วันที่ เสาร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

3จี ทีโอทีเจอโรคเลื่อนอีก 4 เดือนสรุป อ้อนรัฐงดภาษี


3จี ทีโอทีเจอโรคเลื่อนอีก 4 เดือนสรุป อ้อนรัฐงดภาษี


       Edited - 3จี ทีโอทีเลื่อนอีก 4 เดือนถึงได้ข้อสรุปโครงการ หลังบอร์ดมีมติให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการตามมติครม. แทนการใช้เอซีที โมบาย อ้างมีต้นทุนต่ำกว่า อ้อนคลังเลิกเก็บภาษีเอซี 30 % หลังดีแทค ทรูมูฟ เลิกจ่าย เพราะจะช่วยทีโอทีกู้เงินลงทุน 3 จี ลดลง
       
       นายระเฑียร ศรีมงคล โฆษกคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2552 ที่ผ่านมา มีมติยืนยันให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งโครงข่าย 3 จี โดยไม่ให้ บริษัท เอซีที โมบาย เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจาก มติ ครม.ได้อนุมัติให้ทีโอทีเป็นผู้ดำเนินการ เพราะทีโอทีมีบุคลากรเพียงพอ หากให้เอซีที โมบายเป็นผู้ดำเนินการก็ไม่ส่งผลให้การติดตั้งโครงข่ายมีความรวดเร็วขึ้น
       
       ทั้งนี้ ยอมรับว่าความเห็นจากคลังก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้ทีโอทีดำเนินการ เอง เพราะคลังจะเป็นผู้ค้ำเงินกู้ให้ทีโอที และถ้าให้เอซีที โมบายดำเนินงานจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าทีโอทีดำเนินการเอง
       
       คาด ว่าภายใน 4 เดือนแผนการดำเนินงาน 3 จี ทั้งหมดจะแล้วเสร็จ  เช่น ข้อสรุปจำนวนเงินกู้ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องลงทุนในส่วนใดบ้าง รวมถึงกระบวนการ ซึ่งขณะนี้ทีโอทีกำลังพิจารณาว่าแผนงานทั้งหมดต้องนำเข้า ครม.หรือไม่ ถ้าไม่ต้องนำเข้า ครม.ก็สามารถดำเนินการได้ทันที
       

       สำหรับการกู้เงินในประเทศมีดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้จากต่างประเทศ ซึ่งถ้ารัฐบาลค้ำให้จะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าการให้เอกชนจัดหามา ส่วนจำนวนเงินกู้จะต้องใช้จำนวนเท่าใด ต้องพิจารณาอีกครั้ง ส่วนกรณีสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากรายได้ค่าเชื่อมต่อเลขหมายแอ็คเซสชาร์จ 30 % ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพราะบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค และ บริษัท ทรูมูฟ ได้หยุดจ่ายไปแล้ว หากทีโอทีไม่ต้องจ่ายค่าภาษีดังกล่าวก็จะทำให้มีเงินในการลงทุน 3จีเพิ่ม ส่งผลให้กู้เงินน้อยลง
       
       ทั้งนี้ ทีโอทีจะอัปเกรดโครงข่ายเอซีที โมบายเดิมจำนวน 500 สถานีฐาน ซึ่งจะใช้เงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อสถานีฐาน รวมมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพราะเป็นสิ่งที่ทีโอทีสามารถดำเนินงานได้ทันทีภายใต้เงินลงทุนของทีโอทีที่ มีอยู่  ก่อนหน้านี้ทีโอทีมีแผนลงทุน 3 จีทั้งหมด 2.9 หมื่นล้านบาท และจะกู้ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท
       
       นอกจากนี้ บอร์ดทีโอทียังมีมติเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศในเส้นทางไทย -สิงคโปร์ระยะเวลา 3 ปีและสิงคโปร์-อเมริกา ระยะเวลา 15 ปี โดยมีความเร็ว 5 กิ๊กกะบิต ในวงเงิน 22 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น เพราะปีนี้ทีโอทีตั้งเป้าทำบรอดแบนด์ 1 ล้านพอร์ต และรองรับการขยายตัวความเร็วในการให้บริการบรอดแบนด์ เพราะทรูให้บริการความเร็วบรอดแบนด์ 2 เมกะบิต ขณะที่ บริษัท ทริปเปิ้ล ที บรอดแบนด์ ได้เพิ่มความเร็วอยู่ที่ 3 เมกะบิต ในราคา 590 บาทเท่ากัน
       
       อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทีโอทีระบุว่า แผน 3 จีแบบ MVNO ตามมติครม.จะชัดเจนในเดือนเมษายนปีนี้
       
     อ้างอิง manager

โดย tongza

 

กลับไปที่ www.oknation.net