วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนเก่งของเรา


               

เมื่อวันเสาร์ที่ 28กุมภาพันธ์  2552  มีการสอบชิงทุน" ปลาร้าจ่าวิรัช " โรงเรียนอนุบาลโกรกพระสำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ เขต 1  โดยมีการ สอบชิงทุน    ของโรงเรียนในอำเภอโกรกพระ   จำนวน26โรงเรียน ตั้งแต่ระ ดับป.3-ม.3โดยสอบวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์วิชาสังคมศึกษา  และวิชาภาษาอังกฤษ   นักเรียนของเรา ก็ได้รับรางวัลเงินทุน  2,000  บาท  ในระดับชั้น  ป.6  ได้แก่  เด็กชายวีระพนธ์   ไวยลาพี

              

นักเรียนคนเก่งของเรา    เด็กชายวีระพนธ์   ไวยลาพี  นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านเนินเวียง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

               

              นักเรียนในเขตอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  ที่ได้รับทุน  "ปลาร้าจ่าวิรัช"

                  

ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตอำเภอโกรกพระ ก็ได้รับเงินสนับสนุนโครงการอาหาร          กลางวัน โรงเรียนละ 2000 บาท   ก็ขอให้ท่านจ่าวิรัชและคณะ     ที่ให้การสนับสนุนมีแต่          ความสุขความเจริญด้วยนะค่ะ

โดย ประภาพักตร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net