วันที่ ศุกร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

++ประชาสัมพันธ์ เพลงอยู่อย่างพอเพียงตามโครงการคำพ่อสอนÍÂÙèÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ - Unknown Artist

ด้วยมูลนิธิพระดาบสขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ "เพลงอยู่อย่างพอเพียง" ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการคำพ่อสอน เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  โดยแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระราชทานไว้นี้เป็นหนทางที่จะนำพาสังคมไทยไปสู่ความสุขร่วมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

คลิ๊กดาว์นโหลดเพลง "อยู่อย่างพอเพียง" ตามลิงค์นี้ http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2552/3/2806_2.zip

โค๊ดเพลง "อยู่อย่างพอเพียง"
<div style="width:300px;"><object width="300" height="110"><param name="movie" value="http://media.imeem.com/m/kwv6xeW6-n"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://media.imeem.com/m/kwv6xeW6-n" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="110" wmode="transparent"></embed></object><div style="background-color:#E6E6E6;padding:1px;"><div style="float:left;padding:4px 4px 0 0;"><a href="http://www.imeem.com/"><img src="http://www.imeem.com/embedsearch/E6E6E6/" border="0"  /></a></div><form method="post" action="http://www.imeem.com/embedsearch/" style="margin:0;padding:0;"><input type="text" name="EmbedSearchBox" /><input type="submit" value="Search" style="font-size:12px;" /><div style="padding-top:3px;"><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=0&ek=kwv6xeW6-n" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/152/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=1&ek=kwv6xeW6-n" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/153/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=2&ek=kwv6xeW6-n" rel="nofollow"><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/154/10/" border="0" /></a><a href="http://www.imeem.com/ads/banneradclick.ashx?ep=3&ek=kwv6xeW6-n" rel="nofollow" ><img src="http://www.imeem.com/ads/bannerad/155/10/kwv6xeW6-n/" border="0" /></a></div></form></div></div><br/><a href="ÍÂÙèÍÂèÒ§¾Íà¾ÕÂ">http://www.imeem.com/people/0SR_EbQ/music/v2wlSwAu/unknown-artist/">ÍÂÙèÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§ - Unknown Artist</a>

โดย หนองแหวน

 

กลับไปที่ www.oknation.net