ธันวา วงษ์อุบล

ยิ่งฟ้ามหานที ของ กนกวลี พจนปกรณ์

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

เดินตามรอย ของ วันเนาว์ ยูเด็น

ดอกหญ้า ของ ชัยพร ศรีโบราณ

โลกยนิทาน ของ ธีรภัทร เจริญสุข

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ได้แก่ จากสายน้ำสู่นคร ของ ประกาศิต คนไว

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

เด็กทารกแห่งเมืองหมองหม่น ของ อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

เมรุมายา ของ ศันสนีย ศีตะปันย์

รูปรัก ของ วรภ วรภา

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ได้แก่ ทายซิ ทายซิ นั่นตัวอะไร ของ ตุลย์ สุวรรณกิจ

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก ของ สมาพร สุขสำอาง

บึ๊กซ่าขี้โมโห ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

แมวหมิวผู้กล้าหาญ ของ ฉันทนา ยกมาพันธ์

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย

สายรุ้งหายไปไหน ของ นวรัตน์ สีหอุไร

- รางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย

- รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือบันเทิงคดี ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่

กระท่อมดินทุ่งดาว ของ พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล

ขวัญสงฆ์ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง

สายลมกับทุ่งหญ้า ของ วิเชียร ไชยบัง

- รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทหนังสือสารคดี ได้แก่ เงาะป่า : วรรณคดีสัญลักษณ์แห่งรัชสมัย ของ ยุพร แสงทักษิณ

รางวัลชมเชย ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

- ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับทั้งรางวัลดีเด่นและรางวัลชมเชย

- รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือการ์ตูน และหรือนิยายภาพ ได้แก่ มะเขื่องแห่งเมืองโหวกเหวก ของ อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

การผจญภัยของสุดสาคร พระอภัยมณี ของ อัมรินทร์ เดชณรงค์

บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน (ฉบับการ์ตูน) ของ ชนประเสริฐ คินทรักษ์

แบนเล็กผจยภัย : ชีวิตชีปะขาวตัวแบนในโลกมหัศจรรย์ใต้สายน้ำ ของ นิรมล มูนจินดา

- รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ได้แก่ สยามรัฐวัฒนา ใต้ฟ้าพระสยามินทร์ ของ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

ซ่อนไว้ในสิม ก-อ ในชีวิตอีสาน

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของ ทศพล จังพาณิชย์กุล

หนังสือชุดเครื่องถ้วยในเมืองไทย 3 เล่ม ของ ภุชชงค์ จันทวิช

- รางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ได้แก่ ที่สุดในโลก ชอง รัตนา คชนาท

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่

กระจิ๊บกระจ๊อบมองโลก ของ สมาพร สุขสำอาง

ช้างเพื่อนกัน ของ ธนากร ศรีวิเชียร

ตลาดน้ำ อ้ำ! อร่อย ของ ตุ๊บปอง

...................................

หนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย นิรันศักดิ์_บุญจันทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net