วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Corruption Watch: ป.ป.ท.ยันมีอำนาจตรวจสอบกองทุน กบข.เจ๊ง!


หมายเหตุ : ภายหลังจากที่มีข่าวว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประสบความเสียหายจากการลงทุนกว่า 5.8 หมื่นล้านบาท แต่ผู้บริหาร กบข.ได้แถลงปฏิเสธว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อน เพราะเกิดความเสียหายกว่า 1.6 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้ 3 หน่วยงานจากกระทรวงยุติธรรม คือ ป.ป.ท.-ดีเอสไอ-ป.ป.ง.ยื่นมือเข้าร่วมตรวจสอบมูลเหตุความเสียหายดังกล่าวว่า เกิดจากความผิดพลาดในการบริหาร หรือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกทรุดตัว แต่ในทางปฏิบัติก็มีปัญหาข้อกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนของ ป.ป.ท.ว่ามีอำนาจหน้าที่ในการร่วมสอบสวนหรือไม่ เนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) ป.ป.ท.ยังไม่แล้วเสร็จ ล่าสุดมีคำยืนยันจากเลขาธิการ ป.ป.ท.ในเรื่องนี้ (อ่านข่าวแนบท้ายและข่าวเกี่ยวเนื่อง)

คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ป.ป.ท.รับกดดันสอบ กบข.
 
เลขาธิการ ป.ป.ท.แจง รมว.ยุติธรรม ไม่ออกคำสั่งพิเศษให้ 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบ กบข.หวั่นสร้างแรงกดดันให้บอร์ด กบข.ยอมรับทำงานท่ามกลางแรงกดดัน เชื่อว่า ปลายเดือน เม.ย.นี้ จะได้ข้อสรุปเบื้องต้น กบข.บริหารงานขาดทุน หรือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัว
      
วานนี้ (25 มี.ค.) ที่กระทรวงยุติธรรม นายธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เปิดเผยความคืบหน้า การเข้าไปตรวจสอบการบริหารงานของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามคำเชิญของคณะอนุกรรมการ กบข.ว่า ป.ป.ท.จะส่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เข้าร่วมกับคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวของ กบข.แต่จะส่งไปในฐานะผู้สังเกตการณ์ ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์เป็นเวลา 30 วันตามที่ กบข.วางขอบเขตระยะเวลาการทำงานไว้ ซึ่งระหว่างนี้ ป.ป.ท.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะร่วมกันตรวจสอบคู่ขนานไปพร้อมกันด้วย โดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งพิเศษให้ทั้ง 3 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมสอบสวน เพราะอาจจะยิ่งกดดันคณะกรรมการ กบข.
      
สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคดีต่างๆ ของ ป.ป.ท.เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการหรือบอร์ดนั้น นายธาริต กล่าวว่า ที่ผ่านมาเคยมีการเสนอรายชื่อไปให้วุฒิสภาผ่านความเห็นชอบแล้ว แต่ว่าถูกตีกลับ เนื่องจากวุฒิสภายังมีความข้องใจในคุณสมบัติของบอรด์บางคน ซึ่งตนได้เสนอรายชื่อบอร์ดทั้ง 7 คน ให้กับ รมว.ยุติธรรมแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยสาเหตุที่หาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นบอร์ด ปปท.ค่อนข้างยาก เพราะมีระเบียบกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นบอร์ดว่าในระหว่าง 4 ปีนี้ จะต้องไม่ประกอบอาชีพอื่น ไม่เป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงาน บริษัทห้างร้านใดๆ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนทางธุรกิจ และต้องยื่นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วย
      
นายธาริตกล่าวด้วยว่า ในการตรวจสอบครั้งนี้ เป็นการทำหน้าที่ในฐานะสำนักงาน ป.ป.ท.ผ่านเลขาธิการ ไม่ใช่การทำหน้าที่ในฐานะบอร์ด ป.ป.ท.เพราะบอร์ด ป.ป.ท.มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดวินัย หรืออาญา ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป ภายหลังพบมูลความผิดแล้ว แต่การดำเนินการที่ผ่านมาทำในฐานะสำนักงาน ป.ป.ท.และเป็นเพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
      
นายธาริต กล่าวยอมรับว่า การเข้าไปตรวจสอบการบริหารงานของ กบข.มีแรงกดดันสูง เพราะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้เป็นบอร์ด กบข.แต่ยืนยันว่า ป.ป.ท.จะทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไป และเชื่อว่าปลายเดือน เม.ย.นี้จะได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า กบข.บริหารงานขาดทุน หรือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัว

โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 25 มีนาคม 2552 20:54 น.
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9520000034234

ข่าวเกี่ยวเนื่อง

บอร์ดกบข.เร่งสาง3ประเด็น ยื่นคลังส่งกฤษฎีกาตีความ

บอร์ด กบข.ตั้งกรรมการเฉพาะกิจ สาง 3 ปมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลงทุน-ดำเนินงานผิดระเบียบหรือไม่ สั่งให้รายงานผลภายใน 30 วัน ชี้ ป.ป.ท.ตรวจสอบ กบข.มีปัญหาข้อกฎหมาย เหตุยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการ สงสัยใช้อำนาจส่วนใด เสนอ "คลัง" ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความ

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (บอร์ด กบข.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมบอร์ด กบข. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข.ในปี 2551 ที่มีผลตอบแทนการลงทุนติดลบ 5.12% ว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา 1 ชุด เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข.ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ให้ตรวจสอบการลงทุนและการดำเนินงานอื่นของ กบข.ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของบอร์ด กบข.ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 2.ตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข.ว่าได้บริหารเงินลงทุน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิกแล้วหรือไม่ และ 3.ตรวจสอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ กบข.และการชี้แจงสมาชิกว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด

นายศุภรัตน์กล่าวว่า ให้คณะกรรมการชุดนี้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อบอร์ด กบข.ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 20 มีนาคม อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ให้เสนอขอขยายเวลาต่อบอร์ด กบข.ได้เท่าที่จำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน หลังจากนั้นบอร์ด กบข.จะเสนอรายงานต่อนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจจะมีกรรมการทั้งหมด 11 คน มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประธาน ส่วนกรรมการจะมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการสูงสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสมาชิก กบข. 2 คน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย กบข. และจะเปิดให้ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

"บอร์ดพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เราพร้อมและตั้งใจเต็มที่จะชี้แจง เปิดเผยข้อมูล เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการที่คิดว่ามีความเป็นกลางสูง ผลที่ได้ออกมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น หากไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง" นายศุภรัตน์กล่าว

ส่วนเรื่องที่ ป.ป.ท.เคยระบุว่า จะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการที่ตั้งโดย กบข.นั้น นายศุภรัตน์กล่าวว่า บอร์ดได้พิจารณาหนังสือที่ ป.ป.ท.ส่งเข้ามาว่าจะเข้ามาตรวจสอบ กบข. ซึ่งก็มีความเห็นหลากหลาย แต่ที่เห็นตรงกันคือ ความพร้อมในการร่วมมือ ถ้า ป.ป.ท.หรือหน่วยงานอื่น ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่ถูกต้องในการเข้าตรวจสอบ แต่ขณะนี้ยังมีความไม่ชัดเจนในด้านกฎหมายอยู่

"ทราบว่า ป.ป.ท.เคยแจ้งว่าจะไม่เข้าร่วม เป็นกรรมการ แต่เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสในการ เข้าร่วม แต่คงไม่ถามไป ถึงแม้ไม่มี ป.ป.ท.มั่นใจว่าการตรวจสอบจะโปร่งใส เชื่อถือได้ คำถามเรื่องผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจาก ป.ป.ท.แต่มาจากสมาชิก ซึ่งกรรมการชุดนี้ก็มีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมด้วย ระหว่างนี้เลขาธิการ กบข.ก็ยังทำงานปกติได้ เพราะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเลขาฯ กบข." ประธานบอร์ด กบข.กล่าว

นายชัยเกษม นิติสิริ อัยการสูงสุด (อสส.) ในฐานะบอร์ด กบข.กล่าวว่า บอร์ดเห็นว่าการที่ ป.ป.ท.จะเข้าตรวจสอบ กบข.นั้น ยังมีปัญหาในด้านข้อกฎหมายอยู่ เพราะ ป.ป.ท.เองก็ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ยังไม่รู้ว่าจะใช้อำนาจในส่วนใด ดังนั้น บอร์ดจึงมีมติให้ กบข.เสนอให้กระทรวงการคลังส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความ เพราะหาก ป.ป.ท.ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าตรวจสอบ กบข.ก็คงไม่สามารถให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม หาก ป.ป.ท.คิดว่ามีอำนาจก็ต้องแจ้งอำนาจให้ชัดเจน

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการ กบข. กล่าวว่า มั่นใจว่าสามารถชี้แจงข้อมูลได้ เพราะการลงทุนนั้นเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ ผลตอบแทนที่ติดลบก็เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นปีที่แล้ว ทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันหมด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนก็ติดลบเหมือน กบข. เฉลี่ยติดลบตั้งแต่ 3-10% ส่วนที่มีการเปรียบเทียบการทำงานของ กบข.กับกองทุนประกันสังคมนั้น ขอชี้แจงว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพราะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน กบข.ต้องสร้างผลตอบแทนให้สมาชิกเพื่อให้ชนะอัตราเงินเฟ้อ จึงต้องดำเนินงานเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเอกชน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ท้อใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายวิสิฐกล่าวว่า ไม่มี ผมมั่นใจในกระบวนการตรวจสอบ และยินดีให้ตรวจสอบการทำงาน หากคณะกรรมการเฉพาะกิจมีข้อแนะนำอะไร ก็จะดำเนินการ

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11333 มติชนรายวัน หน้า 1
ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01p0107210352&sectionid=0101&selday=2009-03-21

 

เพลงหยุดโกงบ้านกินเมือง : ยืนยง โอภากุล (สื่อรณรงค์จากสำนักงาน ป.ป.ท.)

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net