วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตำราโหราศาสตร์ที่น่าสนใจ


ตำราโหราศาสตร์ที่น่าสนใจ

นักเลงเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยไม่มีตำรา ต่อไปนี้  ก็เหมือนนักเลงกลอนนอนเปล่าให้เศร้าใจ

 

1.ชุดโหราศาสตร์ไทยระบบหมอเถา(วัลย์)  ปี 1+ 2

.....เดิมตำรานี้ อ. อรุณ  ลำเพ็ญ ท่านทำเป็นชุดเรียนส่งมาให้เป็นรายสัปดาห์ 

และตอนนี้ มีโปรแกรมโฮ๋ราสาดของลุงบั๊ก ออกมา ทำให้สบายขึ้นเยอะเลย
หรือจะใช้โปรแกรมของท่านพลังวัชร์ก็ได้ แต่จะไม่มีโค้ดอ่านสัมพันธ์เรือนให้เห็นเหมือนของลุงบั๊ก ตำราชุดนี้เล่มเดียว มีครบปี1-2 เรียนด้วยตนเองอ่านรู้เรื่อง

2.ชุดโหราศาสตร์พาราณสี+โหราศาสตร์มหัศจรรย์ (อ. แว่นแก้ว+อ.เสวก)

เนื้อหาในเล่มมีดังนี้

1.บทเรียนโหราศาสตร์ภาค 1 อ.แว่นแก้ว(อ.ทวีทรัพย์  เรืองกลิ่น)

2.บทเรียนโหราศาสตร์ภาค 2 อ.แว่นแก้ว

3.เผยเคล็ดลับโหราศาสตร์มหัศจรรย์เล่ม 1 อ.เสวก  นิ่มวงษ์     

4.เผยเคล็ดลับโหราศาสตร์มหัศจรรย์เล่ม 2 อ.เสวก  นิ่มวงษ์.....

5.เผยเคล็ดลับโหราศาสตร์มหัศจรรย์เล่ม 3 อ.เสวก  นิ่มวงษ์.....

6.คัมภัร์โหรฉบับไหว้ครู2546เล่ม1-2 อ.เสวก  นิ่มวงษ์.......

รวม 511 หน้า เย็บเล่มอย่างดี ปกอาบพลาสติกสีสดสวย  

3.ชุดรวมโหราศาสตร์ทักษาพยากรณ์เล่ม 1+2+3 อ. อักษร  ไพบูลย์

เนื้อหาสาระ

เล่มที่ 1 หลักการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทย...........227 หน้า

เล่มที่ 2  วิธีอ่านดวงชาตาโหราศาสตร์ไทย............199 หน้า 

เล่มที่ 3 ปกิณกโหราศาสตร์ไทย......................    166 หน้า  

รวม  592 หน้า เย็บเล่มอย่างดี ปกอาบพลาสติกสีสดสวย

                               

4.  ชุดโหราศาสตร์ ไทย(จันทรคติ)  อ. พันเอกเอื้อน มนเทียรทอง

มี 5 เล่ม

1.พระคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยพิสดาร ศาสตราคม...

2.พระคัมภีร์โหราศาสตร์ ศิลปาคม...

3.พระคัมภีร์โหราศาสตร์ ศิวาคม ..

4.ครูโหร...

5.คัมภีร์ฤกษ์ศิวาคม 

เลือกสั่งแต่ละเล่มได้ โดยเย็บเป็นเล่มอย่างดี ปกสีสดสวยอาบพลาสติก

 

 

5.ชุด 10ลัคน์ มีตำรา 2 เล่ม

ชุดที่ 1  เนื้อหา เอกสารฉบับคัดลอกด้วยมือลายมือ+ชุด 10ลัคน์ ฉบับ อ.อารมณ์  ชื่นเชาว์ไว+ชุดถอดเทปจากบันทึก อ. อรุณ + การให้ฤกษ์ของ 10 ลัคน์

ชุดที่ 2 ตำราโหราศาสตร์ระบบทักษา อ. อักษร  ไพบูลย์ (เล่มเดียวกับชุดที่ 3)

 

ชุดนี้พิเศษ ต้องรับสัจจะ 5 ข้อก่อนและคุยกันก่อน

ผู้ที่สนใจ ต้องแสดงเจตนาเป็นศิษย์10ลัคน์และยอมรับสัจจะ 5 ข้อคือ
1.จะไม่เปิดเผยตำรานี้  ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ยกเว้นสอนศิษย์
2.เมื่อยังไม่ผ่านการพิจารณาดวงแบบ10ลัคน์ครบ5,000ดวง จะไม่สอนผู้ใด
3.จะไม่ใช้ตำรานี้ในทางทุจริต เช่นหาฤกษ์หนีภาษี หรือทำมิดีกับเพศตรงข้าม
4.เมื่อให้ฤกษ์ผู้ใดไปแล้ว จะต้องให้ผู้นั้นใส่บาตรตามกำลังวันที่ได้ฤกษ์ทุกครั้งไป
5.เมื่อมีรายได้จากการพยากรณ์ จะต้องทำบุญ 30%เสมอ

6.ตำรา “แนวศึกษาโหราศาสตร์ ภาคสำเร็จ พร้อมด้วย อันโตนาทีใหม่”(รวมเป็นเล่มเดียว ) ของ ร.อ.หิรัญ  สมรรคเสวี-นายประยูร ณ นคร(2491)

มีเนื้อหา  แบ่งเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 เป็นเรื่องพื้นฐานโหราศาสตร์ไทย จำนวน 235 หน้า      

ตอนที่ 2 เป็นเรื่องการพยากรณ์จร  จำนวน 129 หน้า

ตอนที่ 3 เป็นเรื่อง อันโตนาทีใหม่  จำนวน 54 หน้า

เนื้อหาสาระวิธีการ ใช้กับ ดวง 10ลัคน์ เป็นอย่างดี  

รวมทั้งหมด   418  หน้า  จัดทำรูปเล่มสวยงาม ปกอาบพลาสติก

 

7.ตำราดูลายมือของอจ. โหรฌานศิลป์(นามจริง เสวี ยกย่องกุล)
วิชาการอ่านโค้ดวิทยุแห่งจักรวาล หรือ วิชาการอ่านเส้นบนลายมือแบบใหม่
เล่มที่ 1 มี 279 หน้า ค่าจัดทำรูปเล่ม+ค่าส่งอีเอ็มเอส....... บาท

 เล่มที่ 2 มี 424 หน้า  .....................................................  บาท
เล่มที่ 3 มี 492 หน้า........................................................  บาท
เล่มที่ 4 มี 543 หน้า.......................................................  บาท
เล่มที่ 5 ชื่อ"วาสนาของท่านจะเป็นอย่างไร” มี 366 หน้า....... บาท

เล่มที่ 6-7-8(ของโหรญาณจักรวาล รวมกันเลยเป็นเล่มเดียว 549 หน้า... บาท

สั่งทำแยกแต่ละเล่มได้ ทุกเล่ม ถ่ายขยายเต็มหน้ากระดาษเอ4  ปกอาบพลาสติก เย็บเล่มแข็งแรง 


8.ตำราโหราศาสตร์ไทยระบบแสงและรังสี

ตำราทั้งสองเล่มของ อาจารย์ดำริห์  ไตรรัตน์ 

เล่มที่1 บันทึกลับโหราศาสตร์ไทยระบบแสงและรังสี จำนวน 670 หน้า

เล่มที่2คัมภีร์ ดาวเกตุ  มฤตยู ระบบแสงและรังสี  จำนวน 602 หน้า 

 

9.หนังสือรวมทีเด็ดเคล็ดลับโหราศาสตร์ไทย

มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.กลวิธีพิจารณาดวงชาตาตามหลักวิชาโหราศาสตร์  

โดย อ.บรรเทา  จันทรศร......98  หน้า       

-แก่นของโหราศาสตร์-การผูกดวงชาตา-อธิบายทวาทศราศี-อธิบายทศาเคราะห์-การเปรียบเทียบดาวเคราะห์

-การพยากรณ์ดวงชาตา - กระแสสัมพันธ์-หลักแท้ของการทำนาย -เรือนชาตาราศี-ทศเคราะห์พยากรณ์ – ส่วนประกอบของเรือนชาตา – เกณฑ์พิเศษ 

การพยากรณ์ดวงจร – เรือนชาตาราศี – ดาวทศเคราะห์  - ขบวนปฏิกิริยาของดาวที่โคจร – ส่วนประกอบ – เกร็ดของดาวคู่ – ทักษาหรือภูมิพยากรณ์ – ดาวเคราะห์ 7 8 3 5 โคจรเข้าราศีฆาต – พระเคราะห์ ครุ – โสโร – ราหู –กฎ ลบ –ลบ  กลายเป็นบวก

กาลชาตา – การพยากรณ์มหาทักษา  - พระเคราะห์ตรีวัย - ดวงกาลชาตาประจำปี  

2.คู่มือโหราศาสตร์ฉบับย่อ 

 โดย   พ.ต.ท. ประสิทธิ์  ลีละยูวะ  ..............160  หน้า   

มีเนื้อหาดังต่อไปนี้  แผนภูมิโหราศาสตร์เท่าที่จำเป็น –ดวงมาตรฐาน-การผูกดวงสำหรับผู้เริ่มเรียน-เทคนิคการพยากรณ์ดวงชาตากำเนิด-เกร็ดตำนานดวงดาว-จุดมรณะองศา-ดวงจรทินวรรษ-วิธีหาโค้งสุริยาตร์แบบย่อ,ทัศนสัมพันธ์ของดาวเคราะห์ ,ความหมายชองเรือนภพ,ความหมายของดวงดาว,หลักการพยากรณ์-ภพตนุ-ภพกดุมพะ-ภพสัชชะ-ภพพันธุ-ภพปุตตะ-ภพอริ-ภพปัตนิ-ภพมรณะ-ภพศุภะ-ภพกัมมะ-ภพลาภะ-ภพวินาสนะ

3.ทักษาพยากรณ์พิสดาร   โดย พันเอกพิเศษ เอื้อน  มนเทียรทอง.........26  หน้า  

มีเนื้อหาดังนี้   ทักษาพยากรณ์สุริยคติ,ทักษาประกอบหัวใจดวง,ทักษาพยากรณ์จันทรคติ,มหาทักษา ใช้ในสัปตเลขพยากรณ์(จันทรคติ),จุลทักษา(จุกทักษาหรือจุฑฑทักษา)

4.จันทร์- คุรุ- สุริยะ   โดย อ. เสวก  นิ่มวงษ์...........7 หน้า  

มีเนื้อหาดังนี้   ดาวจันทร์-การหาตำแหน่งดาวจันทร์-จันทร์ดับ-จันทร์เพ็ญ,ดาวอาทิตย์-การหาตำแหน่งดาวอาทิตย์-การโคจรที่เป็นคุณและโทษแก่ลัคนา,ดาวพฤหัสบดี- การหาตำแหน่งดาวพฤหัส-ดาวพฤหัสโคจรวิปริตไม่ให้คุณกลับเป็นโทษ,ดวง จันทร์-คุรุ-สุริยะ ให้โทษ

การใช้”จันทร์-คุรุ-สุริยะ” ทำนายจร

5.จาตุรงคโชค  โดย อ.  ประทีป  อัครา......10 หน้า

มีเนื้อหาดังนี้   จาตุรงคโชค สื่อนำโชคดีหรือร้ายสู่ชีวิต   เกิดวันอาทิตย์ ,วันจันทร์.อังคาร,พุธ,พฤหัส ,ศุกร์,เสาร์     ควรเลี่ยงและควรเลือก อะไรบ้าง เกี่ยวกับ สี และตัวอักษร

(ทั้ง 3เรื่อง จากหนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพหลวงสุทธิภาศนฤพนธ์)

6.ประสบการณ์การพยากรณ์   โดย อ.อักษร  ไพบูลย์.........23 หน้า 

 มีเนื้อหาดังนี้     การวางลัคนา,การใช้ท้กษา,การพยากรณ์ดวงเดิม เกณฑ์ย้าย,เกณฑ์ตาย,ปูมอับ,ปกิณกะแห่งดาว

7.บันไดโหร 5 ขั้น  โดย อ. ประทีป  อัครา........9 หน้า  

มีเนื้อหาดังนี้      บันไดขั้นที่1 ให้รู้จักราศีและดาวเจ็ดดวง  ขั้น2ให้รู้จักดวงวันเกิดและดวงชื่อ(ใช้อักษรตัวนำเป็นหลัก)และการใช้สี  ขั้นที่3ให้รู้จักเกณฑ์ดาวประจำวัน  ขั้นที่4 ให้รู้จักนำความรู้จากบันได 3ขั้นข้างต้นมาผนวกใช้  ขั้นที่5ให้รู้จักวิธีอ่านดวงและแปลความหมายการอ่านดวง

(ทั้ง 2เรื่อง จากหนังสือกฎพยากรณ์แห่งโหรสยาม ฉบับ เฉลิมรัฐฯ)

8.บทเรียนทายจรเลข 7 ตัว  โดย  อ. นภา  วรบุตร

รวมทีเด็ดเคล็ดลับโหราศาสตร์ไทย  จำนวน....360 หน้า

จัดทำรูปเล่ม ปกอาบพลาสติกสวยงามแข็งแรง

 

10.หนังสือ”กฎพยากรณ์แห่งโหรสยาม” มีเนื้อหา   553      หน้า      

แบ่งเป็นสี่ภาค

1.ภาคประว้ตศาสตร์และสถิติ ได้แก่ โหราศาสตร์กับราชสำนัก-การสร้างหลักเมือง-ดวงมหัศจรรย์..............คัมภีร์พระราชมตัญ

2.ภาคพยากรณ์ แยกเป็น- นรลักษณ์ศาสตร์- ปกิณกะ- ลายมือ- เลขศาสตร์- โหราศาสตร์

เฉพาะเรื่องโหราศาสตร์ มีเรื่องเด่นๆ  การให้ฤกษ์ ของ อ.เอื้อน การดูดวงที่ไม่มีลัคนาของ องพลูหลวง  กาลโหราของ อ.เผื่อน  แก้วสีปลาด เคล็ดลับของดวงดาว ของอ.ประมวล  อมราพิทักษ์  ฆาตร้ายของ อ.ดำริห์  ไตรรัตน์  อาชีพโหรของ อ.บัวทอง  เดือนโชติ ฯลฯ...........

3.ภาคศาสนสัมพันธ์-พิธีกรรม มี ไหว้พระ 5 ครั้ง พระประจำวันเกิด ตำรากลับชาตา วิธีแก้เคราะห์ของเก่าโบราณ

4.ภาคผนวก ได้แก่ คติ 3 ประการของข้าพเจ้า  โดย พ.อ.  ประยูร  พลอารีย์

 ปกอาบพลาสติกสีสดสวย เย็บเล่มแข็งแรง   

 

11.ตำราโหราศาสตร์ไทย”หลักสูตรเร่งรัด”

ระบบภูมิพยากรณ์ โดย อ.ประทีป  อัครา 

ใช้หลักทักษาพยากรณ์  ระบบดาวเสวยอายุ ไม่นับอายุเข้าตากลาง  ไม่ต้องใช้เวลาตกฟากในการผูกดวง มีหลักดูดาวที่ส่งผลต่อดวงชาตา(การใช้สนามระเบิดและดาวจุดระเบิด) ในรอบปีเพียงดาวดวงเดียว ไม่มีการดูดาวทั้ง 10 ดวงในรอบปี เรียนรู้ง่าย(1 เดือนเป็นแล้ว) ทำนายได้รวดเร็ว เป็นอาชีพได้แน่นอน 

เนื้อหา เก็บรายละเอียดจาก วารสารดวง ปี2517-2519 จำนวน 35 ฉบับ  มีสาระสำคัญสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมตำราจาตุรงคโชค ที่ต้องใช้ในการตั้งชื่อและการใช้สีที่ต้องโฉลกสำหรับรัตนะที่ใช้ตลอดจนการใช้สีของเครื่องใช้ต่างๆเช่นรถยนต์  การที่ได้วิชาจาตุรงคโชคซึ่งปกปิดกันนักหนา ไปได้มาจากหนังสือพระราชทานเพลิงหลวงสุทธิภาศนฤพนธ์ ก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้ว

มีเนื้อหาจะแบ่งเป็น 6 ภาคคือ
1.ว่าด้วยการผูกดวงและพยากรณ์พื้นชะตา
2.ว่าด้วยการพยากรณ์จร
3.หลักพยากรณ์ดวงเมืองตามหลักวิชาหลักสูตรเร่งรัด
4.หลักสูตรเร่งรัดภาคปฏิบัติ(ดวงชะตาตัวอย่างที่ใช้หลักวิชาหลักสูตรเร่งรัดทำนาย)
5.แนะนำวิธีฝึกหาความชำนาญในการผสมความหมายของดวงดาวจากทักษาและคัมภีร์จาตุรงคโชค(จากคอลัมน์อิทธิพลของดวงดาวกับเหตุการณ์ประจำวันและชะตาเด็ก)
6.ปกิณกะเพื่อการพยากรณ์ทั่วไป
รวมเนื้อหาทั้งหมด 347 หน้า    ปกอาบพลาสติกสีสดสวย เย็บเล่มแข็งแรง   

ต้องการตำราดังกล่าว   โปรดถามรายละเอียดทางอีเมล์

 

 

 

โดย ปยุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net