วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผุดกองทุนวายุภักษ์2


วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552
http://www.posttoday.com/finance.php?id=39106

สคร. เสนอแนวทางตั้งกองทุนอินฟาร์สตรักเจอร์ฟันด์ หรือวายุภักษ์ 2 ต่อขุนคลัง เพื่อระดมทุนจากประชาชน
นายกุลิศ สมบัติศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า จะเสนอแนวทางการจัดตั้งกองทุนอินฟาร์สตรักเจอร์ฟันด์ หรือกองทุนวายุภักษ์ 2 ให้นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง พิจารณาตัดสินใจทางนโยบายในสัปดาห์หน้า เพื่อระดมเงินจากประชาชนนักลงทุนมาใช้ลงทุนในโครงสร้าง ขั้นพื้นฐาน และลดการกู้เงินจากสถาบันการเงินลง


อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ขณะนี้กระทรวงการ คลังได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 3 แห่ง คือ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร (PHATRA) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) พิจารณาแนว ทางการดำเนินการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว และอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนให้หลากหลาย

นอกจากนี้ ยังได้มีการเลือก รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การประปานครหลวง ดำเนิน โครงการนำร่องในการออกกองทุน

“แนวคิดการจัดตั้งกองทุนอินฟราสตรักเจอร์ฟันด์ เมื่อมาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว ไม่ได้ง่ายอย่างที่เคยคิดไว้ ตอนนี้กำลังวางแนวทางการจัดตั้งในหลายรูปแบบ และมีหลายแห่งที่เราจะเลือกมาเป็นต้นแบบ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ด้วยว่าพร้อมที่จะจัดตั้งกองทุนนี้หรือไม่ เพราะบางแห่งหากต้องการเงินก็อาจจะใช้เป็นการกู้เงินแทน” นายกุลิศ กล่าวกับ

รองผู้อำนวยการสคร. คาดว่ากองทุนอินฟราสตรักเจอร์ฟันด์น่าจะจัดตั้งได้ภายในปีนี้ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องระดมเงินเพื่อใช้ลงทุนโครงการเมกะโป รเจกต์

ก่อนหน้านี้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ผู้อำนวยการสคร. กล่าวว่า รูปแบบของกองทุนดังกล่าวจะเป็นการขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไป และนักลงทุนประเภทสถาบัน หน่วยละ 10 บาท จ่ายผลตอบแทนในรูปเงินปันผลเพื่อจูงใจผู้ลงทุน อายุหน่วยลงทุนจะเป็นระยะยาว อายุ 10-20 และต่ออายุได้ ส่วน วงเงินที่ออกขายขึ้นอยู่กับความจำเป็นของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

สำหรับเงินทุนที่ได้มานั้น รัฐบาลจะนำไปก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟฟ้ารางคู่ และแผนการลงทุนในรัฐวิสาหกิจ เช่น โครงการสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า โดยจะให ้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่ากองทุน วายุภักษ์ 1

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รูปแบบของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจะคล้ายกับกองทุนวายุภักษ์ 1 แต่จะตั้งเป็นหลายกองตามขนาดของโครงการ โดยจะระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ที่ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน อาทิ โครงการรถ ไฟรางคู่ 3.67 แสนล้านบาท โครงการรถไฟฟ้า 7.7 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างทางด่วน และโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนและนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net