วันที่ พุธ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หมายกำหนดการหรือ กำหนดการ


หมายกำหนดการ

คำว่า  “หมายกำหนดการ” กับคำว่า   “กำหนดการ” เป็นคำที่มักนำไปใช้ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ด้วยไม่เข้าใจ เรื่องความหมายและโอกาสในการนำไปใช้
 หมายกำหนดการ คือ เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธีโดยเฉพาะ ลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมโองการ คือขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า...” เสมอไป และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องส่งต้นหมายกำหนดการนี้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อให้เป็นพระบรมราชโองการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตัวอย่างเช่น หมายกำหนดการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 


 กำหนดการ  คือ เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานทั่วไปหรือรายการต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในการทำงานหรือพิธีที่ทางราชการหรือเอกชนจัดขึ้น  แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปและเกี่ยวข้องถึงเบื้องพระยุคลบาท เช่น งานพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ซึ่งทางราชการกำหนดจัดขึ้น ก็ไม่ใช้ว่า  “หมายกำหนดการ” เพราะไม่ใช่งานพระราชพิธีซึ่งกำหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการ ตลอดจนงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเอกชนที่กราบบังคมทูลเจ้านายให้เสด็จพระราชดำเนินไปทางเป็นประธานหรือไปทรงเปิดงานหรือกราบทูลเจ้านายให้เสด็จไปทรงเป็นประธานหรือไปทรงเปิดงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ของงานที่จัดขึ้นดังกล่าวก็ใช้ว่า “กำหนดการ” ไม่ใช้ว่า “หมายกำหนดการ” เพราะมิใช่ขั้นตอนของงานพระราชพิธี


 ข้อสังเกตที่จะทำให้จำง่ายขึ้นก็คือหากมีคำว่า  “หมาย”  อยู่หน้าคำว่า  “กำหนดการ” ก็คือ เอกสารขั้นตอนของงานพระราชพิธีหากใช้คำว่า  “กำหนดการ”  โดยไม่มีคำว่า “หมาย”  อยู่หน้าคำ  ก็หมายถึง  เอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของานทั่ว ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกท่านใช่ให้ถูกต้องตรงกัน ครับ
ที่มา หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดือนมีนาคม

โดย อิสฮาก

 

กลับไปที่ www.oknation.net