วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สภาพคล่องแบงก์ล้นทะลัก


รายงานโดย :ศูนย์วิจัยกสิกรไทย:    
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/finance.php?id=39156

จากการรวบรวม ข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่อง ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนก.พ. 2552 เปรียบเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า และสิ้นปี 2551 พบว่า สินทรัพย์ สภาพคล่อง (รวมเงินสด เงินลงทุนสุทธิในตลาดเงินระยะสั้น และเงินลงทุนสุทธิ) ณ สิ้นเดือนก.พ. 2552
ทั้งนี้ มีสินทรัพย์สภาพคล่องมีจำนวน 2.21 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.69 แสนล้านบาท จากเดือน ม.ค. ที่มีอยู่ 2.04 ล้านล้านบาท โดยธนาคารพาณิชย์ได้โยกเงินลงทุนตลาดเงินระยะสั้นและเงินลงทุนสุทธิเพิ่ม ขึ้น

ขณะที่เงินสดลดลงต่อเนื่อง และยอดการปล่อยสินเชื่อหดตัวลง

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สภาพคล่องในเดือนก.พ. เป็นผลมาจากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิ (จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ลดลง 5.32 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สวนทางกับยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจำนวน 7.97 หมื่นล้านบาท จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษของหลายธนาคาร ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลดลงอยู่ที่ระดับค่อนข้างต่ำก็ตาม

เมื่อพิจารณาข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่องในความหมายที่แคบลง คือ ไม่นับรวมเงินลงทุนสุทธิ หรือมาจากผลรวมเฉพาะของเงินสดและเงินลงทุนสุทธิในตลาดเงินระยะสั้น พบว่า มีจำนวน 1.02 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนก.พ. 2552 เพิ่มขึ้น 1.24 แสนล้านบาท จาก 8.97 แสนล้านบาท ณ สิ้นเดือนม.ค.

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สภาพคล่องในความหมายกว้างกลุ่มธนาคารขนาด ใหญ่ 1.56 แสนล้านบาท จากยอดคงค้างที่ 1.4 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนก.พ. 2552 ตามมาด้วยกลุ่มธนาคารขนาดกลางและกลุ่มธนาคารขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องเพิ่ม ขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 9.60 และ 2,770 ล้านบาท มามียอดคงค้างที่ 5.51 และ 2.58 แสนล้านบาท ตามลำดับ

เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2551 สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง เพิ่มขึ้น 2.23 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สภาพคล่องที่กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ 2.07 แสนล้านบาท ตามมาด้วยกลุ่มธนาคารขนาดกลาง ที่เพิ่มขึ้น 2.77 หมื่นล้านบาท ขณะที่กลุ่มธนาคารขนาดเล็กมีสินทรัพย์สภาพคล่องลดลง 1.21 หมื่น ล้านบาท

ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2552 ข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่องในความหมายกว้างของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มขึ้นกว่า 2 แสนล้านบาทจากสิ้นปี 2551 โดยปัจจัยสำคัญจากความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจเอกชนที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ ในขณะที่เงินฝากยังคงเป็นทางเลือกที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับผู้ออมเงิน แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับลดลงค่อนข้างต่ำแล้วก็ตาม

ทั้งนี้ การขยายสินเชื่อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ มากทั้งในและต่างประเทศ คงจะทำให้สินทรัพย์สภาพคล่องใน งบดุลของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอาจยังมี แนวโน้มยืนอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ หรืออย่างน้อยก็จนกว่าการฟื้นตัวเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณให้เห็นชัดเจน

แม้ว่าผู้ฝากเงินบางส่วนอาจจะมีการโยกเงินฝากออกไปลงทุนในทางเลือก อื่นๆ ที่เสนอผลตอบแทนจูงใจ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์อาจยังคงมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษเพื่อรักษา ฐานลูกค้าและเพื่อล็อกต้นทุนไว้รองรับการดำเนินธุรกิจเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ขึ้นในอนาคต

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net