วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

db ข่าวครอบครัวซาเลเซียน (ธมอ, รดม) 03.2009
1. คณะธิดาแม่พระฯ
: หัตถ์ของพระเจ้าทำงานในเรา    

ซิสเตอร์เปียรา รุฟฟีนาโต อาจารย์จากวิทยาลัยเอาซีลีอุม โรม อิตาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตตารมณ์ของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล และระบบป้องกัน เทศน์เข้าเงียบให้แก่ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2009 ณ บ้านธารพระพร สามพราน ในหัวข้อ “เป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทำงานในเรา” โดยซิสเตอร์เปียราแบ่งปันถึงพระวาจาของพระเจ้าที่มีความสำคัญต่อชีวิต การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า และความสุภาพในการน้อมรับโครงการของพระ และตัวอย่างชีวิต และคุณธรรมความดีของนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล โดยเฉพาะคุณธรรมแห่งความสุภาพ ซิสเตอร์ได้ย้ำว่า “ผู้เย่อหยิ่งจองหอง ไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต”แต่ “ผู้มีใจสุภาพ ดำเนินชีวิตในความรักและความจริง ย่อมประสบแต่ความสุข ความยินดี และสามารถช่วยวิญญาณผู้อื่นได้มากมาย”2. คณะธิดาแม่พระฯ
: รักแท้คือพลังชีวิต  

            ฝ่ายอภิบาลเยาวชนคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดการชุมนุมเยาวชนผู้นำประจำปี S.T.A.R. 2009 ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2009 โดยมีเยาวชน ครู และซิสเตอร์โรงเรียนในเครือฯ จำนวน 104 คน เข้าร่วมชุมนุม ในหัวข้อ “รักแท้คือพลังชีวิต” มี คุณพ่อสุเทพ ช้อนทอง แบ่งปันเกี่ยวกับความหมายของความรักแท้ โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นต้นแบบ

            คุณนริศ มณีขาว คุณอัจฉรา สมแสนทรวง และทีมงาน มาแบ่งปันเกี่ยวกับการเป็นพลโลก ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีจิตสำนึกแห่งการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อชีวิตของตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการอยู่อย่างพอเพียง

            คุณพ่อมหาร์ โซโน โปรโบ และทีมจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง ความหมายและเป้าหมายของพระเจ้าในตัวมนุษย์ การเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ และศาสนาช่วยให้เราเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ ซึ่งก่อให้เกิดจิตอาสาคือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ในทุกรูปแบบ และยังเป็นการลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงอีกด้วย...3. คณะผู้รับใช้ฯ
: ร่วมประชุมชีวิตจิตซาเลเซียน 

            เมื่อวันที่ 22-25 มกราคม 2009  ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง อธิการิณีเจ้าคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ และ ซิสเตอร์ธิดาเพ็ญ จรัสศรี ได้เข้าร่วมประชุมชีวิตจิตครอบครัวซาเลเซียน ครั้งที่ 27 ณ บ้านศูนย์กลางคณะซาเลเซียน ปิซานา กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมีสมาชิกครอบครัวซาเลเซียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมประชุมประมาณ 330 คน มีการร่วมกันศึกษาคำขวัญของ คุณพ่อปัสกวัล ซาเวซ วิลลานูเอวา อัคราธิการซาเลเซียน ให้หัวข้อที่ว่า “ให้เราทุ่มเทเพื่อทำให้ครอบครัวซาเลเซียน กลายเป็นขบวนการกว้างใหญ่ของบุคคล เพื่อความรอดของเยาวชน...

โดย sdcenter

 

กลับไปที่ www.oknation.net