วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชงสูตรแก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/finance.php?id=37790

คลังตั้งแท่น 3 แนวทางปลดล็อกหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ 1 ล้านล้าน ทั้งกู้เงิน โอนเงินและหารายได้เพิ่ม

แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และทีมเลขานุการรมว.คลัง ไปคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ก่อนที่จะนำรายละเอียดไปหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
 


ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

ทั้งนี้ แนวทางเบื้องต้นมี 3 วิธี ได้แก่ การแก้พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินของ FIDF1 และ FIDF3 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้หนี้มากขึ้น

นอกจากนี้ อาจใช้วิธีการแก้พ.ร.บ.เงินตรา เพื่อให้ธปท.สามารถนำเงินตราต่างประเทศไปหาผลประโยชน์และนำเงินมาใช้หนี้ได้มากขึ้นรวมทั้งสามารถแก้ไขกฎหมายเพื่อโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ มาเป็นของรัฐ เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่หน่วย งานใด รัฐก็มีส่วนในการชำระหนี้

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า จะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบว่าจะใช้วิธีใดซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากและเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองจะต้องรับทราบภาระที่เกิดขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

“ถ้ามัวแต่ตั้งทิฐิก็ไม่มีวันใช้หนี้หมด ดังนั้นจะต้องพบกันครึ่งทางช่วยกันตั้งหน้าตั้งตาใช้หนี้ เพราะดอกเบี้ยที่เสียไปแต่ละปีทำให้เสียโอกาสที่จะนำเงินส่วนนี้มากระตุ้นเศรษฐกิจ” แหล่งข่าว ระบุ

ทั้งนี้ ปัจจุบันหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ เหลืออยู่ 2 กอง คือ FIDF1 เหลือประมาณ 4.6 แสนล้านบาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ธปท.นำเงินกำไรจากการดำเนินงานมาใช้เงินต้น โดยกำหนดจะชำระได้หมดภายใน 30 ปี และ FIDF3 มีประมาณ 6.9 แสนล้านบาท กฎหมายกำหนดให้ธปท.นำกำไรจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปีมาใช้เงินต้น ตั้งเป้าชำระให้หมดภายใน 19 ปี

อย่างไรก็ตาม 2 ปีที่ผ่านมา ธปท. ไม่สามารถชำระเงินต้นของทั้งสองกองได้เนื่องจากมีขาดทุนสะสมทางบัญชี ทำให้คาดระยะเวลาชำระหนี้จะยาวออกไปอีก ส่งผลให้มีภาระดอกเบี้ยมากขึ้น ทั้งที่กระทรวงการคลังต้องจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว 4.5 แสนล้านบาท แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่า ธปท.ต้องใช้หนี้ดอกเบี้ยให้กับกระทรวงการคลังหลังจากที่ชำระเงินต้นของกองทุนหมดแล้ว

ขณะที่ปีที่ผ่านมา ธปท.ได้เสนอให้กระทรวงคลังแก้พ.ร.บ.เงินตราเพื่อให้การบริหารเงินทุนสำรองของธปท. ได้ดอกผลมากขึ้น นำไปใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ แต่กฎหมายไม่ผ่านสภาฯ เพราะกระทรวงการคลังถอนร่างออกมา เนื่องจากมีผู้ต่อต้านและถูกโยงเป็นประเด็นทางการเมือง

ก่อนหน้านี้ นางสุชาดา กิระกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธปท. ระบุว่า ธปท.ได้จ่ายคืนหนี้พันธบัตรรัฐบาล FIDF1 ไปแล้วจำนวน 36,724 ล้านบาท จากบัญชีกิจการธนาคาร และจ่ายคืนพันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ FIDF2 และพันธบัตรรัฐบาล FIDF3 รวมเป็นจำนวน 124,758 ล้านบาท จากบัญชี ผลประโยชน์ในทุนสำรองเงินตรา

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net