วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศิลปาชีพเพื่อเกษตรไทย


ครบรอบสถาปนา34ปีส.ป.ก...ศิลปาชีพเพื่อเกษตรไทย

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร เป็นประธานเปิดงาน ศิลปาชีพเพื่อเกษตรไทย ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันครบรอบสถาปนา ส.ป.ก.ปีที่34 ในวันที่ 6 มีนาคม 2552 มีการจัดแสดง 340 องค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย4ด้านหลัก คือ ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนดีเด่น อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ความร่วมมือในการปฏิรูปที่ดิน พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯได้มอบโล่ดีเด่นผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดให้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน อบต. สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มผู้นำสตรีดีเด่น

             งานศิลปาชีพเพื่อเกษตรไทย เป็นการชักชวนให้เกษตรกรและผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างอาชีพจาก34 สาขาศิลปาชีพ ที่มีภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทย พร้อมทั้งส.ป.ก.ได้คัดเลือกผลงานจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอยู่เกือบ4,000แห่ง วิสาหกิจชุมชน 7,000แห่ง และอาสาสมัครส.ป.ก.รวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต.)จากเขตปฏิรูปที่ดิน 69จังหวัดทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงอีก 340 องค์ความรู้ งานจัดขึ้นระหว่าง6-8มีนาคม ตั้งแต่10.00-22.00น

.

โดย แมนบางไทร

 

กลับไปที่ www.oknation.net