วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*********ตัณหา ๑๐๘*********


ตัณหา ๑๐๘

เพราะอาศัยตัณหา จึงเกิดการแสวงหา

เพราะอาศัยการแสวงหา จึงเกิดลาภ

เพราะอาศัยลาภ จึงเกิดการตกลงใจ

เพราะอาศัยการตกลงใจ จึงเกิดการรักใคร่ พึงใจ

เพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจ จึงเกิดการพะวง(หึงหวง)

เพราะอาศัยการพะวง จึงเกิดการยึดถือ(ว่าเป็นของเรา)

เพราะอาศัยการยึดถือ จึงเกิดความตระหนี่

เพราะอาศัยความตระหนี่ จึงเกิดการป้องกัน

เพราะอาศัยการป้องกัน จึงเกิดเรื่องในการป้องกัน

อกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกมิใช่น้อยนี้ คือการถือไม้ ถือมีด การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การพูดส่อเสียด การพูดเท็จ ย่อมเกิดขึ้น....

เพราะตัณหาตัวเดียว.


Permalink : http://www.oknation.net/blog/pierra


โดย เด็กชาย-เด็กหญิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net