วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สธ.จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรายหัวให้พยาบาลในรพ.ชุมชน-สถานีอนามัย ในพื้นที่ปกติ 1,200-1,800 บาท


     รายงานข่าวจากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2552 นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ทำหนังสือที่ สธ 0201.042.1/ว156 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย ส่งถึงอธิบดีกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการ สธ.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และนิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยระบุว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยในพื้นที่ปกติ ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ปีที่ 1-3 ให้ได้รับค่าตอบแทนในการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย คนละ 1,200 บาทต่อเดือน และตั้งแต่ปีที่ 4 ขึ้นไป คนละ 1,800 บาทต่อเดือน จากเดิมที่ไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
       

       หนังสือดังกล่าวระบุอีกว่า สำหรับสายงานอื่นในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานปีที่ 1-3 ให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ 1,200 บาทต่อเดือน ปฏิบัติงานปีที่ 4 ขึ้นไป คนละ 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนสายงานในระดับวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานปีที่ 1-3 ให้ได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน ปีที่ 4 ขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 900 บาทต่อเดือน
       
       หนังสือระบุด้วยว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ได้รับจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัย หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในเครือข่ายของโรงพยาบาลชุมชนเป็นการประจำ โดยจะต้องมีวันทำการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยตามหลักเกณฑ์ปี 2551แล้ว ซึ่งก็คือพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดารไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามเกณฑ์นี้
       
       อนึ่ง ในช่วงเวลาที่นายวิทยาเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนพร้อมด้วยพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชนกว่า 1,000 คน เดินทางเข้าพบนายวิทยา เพื่อขอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในพื้นที่ปกติ และพื้นที่ทุรกันดารระดับ 1 และ2 เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล โดยตัวแทนชมรมฯได้ยื่นข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้พยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ปกติ จากที่ไม่ได้รับเลย ให้ได้ตามอายุการทำงาน โดยปีที่ 1-3 ได้รับ 2,000บาท ปีที่ 4-10 ได้รับ 3,000 บาท ปีที่ 11-20 ได้รับ 4,000 บาท และปีที่ 21 ขึ้นไปได้รับ 5,000 บาท
       
       สำหรับพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดารระดับ 1 ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยแบ่งตามอายุการทำงานปีที่ปีที่ 1-3 ได้รับ 1,500บาท ปีที่ 4-10 ได้รับ 2,000 บาท ปีที่ 11-20 ได้รับ 2,500 บาท และปีที่ 21 ขึ้นไปได้รับ 3,000 บาท ส่วนพื้นที่ทุรกันดารระดับ 2 ปีที่ 1-3 ได้รับ 3,000 บาท ปีที่ 4-10 ได้รับ 3,500 บาท ปีที่ 11-20 ได้รับ 4,000 บาท ปีที่ 21 ขึ้นไป 4,500 บาท
       
       ทั้งนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์และทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ปกติที่ได้รับรายเดือน ปี1-3 จำนวน 1 หมื่นบาท ปีที่ 4-10 จำนวน 2-3 หมื่นบาท ปีที่11-20 จำนวน 2.5-4 หมื่นบาท และปีที่ 21 ขึ้นไป 3-5 หมื่นบาท จึงเป็นที่มาให้แพทย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ยื่นข้อเรียกร้องให้ได้รับค่าตอบแทนนี้ในอัตราเดียวกับโรงพยาบาลชุมชน

อ้างอิง:หนังสือเวียนที่ สธ 0201.42.1/ว156  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย click

ที่มา :ผู้จัดการออนไลน์

โดย กระจอกข่าว

 

กลับไปที่ www.oknation.net