วันที่ พุธ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... น้อมนำคำสอนของพ่อ ....ที่ทรงบอกพระเทพว่า 'รักผู้อื่น' แก้ได้ทุกปัญหา [จาก*จดหมายจากในหลวง ถึงพระเทพ* ]


จดหมายจากในหลวง ถึงพระเทพฯ

ลูกพ่อ

ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอดมีความมืดและความสว่างความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความ สว่าง หรือ ความดี นั้น ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมีแต่ความสุข และเกิดสันติภาพความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้... 

1.  ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต...ปัจจุบัน...อนาคต 

2.  มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.  มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจพอใจตามมีตามได้ คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน 

4.  มีความมั่นคงแห่งจิต คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ให้ภาวนาว่า...

                  มีลาภมียศ สุขทุกข์ปรากฏ 

                  สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ

                  เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า 'ช่างมัน'

พ่อ
6/10/2547

.

.

ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน 

ฉันรักพ่อฉันจัง 

สิรินธร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ฉบับนี้
มาประดิษฐานไว้ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อไว้สอนเตือนใจตนเอง 

เสมือนมีแสงจากเทียนเล่มน้อยคอยบอกทาง 
ให้ข้าพระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตต่อไป

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จึงขอนำมาเสนอไว้ที่นี่เพื่อแจ้งให้ทราบทั่วถึงกันค่ะ

1. เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดให้จองตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน นี้ ในราคา ๓๘๐ บาท
โดยจะรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นวันแรก
สถานที่สั่งจอง    

* สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
* ธนาคารออมสิน
* ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
* ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
* ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ
* องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๘๓-๕, ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๘๓-๕, ๐ ๒๒๘๑ ๔๑๓๐ ๐ ๒๒๘๒ ๓๓๗๖

2. เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ 'พ่อแห่งแผ่นดิน'
เชิญรับฟัง ได้ที่ http://www.oknation.net/blog/nanahahe/2007/05/23/entry-1

3. แสตมป์ที่ระลึกเนื่องในปีมหามงคลฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดสร้างขึ้นในปีนี้มีด้วยกัน 3 ชุด
ชุดที่ ๑ ออกจำหน่าย 5 พฤษภาคม 2550ชุดที่ ๑ นี้เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร
พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พร้อมพระปรมาภิไธย พิมพ์ฟอยล์สีทองเคลือบเงา
ราคาชุดละ 9 บาท แสตมป์เต็มแผ่นมี 9 ดวง ราคา 81 บาท และซองวันแรกจำหน่ายราคา 20 บาท

ที่มา www.siamstamp.com

4.  ละครเทิดพระเกียรติ 'ตามรอยพ่อ'
วันจันทร์-อังคาร-พุธ
เวลา 17:30 - 18:30 น.
ทางช่อง 9 อสมท.

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net