วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"อัมมาร"แนะรัฐหาวิธีแจกเงินสดถึงมือคนจน


นายอัมมาร สยามวาลา

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 11:53
http://www.posttoday.com/breakingnews.php?id=36287

"อัมมาร" แนะรัฐหาวิธีการแจกเงินสดถึงมือคนยากจนที่แท้จริง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย กรณีศึกษาเกี่ยวกับราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า คนไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนยากจนที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 8-10 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนยากจนที่อยู่ในชนบท ชาวนา และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2551 ซึ่งมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือคนยากจนยังไม่เพียงพอ เพราะยังขาดการช่วยเหลือรายจ่ายด้านอาหารพื้นฐานและมาตรการช่วยเหลือยังไม่ถึงมือประชาชนที่ด้อยโอกาส สาเหตุเพราะรัฐบาลขาดข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข สถานที่ และสถานการณ์ของคนยากจน ซึ่งรัฐบาลต้องจัดทำระบบข้อมูลของคนยากจนให้สมบูรณ์ โดยกำหนดให้ประชากรในวัยทำงานทั้งหมดกรอกแบบแสดงรายการภาษีปีละครั้ง ไม่ว่าจะมีงานทำและมีรายได้หรือไม่ ซึ่งวิธีนี้ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศได้นำมาใช้แล้ว

นายอัมมาร เห็นว่า การช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การช่วยเหลือด้วยเงินสดเหมือนหลายประเทศใช้วิธีให้เงินแก่คนยากจน ซึ่งวิธีการทำได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ประเทศไทยยังไม่มีโครงการโอนเงินสดในระดับใหญ่ เพราะมีปัญหาการระบุประชากรที่มีฐานะยากจนที่แท้จริง แต่ทีดีอาร์ไอ เชื่อว่าในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการช่วยเหลือด้วยเงินสดจะบรรเทาปัญหาความยากจนของประเทศไทยได้ และรัฐบาลควรศึกษาวิธีการที่ประเทศต่าง ๆ ได้นำโครงการนี้มาใช้ เพื่อปรับใช้ในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

“เดิมเชื่อว่าการยกระดับราคาข้าวจะช่วยแก้ปัญหาคนจนได้ แต่ปัจจุบันเลิกแนวคิดดังกล่าวไปแล้ว เพราะพบข้อมูลว่าชาวนากว่าร้อยละ 30 เป็นชาวนาระดับบนที่มีฐานะดี และเงินในการยกระดับราคาข้าวถึงร้อยละ 40 ตกไปอยู่ในมือชาวนาระดับบนไม่ถึงมือเกษตรกรที่ยากจนจริง” นายอัมมาร กล่าว

ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการคือ จัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับคนยากจนและคนด้อยโอกาสให้ทันสมัย เพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือคนยากจนอย่างแท้จริง และรัฐบาลควรขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมลูกจ้างเอกชนทั้งหมด รวมทั้งแรงงานนอกระบบ 23 ล้านคน ผลักดันให้มีการออมภาคบังคับหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น  นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร เร่งระบบชลประทาน การขนส่ง เพื่อช่วยเหลือคนจนที่อยู่ในภาคเกษตร

นายเอกนิติ เตือนว่า รัฐบาลต้องระวังภาวะเงินเฟ้อที่อาจกลับมาสูงขึ้น และจะกระทบกับรายจ่ายของประชาชน แม้ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อจะติดลบ เพราะเชื่อว่าเมื่อสถาบันการเงินในสหรัฐได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐแล้วจะกลับเข้ามาเก็งกำไรน้ำมัน สินค้าเกษตร และทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอีก ซึ่งจะกดดันให้อัตราเงินเฟ้อ สูงขึ้นได้


................

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net