วันที่ เสาร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

15 มี.ค.แถลงเปิดตัวกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่


PACM Conference

คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่จำนวน 36 ที่ผ่านการสรรหาจาก 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ (ติดกับ รพ.หัวเฉียว / อยู่ภายในรั้วเดียวกับมูลนิธิ พอ.สว.) เพื่อดำเนินการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร อาทิ ประธานคณะกรรมการ รองประธาน และเลขาธิการ เป็นต้น จากนั้นเวลาประมาณ 13.00 น.จะเปิดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อแนะนำคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่ รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการสำคัญๆ ที่จะเร่งดำเนินการต่อไป

อนึ่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ชุดใหม่ เป็นชาย 28 คน เป็นหญิง 8 คน มีภูมิลำเนาจาก 28 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยอดีตข้าราชการระดับสูงที่มีเกียรติประวัติดีงามหลายคน และแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลงานการต่อสู้เพื่อประโยชน์สาธารณะจำนวนมาก

จึงขอประกาศเรียนเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ด้วยจิตคารวะ

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

เรื่องเกี่ยวเนื่อง

ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน 36 คน
http://www.oknation.net/blog/pacm/2009/03/12/entry-1

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net