วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่ากระดานน้อย กรุท่าเสา กาญจนบุรี


     ในอาณาบริเวณของตำบลลาดหญ้า   อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี มีการค้น

พบพระกรุหลายแห่งด้วยกัน    เช่น กรุวัดเขาชนไก่   กรุวัดท่าเสา    ซึ่งพระทั้ง 2 กรุ

ดังกล่าวนี้มีการพบพระขึ้นจากกรุหลายพิมพ์ด้วยกัน    รวมไปถึง     พระท่ากระดาน

จำนวนมากน้อยต่างกันไปในแต่ละกรุ   พระกรุวัดท่าเสา  ซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งในพื้นที่

ตำบลลาดหญ้า เมื่อปี พ.ศ.2507     ได้มีการขุดฐานพระเจดีย์องค์หนึ่ง   ได้พระท่า

กระดานจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก พร้อมพระพิมพ์อื่นๆ แต่ที่พบขึ้นจากกรุมากที่สุด

คือ พระท่ากระดานน้อย

     พระท่ากระดานน้อย   กรุท่าเสา   พุทธลักษณะเป็นพระปางมารวิชัย   ประทับนั่ง

ลอยองค์    โดยไม่ปรากฏเส้นฐานรองรับแต่อย่างใด     ปรากฏรายละเอียดบนพระ

พักตร์ชัดเจนทุกสัดส่วน   ทั้งพระเนตร พระขนง  พระโอษฐ์ และพระนาสิก ปรากฏ

ปีกด้านข้างทุกองค์    ทั้งประเภทปีกกว้าง   และปีกชิด      เป็นพระเนื้อชินสนิมแดง

คล้ายกับของกรุศาลเจ้า จังหวัดราชบุรี แต่ลักษณะสนิมแดงของกรุวัดท่าเสา จะดู

แดงเข้มจัดและไขมันกว่าของวัดศาลเจ้า สันนิษฐานว่าพระท่ากระดานน้อยนี้ เป็น

พระที่ถูกสร้างขึ้นภายหลัง   พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่  ข้อควรสังเกตในการสะสม

พระท่ากระดานน้อย    กรุท่าเสา ประการหนึ่งก็คือ มีบางครั้งพบว่ามีการนำเอาพระ

กรุศาลเจ้า  ซึ่งมีพิมพ์พระและขนาดใกล้เคียงกันมาก       มาปั๊มขึ้นรูปใหม่เป็นแบบ

พิมพ์ของกรุท่าเสา    แม้จะเป็นพระแท้เช่นกัน   แต่ถือว่าผิดกรุ   ผิดสำนัก   และผิด

ราคา   กรุท่าเสา  จ. กาญจนบุรี พระที่ขึ้นจากกรุนี้  นอกจากพระท่ากระดาน พระท่า

กระดานน้อยแล้ว   ยังพบพระพิมพ์อื่นๆอีก เช่น   พระพิมพ์อู่ทอง พระท่ากระดานหู

ช้าง   เป็นต้น  ล้วนเป็นพระเครื่องที่มีศิลปะแบบอู่ทองทั้งสิ้น ขนาดองค์พระ กว้าง 

1.2   ซ.ม. สูง  2.2    ซ.ม.  พุทธคุณยอดเยี่ยมทางแคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี

ราคาหลักหมื่นต้น      ถ้าสภาพสวยแชมป์ถึงหมื่นกลาง    พระมีจำนวนมากในท้อง

ตลาด ถือเป็นพระย่อยชุดเล็ก เนื้อสนิมแดง    ที่ยังหาไว้บูชาครอบครองได้ไม่ยาก

เย็นนักในแหล่งพื้นที่บ้านเดิมของจังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net