วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระเชตุพน บัวสองชั้น


      พระเชตุพน บัว 2 ชั้น ของจังหวัดสุโขทัย  เป็นพระศิลปะสุโขทัย หมวดตะกวน

ผสมผสานกับศิลปะแบบสุโขทัย พุทธลักษณะเป็นพระนั่งสร้างออกมาเป็น 2 พิมพ์

พิมพ์ใหญ่ เป็นพระนั่งปางมารวิชัย อยู่บนบัว 2 ชั้น   แบบบัวเล็บช้าง และพิมพ์เล็ก

เป็น พระนั่งปางสมาธิ อยู่บนบัว 2 ชั้น แบบบัวเล็บช้างเช่นกัน


     พระพิมพ์นี้แตกกรุออกมาหลายกรุ เช่น   กรุวัดมหาธาตุ กรุมุมลังกา  และกรุเขา

พนมเพลิง แต่ละกรุจะมีลักษณะเดียวกัน คือ    ประทับอยู่บนบัว 2 ชั้น     แต่วงพระ

พักตร์ไม่เหมือนกัน เข้าใจว่าจะเป็นคนละสกุลช่าง แต่สร้างในยุคเดียวกัน  พบด้วย

กัน 2 เนื้อคือ เนื้อชินและเนื้อดิน    ในด้านพระพุทธคุณแล้ว    ไม่ว่ากรุไหนจะยอด

เยี่ยมทางด้านแคล้วคลาดดีที่สุด      เหมือนกันทุกกรุ   ขนาดองค์จริงพิมพ์เล็ก สูง

ประมาณ 3.5 ซ.ม. กว้างประมาณ 2 ซ.ม.    และพิมพ์ใหญ่      สูงประมาณ 6.5 ซ.ม.

กว้างประมาณ 3.5 ซ.ม.

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net