วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลางร้ายบจ.กำไรวูบ25%


 นางภัทรียา เบญจพลชัย

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/stockmarket.php?id=36203

โพสต์ทูเดย์ — 532 บจ. เจอพิษเศรษฐกิจ ส่งผลปี 2551 มีกำไรแค่ 3.13 แสนล้านบาท วูบ 25% ไตรมาส 4 ขาดทุน 8.3 หมื่นล้าน

กลุ่มการเงินแชมป์กำไรโตสูงสุด นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 532 บริษัท หรือ 97% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 546 บริษัท ซึ่งนับรวมกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์ 21 กองทุน ได้ส่งงบการเงินงวดสิ้ 
ภัทรียา
 
นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2551 มีกำไรรวมกัน 3.13 แสนล้านบาท ลดลง 25% หรือ 1.09 แสนล้านบาท จากงวดปีก่อน โดยสามารถทำยอดขายได้รวม 7.376 ล้านล้านบาท และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 6.65% “สาเหตุหลักที่ทำให้บจ.กำไรลดลงเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการดำเนินงานของกลุ่มพลังงานในไตรมาส 4 ที่ขาดทุน และการอ่อนค่าของเงินบาท ส่งผลให้บจ.ที่มีภาระหนี้ต่างประเทศขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.54 หมื่นล้าน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มตกต่ำในช่วงปลายปี”

ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 บจ.ขาดทุนสุทธิรวม 8.34 หมื่นล้านบาท แย่ลง 180% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1.04 แสนล้านบาท ซึ่ง 77% มาจากผลขาดทุนของบริษัทในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิสูงสุด คือกลุ่มธุรกิจการเงิน มีกำไร 8.99 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 396% รองลงมาคือ กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีกำไร 8.99 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 67%

นางภัทรียา กล่าวว่า หากดูผลดำเนินงาน ผลการดำเนินงานปี 2551 ของบริษัทจดทะเบียน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ไม่รวมบริษัทใน กลุ่ม NC และ NPG จำนวน รวม 463 บริษัท มีกำไรสุทธิลดลงเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นกลุ่มธุรกิจการเงินและกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพราะแม้ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่การที่ต้นทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นก็ปรับลดเหลือ 16% จาก 20%

นอกจากนี้ หากพิจารณาหุ้นเป็นรายบริษัท จะพบว่า หุ้นปตท. (PTT) ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ครองแชมป์บริษัทที่มีกำไรสุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก

นางภัทรียา กล่าวว่า ในส่วนบริษัทในหมวดธุรกิจหลักทรัพย์ (ไม่รวมบริษัทเช่าซื้อและลีสซิง) จำนวน 16 บริษัท งวดปี 2551 ขาดทุนสุทธิ 14 ล้านบาท แย่ลง 101% จากปีก่อน ที่มีกำไรที่ 2,273 ล้านบาท เพราะตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่สำรองแค่ 260 ล้านบาท

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net