วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตั้งศูนย์ฟื้นฟูภาพลักษณ์ดึงลงทุน วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/finance.php?id=36019

ครม.ศก. เร่งแผนฟื้นฟูประเทศทั้งสั้น กลาง ยาว พร้อมตั้ง One Start One Stop Service อำนวยความสะดวกนักลงทุน

 
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.ศก.) ได้พิจารณาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนสำหรับอนาคต ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจได้เสนอ
ประกอบด้วย แนวทางดำเนินการในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การ ฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ การควบคุมความเสียหายจากวิกฤตให้อยู่ในวงจำกัด การเร่งช่วยเหลือภาคการผลิตจริง และการกระตุ้นให้เกิด การลงทุน เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ One Start One Stop Service เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุนในไทย โดยมี นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดตั้งศูนย์ รวมถึงการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ ต้องการทำธุรกิจในไทย สามารถ ติดต่อเรื่องการลงทุนผ่านจุดเดียว

สำหรับแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต จะมุ่งเน้นพัฒนา 2 แนวทาง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาด และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากพื้นฐานความเป็นไทย

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net