วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำดีให้เกิน 14 วัน


John C Maxwell ปรมาจารย์ผู้สร้างผู้นำให้กับองค์กรทั่วโลกมามากมาย ได้พูดถึงหลักการเตรียมตัวเป็นผู้ประสบความสำเร็จของคนเราว่าจะต้องรู้จุดมุ่งหมายในชีวิต ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านครอบครัว และด้านสังคม หลังจากนั้นก็ลงมือทำอย่างจริงจัง นอกจากนั้นยังให้รู้จักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมทั้งต้องรู้จักเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วย เราลองมาดูด้านการเงินกันดีกว่าว่าจะนำสิ่งที่ John C Maxwell กล่าวไว้มาเตรียมตัวเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการเงินได้อย่างไรบ้าง

ไปที่ภาพที่มีขนาดสูงสุด

1. ต้องรู้จุดมุ่งหมายของตัวเอง เขาเปรียบการจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จของมนุษย์เหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดซึ่งบางคนไปรู้ตัวอีกทีว่าปีนบันไดพาดผิดตึกก็เมื่อถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้ว ทางด้านการเงินเพื่อป้องกันการปีนบันได้พาดผิดตึก เราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในการเก็บออมเงินให้ชัดเจนทั้งจำนวนเงินและระยะเวลา

เช่น ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินให้ได้จำนวน 200,000 บาทภายในระยะเวลา 2 ปี หลายคนไม่เคยตั้งเป้าหมายการเก็บออมเงินที่ชัดเจนให้กับตนเองตั้งแต่ต้นไปรู้ตัวอีกทีก็ตอนใกล้เกษียณ แม้แต่เงินที่จะใช้สำหรับกินข้าวให้ได้ครบ 3 มื้อยังไม่พอ ถึงเวลานั้นได้แต่คิดว่า "น่าเสียดายนะถ้าเริ่มเก็บเงินตั้งแต่อายุยังน้อยถึงวันนี้คงไม่ต้องลำบาก" เปรียบเหมือนกับการปีนบันไดพาดผิดตึก

2. ต้องลงมือทำอย่างจริงจังพร้อมทั้งเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เมื่อเรารู้และกำหนดเป้าหมายในการออมที่ชัดเจนแล้ว การจะสำเร็จได้ต้องลงมือทำอย่างจริงจัง เพียงแค่การกำหนดเป้าหมายแต่ไม่มีการลงมือทำอย่างจริงจังและมุ่งมั่น เราก็จะไม่มีวันไปถึงจุดหมายได้

John C บอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้จะต้องรู้จักการวางแผนจากกิจวัตรประจำวัน กิจวัตรประจำวันที่ทำแล้วทำให้ตัวเองดีขึ้น ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็เช่น เรากำหนดเป้าหมายว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้ 200,000 บาทภายในระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นเดือนหนึ่งเราต้องเก็บเงินให้ได้ 8,400 บาท วันหนึ่งต้องเก็บให้ได้ 280 บาท เป็นต้น การรู้จักจัดลำดับความสำคัญ และลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องให้เป็นกิจวัตร ทำให้ได้เกิน 14 วัน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการทำสิ่งดีๆ ของมนุษย์จะมีคนทำดีได้เกิน 14 วันเพียง 22% และอีก 78% ไม่สามารถทำได้เกิน 14 วัน

และ คนในกลุ่ม 22% นั้น ก็คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นเมื่อกำหนดเป้าหมายในการเก็บออมไว้ชัดเจนแล้วต้องจัดการกับสิ่งที่กำหนดไว้ให้ได้ทุกวัน ทุกเดือน ท่านจึงจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินมีข้าวกินครบ 3 มื้อยามเกษียณ นอกจากลงมือทำตามจุดมุ่งหมายแล้วจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งหมายถึงเงินเดือนที่จะเพิ่มขึ้นมาด้วยตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้เราบรรลุถึงเป้าหมายเร็วขึ้น หรือ เรียนรู้ที่จะหาเครื่องมือที่ช่วยในการทำให้เงินงอกเงยมากขึ้น

3. ต้องรู้จักเพิ่มคุณค่าให้ผู้อื่นด้วย นอกจากการกำหนดจุดมุ่งหมาย และลงเมื่อทำและพัฒนาตัวเองแล้ว ก็ต้องรู้จักเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วย เพิ่มได้อย่างไรบ้าง ง่ายๆในเรื่องการเงินเมื่อเราได้ลงมือเก็บออมอย่างจริงจังตามแผนที่วางไว้แล้วอันดับแรกก็ควรจะบอกต่อกับคนใกล้ชิด เช่น ญาติ พี่น้อง ลูก หลาน เพื่อนๆ หรือคนรู้จักทั่วไป อาจเป็นลูกค้าก็ได้ ฯลฯ เพื่อให้เขาได้เห็นความสำคัญของการเก็บออมและลงมือทำ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคต โดยเริ่มจากตัวเราและคนใกล้ชิดก่อน

โดย SinghaSanSab

 

กลับไปที่ www.oknation.net