วันที่ จันทร์ มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นายกฯรับหนักใจไฟใต้ อัดงบยาว7.6หมื่นล้าน


วันที่ 30 มีนาคม 2552
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20090330/29372/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AF%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A77.6%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

"อภิสิทธิ์"รับอยู่ครบวาระก็ดับไฟใต้ได้ยาก เบื้องต้นจะเร่งตั้งองค์กรเฉพาะ จัด1,100ล้านเบี้ยเสี่ยงภัย ระยะยาว7.6หมื่นล้านดันยุทธศาสตร์พัฒนา

ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อเวลา 15.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ“ วิกฤติชายแดนใต้จะยุติลงได้อย่างไร” จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาค ใต้ สภาผู้แทนราษฎร

ตอนหนึ่งกล่าวว่า ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝังรากลึกมานาน แต่หลายยุคหลายสมัยการดำเนินการในเชิงนโยบายถูกต้อง ก็สามารถลดปัญหาไปได้ มาก ขณะที่ตลอดช่วง 4-5ปีที่ผ่านมา เราไม่มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้น ซึ่งหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงกว่าเดิม

งนี้ ยอมรับว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี รู้สึกหนักใจมาก เพราะรู้ว่าหลายครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย สังคมมักคาดหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว ทันใจ แต่เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ย่อมรู้ว่าเป็นไปไม่ได้

“ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งเพราะคิดว่าปัญหาลดน้อยลงแล้ว จึงใช้ความรุนแรงเข้าเผด็จศึก ซึ่งมันไม่ใช่ และกลายเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ความรุนแรงกลับมา ดังนั้น เราไม่สามารถเนรมิตปัญหาให้จบลงในเวลาสั้นๆ แต่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง”

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่ออีกว่า รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจัดตั้งองค์กรเฉพาะขึ้นมาบริหารและดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกลับมาสู่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายนโยบายเป็นหลัก เพื่อให้มีหลักประกันเรื่องความรับผิดชอบ หลังศูนย์อำนวยการบริหารราชากรจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถูกยกเลิกไป และเพิ่งฟื้นมาใหม่ในรัฐบาลชุดก่อน แต่ยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดเรื่องการจัดงบกลางปีจำนวน 1,100 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 2,500 บาท/เดือน และกำลังเร่งเสนอเรื่องให้ตนพิจารณาอนุมัติอีก 800 ล้านบาท ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ต่อไปถ้าผู้รับเหมาโครงการไหนทิ้งงาน ก็จะมอบหมายให้ทหารช่างลงไปก่อสร้างแทน ห้ามถอนงบออกจากพื้นที่เด็ดขาด

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ครม.ภาคใต้ได้อนุมัติกรอบงบประมาณ 7.6 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2553-2555 ทั้งนี้จะมีการทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะการต่ออายุพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งต้องยอมรับตามตรงว่าในการต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉิน ครั้งที่ 14 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ครม. ไม่มีทางเลือกมากนักเพราะเพิ่งเข้ามาบริหารงาน จึงต้องอนุมัติตามที่ฝ่ายปฏิบัติเสนอมา แต่ได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าการต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉินทุกครั้งไม่สามารถอธิบายได้ นอกจากบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่สงบ ดังนั้นในการเสนอต่ออายุพ.ร.ก. ฉุกเฉินในเดือนเมษายนนี้ ฝ่ายปฏิบัติต้องอธิบายให้ได้ และทบทวนภาพรวมทั้งหมดว่ากฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในพื้นที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

หากดูสถิติในพื้นที่จะพบว่าความถี่ในการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบลดลง แต่ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณลงไปในพื้นที่มหาศาล ซึ่งจะทำอย่างนี้ตลอดไม่ได้ เพราะจะสามารถทำได้แค่ตรึงสถานการณ์ แต่การพัฒนาและการสร้างความยุติธรรมทำไม่ได้

ดังนั้นในฐานะประธานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใต้ (กอ.รมน.) ได้เน้นย้ำฝ่ายปฏิบัติชัดเจนว่าตัวชี้ว่าสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการสามารถ ลดกำลังพลในพื้นที่ได้มากขึ้น เมื่อไรที่เรามีความมั่นใจในการถอนกำลัง นั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของความสงบสุข

ส่วนด้านการต่างประเทศ ทั้งทางการมาเลเซียและอินโดนีเซียก็เข้าใจว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชาย แดนภาคใต้เป็นปัญหาภายในของไทย แต่พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และรัฐบาลชุดนี้ไม่ปิดกั้นการเข้ามาทำหน้าที่ขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ต่างๆ

"ถ้ามีโอกาสผมจะนำครม.และผู้ปฏิบัติงานลงไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับแนวทางในการทำงาน สมมุติว่าผมอยู่ได้ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ เวลาที่มีก็ยังไม่พอที่จะทำให้ปัญหาภาคใต้สงบลงได้ อีกทั้งแนวทางนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง มักถูกฝ่ายตรงข้ามตอบโต้อย่างแรงเป็นพิเศษ แต่เราก็จะเชื่อมั่น อดทน และสานต่อแนวทางนี้ ” นายกฯ กล่าว

ต่อมา หลังการปาฐกถาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. นายสุเทพจะประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการครม.พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อนุมัติไปเมื่อสัปดาหที่ ผ่านมา อีกทั้งตนอยากให้เร่งในบางเรื่อง เพราะจะต้องให้เกิดความสอดคล้องกับการจัดงบประมาณปี 2552 บวกกับเรื่องของนโยบายบางเรื่องที่เกี่ยวกับภาคใต้ ที่ไม่อยู่ในกรอบยุทธศาสตร์งบประมาณ การหารือวันนี้ทางผู้อำนวยการ ศอ.บต.ก็มาด้วย

@@@

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net