วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: แสงทิพย์ฯกับสายธารแห่งศรัทธา......Sangthip

Super Holy Light

"สายธารแห่งศรัทธา"มาจากไหน?     จากอะไร?ไหนกันเป็นปัญหา

ใครรู้ด้วยช่วยตอบขอบใจนา    ในศรัทธาต่อ"พุทธะ-อริยธรรม-

และแสงทิพย์นิพพาน"ตระการฟ้า    "พระบิดา"ทรงช่วยชุบอุปถัมถ์

พาพี่น้อง"กลับบ้าน-นิพพานธรรม"     "แสงทิพย์ฯนำสู่โลกทิพย์พระนิพพาน"

อัน"สายธารแห่งศรัทธา"มาจาก"จิต"ที่รู้คิด"มีปัญญา"มหาศาล

พร้อม"บุญญาบารมี"ที่ก่อนกาล     สะสมผ่าน"กุศลกรรม"น้อมนำตน 

อยู่ที่ไหน?ไหลหลั่งพรั่งจาก"จิต"    สู่"กัลยาณมิตร"ประสิทธิ์ผล  

ให้พบกับ"พระพุทธา"ทั่วสากล    "บุญ"ย่อมดลบันดาลพบพาน"ธรรม์"

"แสงทิพย์อริยธรรม"นำชีวาตม์    ให้"สิ้นชาติสิ้นภพ"จบสวรรค์-

พรหมโลก-มนุษย์สุดรำพัน     "สิ้นจบกันไม่ต้องเกิด"ล้ำเลิศเอยฯ......

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@hotmail.com

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.com

 

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net