วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

db ขบวนการอันยิ่งใหญ่ เพื่อเยาวชน 03.2009
สารอัคราธิการซาเลเซียน.. จากคำขวัญประจำปี
2009
“ขบวนการอันยิ่งใหญ่เพื่อเยาวชน”

เมล็ดที่งอกงามเป็นลำต้น
            “ใครจะล่วงรู้ได้ว่า การส่งธรรมทูตไปยังดินแดนที่ห่างไกล.. ที่ดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ต่ำต้อย จะกลับกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่สักวันหนึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่.. ที่ค่อยๆ โตวันโตคืนทีละเล็กทีละน้อย จนในที่สุด ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้" (BM XI,359-360)

             นี่คือโอวาทตอนหนึ่งของคุณพ่อบอสโก ที่ท่านได้กล่าวกับบรรดามิชชันนารีรุ่นแรก ซึ่งเดินทางไปเป็นธรรมทูตที่ประเทศอาร์เจนตินาในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1875

            พวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นเด็กหนุ่มในศูนย์เยาวชนของคุณพ่อนั่นเอง พวกเขาเปิดใจและพร้อมสรรพที่จะรับการอบรม เพื่อเป็นผู้นำและผู้อบรมระหว่างเพื่อนๆ ด้วยกัน แม้พวกเขาจะได้รับการอบรมไม่มากนัก แต่การดำเนินชีวิตอยู่กับคุณพ่อบอสโก ทำให้พวกเขาค่อยๆ ซึมซับคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความรักต่อชีวิต ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ประสบการณ์ของการภาวนาที่ซื่อๆ แต่ลึกซึ้ง ความสรรพพร้อมในการอุทิศตนเพื่อเยาวชนที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

            พวกเด็กหนุ่มเหล่านี้เป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ชุดแรก ที่เริ่มแทงหน่อออกมาจากดวงใจของคุณพ่อบอสโก  เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพที่จะงอกงามเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ได้ ซึ่งหมายถึงครอบครัวซาเลเซียน ที่เป็นขบวนการ เป็นกลุ่มใหญ่ที่ได้รับพลังแห่งการอภิบาล และการเผยแผ่ข่าวดีจากแหล่งเดียวกัน นั่นคือ พันธกิจรักและรับใช้เยาวชน ไม่เพียงแต่เยาวชนที่วัลด็อกโกเท่านั้น แต่เป็นบรรดาเยาวชนที่อยู่ในดินแดนที่ห่างไกลออกไปด้วย 

            ณ วันนี้ สมาชิกซาเลเซียนประมาณ 16,000 คนกำลังทำงานอยู่ในกว่า 130 ประเทศทั่วโลก คำทำนายของคุณพ่อบอสโกได้กลับกลายเป็นความจริงแล้ว “ใครจะล่วงรู้ได้ว่า การส่งธรรมทูตไปยังดินแดนที่ห่างไกล.. ที่ดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ต่ำต้อย จะกลับกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่สักวันหนึ่งจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่.. ที่ค่อยๆ โตวันโตคืนทีละเล็กทีละน้อย จนในที่สุด ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้" ซึ่งที่จริงแล้ว เมล็ดเล็กๆ เหล่านี้ได้เกิดดอกออกผลอย่างน่ามหัศจรรย์ แผ่กิ่งก้านสาขามากมาย และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ดั่งเราเห็นได้จากครอบครัวซาเลเซียน ที่เจริญงอกงามเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดิน

            ในปัจจุบัน คณะซาเลเซียนมีภารกิจเพื่อบรรดาเยาวชน ทั้งในด้านการศึกษา และการอบรมให้บรรลุวุฒิภาวะด้านชีวิตคริสตชนและชีวิตฝ่ายจิต  กิจการต่างๆ ที่ช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์เยาวชน, ศูนย์อบรมเยาวชน, โรงเรียน, ศูนย์ฝึกอาชีพ, หอพักเด็กวัยรุ่น หรือเด็กเร่ร่อน, ศูนย์บำบัดเยาวชนที่ถูกละเมิดทางเพศ หรือมีประสบการณ์ในด้านลบ, ศูนย์ธรรมทูต, วัด, ศูนย์สื่อสารสนเทศ หรือบ้านเข้าเงียบ เป็นต้น ความฝันของคุณพ่อบอสโกเกี่ยวกับพันธกิจเผยแผ่ข่าวดีกลับเป็นจริงขึ้นมา โดยอาศัยกิจการที่หลากหลายเหล่านี้ ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งของพันธกิจซาเลเซียน และจุดกำเนิดของกิจการการรับใช้เยาวชนในบริบทที่ถูกกำหนดไว้ โดยตอบสนองต่อความต้องการของเยาวชน

            คุณพ่อบอสโกไม่เคยเริ่มกิจการใดๆ ที่ไม่ตรงกับกระแสเรียกพื้นฐานของท่าน คือ การแสวงหาสิ่งที่ดีสำหรับบรรดาเยาวชน ท่านได้เริ่มด้วยการดูแลเยาวชนชาย และต่อมา พระเจ้าได้ดลใจท่านให้เปิดกิจการสำหรับเด็กหญิงด้วย ดังนั้น คุณพ่อจึงตัดสินใจก่อตั้งสถาบันที่ดูแลเอาใจใส่ผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการสังเกตว่า เยาวชนหญิงก็อยู่ในข่ายยากจน และไม่ค่อยได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรเช่นกัน จากการติดต่อกับสถาบันสตรีหลายแห่ง จากความศรัทธาต่อแม่พระ จากการรับรองของพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ผู้ให้กำลังใจในการเดินตามหนทางที่คุณพ่อได้รับการเผยแสดง จาก “ความฝัน” ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และจากประสบการณ์พิเศษที่ท่านได้รับและเล่าให้ฟัง

            ขณะเดียวกันที่หมู่บ้านมอร์เนเซ บนยอดเขาแห่งมอนเฟราโต มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อ มารีอา โดเมนิกา มัสซาเรลโล เป็นผู้นำเยาวชนหญิงกลุ่มหนึ่งที่อุทิศตนทำงานเพื่อเยาวชนหญิงในหมู่บ้าน โดยตั้งใจสอนอาชีพให้กับพวกเธอ และแนะนำหนทางในการดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดี แม้ระยะทางจะห่างไกล แต่คุณพ่อบอสโกก็รู้ดีว่า ท่านต้องเตรียมสภาพแวดล้อมของการอบรมให้เยาวชนหญิงเหล่านี้ เหมือนที่ท่านได้เตรียมสำหรับเยาวชนชายที่วัลด็อกโก การพบปะกับมารีอา มัสซาเรลโล ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อภารกิจร่วมที่ก่อให้เกิดชีวิต รูปแบบ และพัฒนาการของสถาบันแห่งใหม่นี้ 30 ปีหลังจากการก่อตั้งคณะซาเลเซียน นั่นคือ ในปี ค.ศ.1872 เราได้เห็นกิ่งก้านของพระพรพิเศษคือ “คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน” ซึ่งปัจจุบันนี้ คณะธิดาแม่พระฯ มีจำนวนสมาชิกมากถึง 14,500 คน ผู้ได้อุทิศตนและทุ่มเททำงานเพื่อให้การศึกษาอบรมและทำงานสังคมสงเคราะห์ ที่ส่งเสริมความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของสตรี และภารกิจการเผยแผ่ข่าวดี เป็นต้น

            ความฝันของพ่อบอสโกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และกิจการดีที่ท่านได้ลงมือกระทำก็ยิ่งใหญ่พอๆ กัน ท่านต้องการคนมาสานต่อภารกิจนี้ ทั้งผู้รับเจิมถวายตัวและบรรดาฆราวาสผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในโลก และนี่ที่มาของ “คณะผู้ร่วมงานซาเลเซียน” ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้ว การเป็นพยานถึงชีวิตฝ่ายจิตโดยดำเนินชีวิตประจำวัน และทำหน้าที่รับผิดชอบภายในครอบครัว ในชีวิตสมรส ในการประกอบอาชีพ ในหน้าที่ทางสังคมและการเมือง ในชีวิตด้านวัฒนธรรม และในพระศาสนจักรได้กลายเป็นการเผยแผ่ข่าวดี

            ด้วยความคิดที่ซื่อๆ เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยประสิทธิผลนี้เอง ได้ก่อให้เกิดกิ่งก้านสาขาใหม่ที่เป็นกลุ่มฆราวาส และมีพัฒนาการไปอย่างเร็ว ซึ่งคุณพ่อบอสโกได้ตั้งใจที่จะรวบรวมกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยสิ่งที่อยู่ในใจของคุณพ่อ ณ ตอนนั้นคือ การทำให้พวกเขาเป็นเครื่องมือ และผู้ช่วยในการนำความรอดมาสู่เยาวชน ปัจจุบันนี้ คณะผู้ร่วมงานซาเลเซียนมีสมาชิกทั่วโลกจำนวนกว่า 30,000 คน พวกเขามีวิถีชีวิตฝ่ายจิต มีพันธกิจเดียวกันกับคณะซาเลเซียน และคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ภายใต้เงื่อนไขของการเป็นฆราวาส

            ตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อบอสโกยังมีชีวิตอยู่แล้ว เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ก็ได้บังเกิดผลอุดม และกลายเป็นกิ่งก้านสาขาใหม่ของต้นไม้แห่ง “ครอบครัว” ซึ่งคุณพ่อเชื่อว่ากำเนิดและพัฒนาการดังกล่าว มาจากความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่อบอสโกเคยกล่าวอยู่เสมอๆ ว่า “พระมารดาทรงเป็นผู้กระทำกิจการทุกอย่าง” และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่มีต่อพระมารดา ท่านจึงได้ตัดสินใจตั้งอีกคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียนที่แผ่กิ่งก้านสาขาขยายออกไปทั่วทุกมุมโลก...

โดย sdcenter

 

กลับไปที่ www.oknation.net