วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา" แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3 (ตอนที่ 2)


เปิดตัวสมุดไทย "ประถมมาลา" แบบเรียนหนังสือไทย สมัยรัชกาลที่ 3  
(ตอนที่ 2)
(ต่อจากเอ็นทรี่ที่แล้ว)

เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่สนใจ ในสมุดไทย "ประถมมาลา" ที่อยากจะศึกษา
ค้นคว้าในรายละเอียด  ได้นำไปศึกษาค้นคว้า   จึงได้ถ่ายภาพแต่ละหน้า
มานำเสนอ ณ ที่นี้  แบบเต็มไม่ได้ตัดทอน  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน
ด้วยกัน

(หากท่านต้องการให้เห็นตัวอักษรใหญ่ชัดเจน  กรุณาใช้  View > Zoom
 >  Zoom in  เพื่อให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้น หลาย ๆ ครั้ง  ตามต้องการ)


ตอนที่  1

<<1>>


<<2>>


<<3>>


<<4>>


<<5>>


<<6>>


<<7>>


<<8>>


<<9>>


<<10>>


<<11>>


<<12>


<<13>>


<<14>>


<<15>>


<<16>>


<<17>>(มีต่อตอนหน้า)

หวังว่า   ท่านผู้อ่านที่สนใจ  คงจะได้นำไปศึกษาค้นคว้า และช่วยกัน
อนุรักษ์ ยกย่อง และเผยแพร่  ภูมิปัญญาของท่านผู้แต่ง แบบเรียน
หนังสือไทย ต่อไปโดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net