วันที่ เสาร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คอร์รัปชันในวงการศึกษา เหลือบทำลายคุณภาพสังคม


ดัดแปลงภาพจากอินเทอร์เน็ต

บทความนี้เป็นเรื่องผมอยากนำเสนอต่อเพื่อนสมาชิกและท่านผู้สนใจ เป็นแง่มุมเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชันในวงการศึกษา ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายสังคมและคุณภาพของไทยลูกหลานของเราๆ ท่านๆ เนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากประสพการณ์ที่พานพบด้วยตัวเอง ส่วนหนึ่งก็มาจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหมู่เพื่อนฝูง

กล่าวคือ ในการประชุมเรื่อง “โลกของการศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดากา ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัลในทวีปแอฟริกาปี ค.ศ. 2000 ที่ประชุมสรุปว่า คอร์รัปชันในวงการศึกษากำลังทำลายประเทศในแง่ของสังคม เศรษฐกิจ และระบบการเมืองการปกครองในอนาคต ด้วยเหตุผลทีว่าคอร์รัปชันในวงการศึกษาถือเป็นตัวทำลายสังคมและประเทศมากกว่าการคอรัปชั่นในรูปแบบอื่นๆ และส่งผลแก่เยาวชนในระยะยาว

เนื่องจากคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามการเข้าถึงความเสมอภาค คุณภาพ และระดับของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจน ที่ตามปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา หรืออาจเข้าถึงได้เฉพาะสถาบันที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เลย เช่นเดียวกับประเทศที่ยอมรับการคอร์รัปชัน ย่อมไม่สามารถผลิตบุคคลากรที่รักในสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายได้เลย

หากเยาวชนมีทัศนคติโน้มเอียงในการยอมรับความสำเร็จที่มาจากการบังคับข่มขู่ หรืออิทธิพลของการจ่ายเงินใต้โต๊ะนั้น ก็หมายความว่าสังคมประเทศนั้นๆ กำลังถูกสั่นคลอนอย่างแรง

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นว่าการคอร์รัปชันในวงการศึกษา คือตัวขวางการพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษาของโลกนี้ และได้วางเป้าหมายว่าจะต้องพัฒนาการศึกษาระดับประถมศึกษาของโลกให้ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก่อนปี ค.ศ.2015

ที่ประชุมยังได้เห็นพ้องต้องกันว่า เครื่องมือที่สำคัญในการต่อสู้กับคอร์รัปชันในวงการศึกษาคือ การเข้าถึงข้อมูล กระบวนการที่โปร่งใสในการรับฟังความคิดเห็น รับฟังเสียงบ่นจากผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งนักเรียน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าควรมีการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในระบบการศึกษา ซึ่งมิใช่เกิดเฉพาะในประเทศเซเนกัลเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นข้อมูลที่ผ่านมาถึง 8 ปีแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่ายังคงมีความทันสมัย เพราะสถานการณ์คอร์รัปชันในวงการศึกษา โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาอย่างบ้านเรา หาได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

แม้กระทั่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล "อภิสิทธิ์ เวชาชีวะ" ที่เพิ่งจบลงไป นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลก็ถูกฝ่ายค้านพุ่งเป้าโจมตีว่า เปิดช่องโอกาสฉ้อฉลในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนและวัสดุตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล

ผมคิดว่าหากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นต้นน้ำในการพัฒนาเยาวชนหรือบุคลากรออกสู่สังคม เต็มไปด้วยการคอร์รัปชัน โกงกิน และความอยุติธรรม เยาวชนก็อาจจะซึมซับเลียนแบบ ด้วยความเชื่อว่าไม่มีกระบวนการใดๆ ทำอะไรบุคคลเหล่านั้นได้เลย

คอร์รัปชันในวงการศึกษามีหลายรูปแบบ ตัวอย่าง เช่น ครูรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อให้ลูกหลานได้เกรดที่ดี อาจารย์จ่ายเงินหรือรับรองเลี้ยงดูผู้ตรวจราชการหรือข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของตนดีขึ้น หรือได้รับทุนมาลงที่หน่วยงานของตน ลักษณะนี้ก็เห็นบ่อยมากในประเทศไทย ครูอาจารย์ไปตีสนิทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานของตนผ่านการประเมินหรือได้คะแนนดีๆ ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล

เมื่อประเมินเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวเย็นข้าวกลางวัน หรือร้องเพลง อย่างนี้ลองคิดดูว่าเมื่อคุณไปกินข้าวคนที่เรากำลังประเมิน คุณกล้าประเมินเขาไม่ผ่านหรือไม่ เพราะเขาเลี้ยงข้าวคุณแล้ว น่าเศร้าใจครับ

การแก้ปัญหาคอร์รัปชันในวงการศึกษานั้น ก็ไม่แตกต่างจากการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในภาคส่วนอื่นๆ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งระบบโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ต้องเข้าปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่ขบวนการรับคนเข้าทำงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ชัดเจน

ยกตัวอย่างบางหน่วยงาน การรับคนเข้าทำงานก็ถูกตัดสินจากคนเพียงคนเดียว เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนัก หรือคณบคดี ฯลฯ กระบวนการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาก็ไม่เปิดเผยนัก หน่วยงานหลายแห่งไม่มีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือในวิทยุ อาจจะมีเพียงแต่ลงประกาศเฉพาะของเว็บไซค์คณะ ผู้คนที่อยากทำงานก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

นี่คือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผมขันอาสาเข้ามาร่วมเป็น 1 ในกรรมการ ป.ป.ช ภาคประชาชน เพื่อหวังจะร่วมมือกับพี่น้องสมาชิกขจัดบุคคลเหล่านี้ออกจากสังคม โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

สำหรับความฉ้อฉลหรือการคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างในสถาบันการศึกษา ซึ่งผมจะเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไปว่าวิธีการเขาทำกันอย่างไร รวมทั้งการใช้ความสนิทสนมหรือระบบเครือญาติเพื่อซื้อข้อสอบ เป็นต้น

ดร.วิโรจน์ เดชนำปัญชาชัย
กรรมการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน (ภาคตะวันออก)

 

เพลงหยุดโกงบ้านกินเมือง : ยืนยง โอภากุล (สื่อรณรงค์จากสำนักงาน ป.ป.ท.)

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net