วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การอบรมเยาวชาภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 6


กำหนดการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิม

วันที่ 11-16 เมษายน 2552 ณ มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม บ้านฮ่อ

โดยความร่วมมือจาก

มัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลาม บ้านฮ่อ

มัสยิดอัตตักวา สันป่าข่อย

มัสยิดอัลญาเมี๊ยะ  ช้างคลาน

มัสยิดดุนนูร ช้างเผือก

สนับสนุนโดย  สนง.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชมรมสตรีมุสลิมล้านนา

******************************************

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2552

เวลา 08.00น.-09.00น.เลี้ยงอาหารเช้าผู้เข้าอบรม

   ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน

เวลา 09.30น.-10.15น.พิธีเปิด

 - อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านโดย นายอามีน  ศรีสมบัติ

 - ผู้อำนวยการค่าย อิหม่ามซางฟู  แซ่พ่าน

กล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน

 - ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

ฮัจยีพรางกูร วงศ์ลือเกียรติ   กล่าวเปิดงาน

 - ศ.ดร.นพ.สนาน สิมารักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท

เวลา10.15น.-10.30น.พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา10.30น.-12.00น.กิจกรรมละลายพฤติกรรม

เวลา12.00น.-13.30น.รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาดซุฮ์รี่

เวลา13.30น.-16.00น.ชี้แจงกฎระเบียบ/แนะนำพี่เลี้ยง/แบ่งกลุ่ม/

เลือกหัวหน้า / พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม / ละลายพฤติกรรม / เก็บกระเป๋า

เวลา16.00น.-16.15น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา16.15น.-16.45น. ละหมาดอัศรี่

เวลา16.45น.-17.45น. เล่นกีฬา/พักผ่อนตามอัธยาศัย/อาบน้ำเตรียมตัวรับประทานอาหารเย็น

เวลา18.00น.-18.30น. รับประทานอาหารเย็น

เวลา18.30น.-19.15น. ละหมาดมัฆริบ

เวลา19.15น.-20.00น. บรรยายศาสนา โดย

อ.ซอและห์ แสวงศิริผล อ.มุสตอฟา หะซัน

เวลา20.00น.-20.30น. ละหมาดอีชา

เวลา20.30น.-21.00น. นาซีฮัต / พี่พบน้อง

เวลา21.00น.-21.15น. กล่อมน้องเข้านอน

เวลา21.15น.-21.45น. ประชุมกลุ่มพี่เลี้ยงชาย  / หญิง

เวลา21.45น.-เป็นต้นไป ประชุมรวมทุกฝ่าย

.....................................
วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 255

เวลา05.00น.-05.30น. ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว / เตรียมตัวละหมาดซุบฮ์

เวลา05.30น.-06.00น. ละหมาดซุบฮ์

เวลา06.00น.-06.30น. ทบทวนอัลกุรอ่าน-ดุอา โดยแบ่งตามกลุ่มที่ได้จัดไว้

เวลา06.30น.-07.00น. ออกกำลังกาย 

เวลา07.00น.-07.45น. อาบน้ำ/เตรียมตัวรับประทานอาหารเช้า/เตรียมตัวเข้ากิจกรรมการอบรม

เวลา07.45น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา08.30น.-09.00น. ทำความสะอาดบริเวณค่ายฯ / ประชุมพี่เลี้ยง

เวลา09.00น.-10.00น. บรรยายศาสนา เรื่อง "เด็กในหลอดแก้ว"

เวลา10.00น.-10.15น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา10.15น.-11.45น. กิจกรรมวิชาการ  เรื่อง "โลกหลังความตาย"

เวลา11.45น.-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน / เตรียมตัวละหมาดดุฮรี่

เวลา12.30น.-13.45น. ละหมาดดุฮฺรี่ / นาซีฮัต

เวลา13.45น.-14.15น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา14.15น.-15.45น. กิจกรรม เรื่อง "ความรู้รอบตัว" "เครื่องร่อนกระดาษ"

เวลา16.00น.-16.15น. รับประทานอาหารว่าง / เตรียมตัวละหมาดอัศรี่

เวลา16.15น.-16.45น. ละหมาดอัศรี่

เวลา16.45น.-17.30น. เล่นกีฬา ออกกำลังกาย / พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา17.30น.-18.00น. อาบน้ำ / เตรียมตัวกินข้าว

เวลา18.00น.-18.30น. รับประทานอาหาร

เวลา18.30น.-19.15น. ละหมาดมัฆริบ

เวลา19.15น.-20.00น. บรรยายศาสนาโดย

   อ.ซอและห์  แสวงศิริผล  อ.มุสตอฟา  หะซัน

เวลา20.00น.-20.30น. ละหมาดอีชา 

เวลา20.30น.-21.00น. นาซีฮัต / พี่พบน้อง

เวลา21.00น.-21.15น. กล่อมน้องเข้านอน

เวลา21.15น.-21.45น. ประชุมกลุ่มพี่เลี้ยงชาย  / หญิง

เวลา21.45น.-เป็นต้นไป  ประชุมรวมทุกฝ่าย

.................................

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2552

เวลา 05.00น.-05.30น. ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว / เตรียมตัวละหมาดซุบฮ์

เวลา 05.30น.-06.00น. ละหมาดซุบฮ์

เวลา 06.00น.-06.30น. ทบทวนอัลกุรอ่าน - ดุอา 

   โดยแบ่งตามกลุ่มที่ได้จัดไว้ 

เวลา 06.30น.-07.00น. ออกกำลังกาย 

เวลา 07.00น.-07.45น. อาบน้ำ / เตรียมตัวรับประทานอาหารเช้า /

   เตรียมตัวเข้ากิจกรรมการอบรม

เวลา 07.45น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30น.-09.00น. ทำความสะอาดบริเวณค่ายฯ / ประชุมพี่เลี้ยง

เวลา 09.00น.-10.30น. กิจกรรมวิชาการ"ฐานเรียนรู้" "เสียงสวรรค์"

เวลา 10.30น.-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45น.-11.45น. กิจกรรม"ฐานเรียนรู้" "เสียงสวรรค์"


เวลา 11.45น.-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน / เตรียมตัวละหมาดดุฮรี่

เวลา 12.30น.-13.45น. ละหมาดดุฮฺรี่ / นาซีฮัต

เวลา 13.45น.-14.15น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 14.15น.-16.00น. สันทนาการ เรื่อง "ลดโลกร้อน" "ต่ออุปกรณ์" 

วลา 16.00น.-16.15น. รับประทานอาหารว่าง / เตรียมตัวละหมาดอัศรี่

เวลา 16.15น.-16.45น. ละหมาดอัศรี่

เวลา 16.45น.-17.30น. เล่นกีฬา ออกกำลังกาย / พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 17.30น.-18.00น. อาบน้ำ / เตรียมตัวกินข้าว

เวลา 18.00น.-18.30น. รับประทานอาหาร

เวลา 18.30น.-19.15น. ละหมาดมัฆริบ

เวลา 19.15น.-20.00น. บรรยายศาสนาโดย

    อ.ซอและห์  แสวงศิริผล  อ.มุสตอฟา หะซัน

เวลา 20.00น.-20.30น. ละหมาดอีชา

เวลา 20.30น.-21.00น. นาซีฮัต / พี่พบน้อง

เวลา 21.00น.-21.15น. กล่อมน้องเข้านอน

เวลา 21.15น.-21.45น. ประชุมกลุ่มพี่เลี้ยงชาย  / หญิง

เวลา 21.45น.-เป็นต้นไป  ประชุมรวมทุกฝ่าย

.................................

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2552

เวลา 04.00น.-เป็นต้นไป ปลุกน้องตื่นนอนเตรียมตัวละหมาดตะฮัดญุด

เวลา 05.00น.-05.30น. ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว / เตรียมตัวละหมาดซุบฮ์

เวลา 05.30น.-06.00น. ละหมาดซุบฮ์

เวลา 06.00น.-07.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   

เวลา 07.00น.-07.45น. อาบน้ำ/เตรียมตัวรับประทานอาหารเช้า/

   เตรียมตัวเข้ากิจกรรมการอบรม

เวลา 07.45น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30น.-09.00น. ออกเดินทางไปสวนราชพฤกษ์ 2549

เวลา 09.00น.-11.45น. กิจกรรม  R.C.

เวลา 11.45น.-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน / เตรียมตัวละหมาดดุฮรี่

เวลา 12.30น.-13.45น. ละหมาดดุฮฺรี่

เวลา 13.45น.-14.15น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 14.15น.-15.30น. กิจกรรมเดินทางไกล

เวลา 15.30น.-16.30น. เดินทางกลับ

เวลา 16.30น.-16.45น. ละหมาดอัศรี่

เวลา 16.45น.-17.30น. เล่นกีฬา ออกกำลังกาย / พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 17.30น.-18.00น. อาบน้ำ / เตรียมตัวกินข้าว

เวลา 18.00น.-18.30น. รับประทานอาหาร

เวลา 18.30น.-19.15น. ละหมาดมัฆริบ

เวลา 19.15น.-20.00น. ซ้อมละคร

เวลา 20.00น.-20.30น. ละหมาดอีชา

เวลา 20.30น.-22.00น. กิจกรรมแสดงละคร

เวลา 22.00น.-22.30น. กล่อมน้องเข้านอน

เวลา 22.30น.-เป็นต้นไป  ประชุมรวมทุกฝ่าย

..............................

วันพุธที่ 15 เมษายน 2552

เวลา 05.00น.-05.30น. ตื่นนอน / ทำธุระส่วนตัว / เตรียมตัวละหมาดซุบฮ์

เวลา 05.30น.-06.00น. ละหมาดซุบฮ์

เวลา 06.00น.-06.30น. ทบทวนอัลกุรอ่าน-ดุอา 

   โดยแบ่งตามกลุ่มที่ได้จัดไว้ 

เวลา 06.30น.-07.00น. เตรียมสถานที่ถ่ายรูป  

เวลา 07.00น.-07.45น. อาบน้ำ / เตรียมตัวรับประทานอาหาร

เวลา 07.45น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30น.-09.00น. ถ่ายรูป

เวลา 09.00น.-10.30น. กิจกรรมวิชาการ(ฐานตัวอักษรภาษาอาหรับ , ปิดตาวาดรูปตามคำสั่ง)

เวลา 10.30น.-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45น.-11.45น. บรรยายศาศาสนา

เวลา 11.45น.-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน / เตรียมตัวละหมาดดุฮรี่

เวลา 12.30น.-13.45น. ละหมาดดุฮฺรี่ / นาซีฮัต

เวลา 13.45น.-14.15น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 14.15น.-16.00น. กิจกรรมสันทนาการ / นันทนาการ / เกมส์

เวลา 16.00น.-16.15น. รับประทานอาหารว่าง / เตรียมตัวละหมาดอัศรี่

เวลา 16.15น.-16.45น. ละหมาดอัศรี่

เวลา 16.45น.-17.30น. เล่นกีฬา ออกกำลังกาย / พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 17.30น.-18.00น. อาบน้ำ / เตรียมตัวกินข้าว

เวลา 18.00น.-18.30น. รับประทานอาหาร

เวลา 18.30น.-19.15น. ละหมาดมัฆริบ

เวลา 19.15น.-20.00น. บรรยายศาสนาโดย

   อ.ซอและห์  แสวงศิริผล  อ.มุสตอฟา  หะซัน

เวลา 20.00น.-20.30น. ละหมาดอีชา

เวลา 20.30น.-22.00น. กิจกรรมอำลาค่าย

เวลา 22.30น.-23.00น. กล่อมน้องเข้านอน

เวลา 21.45น.-เป็นต้นไป  ประชุมรวมทุกฝ่าย

...................

วันพฤหับดีที่ 16 เมษายน 2552

เวลา 05.00น.-05.30น. ตื่นนอน/ทำธุระส่วนตัว/เตรียมตัวละหมาดซุบฮ์

เวลา 05.30น.-06.00น. ละหมาดซุบฮ์

เวลา 06.00น.-06.30น. ทบทวนอัลกุรอ่าน-ดุอา โดยแบ่งตามกลุ่มที่ได้จัดไว้ 
เวลา 06.30น.-07.45น. อาบน้ำ/เก็บสัมภาระ และทำความสะอาดสถานที่

เวลา 07.45น.-08.30น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา 08.30น.-10.00น. ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร

เวลา 10.00น.-12.00น. พิธีปิด

-อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดยน้องค่าย

-กล่าวสรุปการดำเนินงาน "โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมภาคฤดูร้อน

ครั้งที่ 6 " โดยคุณนิกุล หว่างไพบูลย์

-ผู้เข้ารับการอบรม รับเกียรติบัตรจากท่านผู้มีเกียรติ

-กล่าวปิดงานโดย

-อิหม่ามอุมัร แซ่ม้า  กล่าวดุอาปิด "โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรม"

เวลา 12.00น.-12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน / เตรียมตัวละหมาดดุฮรี่

เวลา 12.30น.-13.30น. ละหมาดดุฮรี่

เวลา 13.30น.-เป็นต้นไป  ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

โดย กรรมการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net