วันที่ อังคาร มีนาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญร่วมพิธี...ไหว้ครูภูมิปัญญาตาลโตนด....และชมสวนตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก


“...พิธีไหว้ครูภูมิปัญญาตาลโตนด คืออะไรคะ”

ฉันถามครูเฉลียว  เทศกลั่น หนึ่งในจำนวนคุณครู

หกท่านที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีในครั้งนี้

“...ไปเถอะ  เดี๋ยวรู้เองแหละ”

.........


ความคิดสร้างสรรค์จากโรงเรียนวัดหนองแก..ที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม

    ถ่ายภาพกับคุณครูวัดหนองแก..ที่นำน้ำพุลูกตาลมาแสดงค่ะ

นับเป็นความโชคดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญ
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้ร่วมพิธีการไหว้ครูภูมิปัญญาตาลโตนด
ในวันที่  26 มีนาคม 2552
ณ ชุมชนถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

 


                                              
พิธีทางศาสนาค่ะ

ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่า..พิธีนี้คืออะไร..เป็นอย่างไร
จวบจนได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆ
จึงทำให้ทราบที่มาที่ไป....ดังนี้ค่ะ

                       ตัวแทนนักเรียนนำกระเช้าที่สานจากใบตาลมอบให้
                                 คุณครูภูมิปัญญาตาลโตนดด้านต่างๆค่ะ

ความเป็นมา  ในปี พ.ศ.2522..นายแล  พูลเสม
ผู้เชี่ยวชาญประดิษฐ์เครื่องเรือนจากไม้ตาลแห่งบ้านโพธิ์ลอย
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี..
ได้ถวายโต๊ะหมู่บูชา พร้อมแจกัน 1 คู่ และโต๊ะคันฉ่องเครื่องแป้ง 2 ชุด
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ
และสมเด็จพระเทพฯ...ที่ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ
ในครั้งนั้น  สมเด็จพระนางเจ้ามีรับสั่งถึงเครื่องเรือน
ที่ทำจากไม้ตาลด้วยความสนพระทัย
และพระราชทานเงินให้นายแล 5,000 บาท


                                            

เมื่อนายแลและคณะได้ขนของที่จะน้อมเกล้าฯถวาย
ไปที่พระราชวังไกลกังวล 
นายแล...ได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะทูลเกล้าถวายเงิน
จำนวน 5,000 บาท แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายแลจึงถูกเบิกตัวเข้าเฝ้า...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีพระราชดำรัสไต่ถาม
กิจการทำเครื่องเรือนไม้ตาล  ทรงแสดงความเป็นห่วงว่า...
การทำเครื่องเรือนไม้ตาล  ถ้าขยายกิจการทำกันมากๆ
จะทำให้ต้นตาลถูกทำลายหมดไป...

นายแลกราบบังคมทูลว่า.....
“ข้าพระพุทธเจ้ามิเคยโค่นต้นตาลที่ยังใช้ประโยชน์ได้
ต้นตาลที่นำมาทำเครื่องเรือน...
เป็นต้นตาลที่ตายแล้วทั้งสิ้น...พะย่ะค่ะ”


และในปี พ.ศ.2549.....
สมาคมชาวเพชรบุรี โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
นายกสมาคมชาวเพชรบุรี  และจังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ..
“โครงการปลูกตาลล้านต้นเพื่อล้นเกล้า”
ในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ  เสด็จพระราชดำเนินมาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อทรงปลูกตาล
และ...พระราชทานกล้าต้นตาลให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน
ในจังหวัดจำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549

เมื่อทราบที่มาที่ไปแล้ว...

ก็ถึงเวลาที่จะรู้จักผู้เฒ่าผู้แก่...ที่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับตาลโตนดด้านต่างๆจนได้รับยกย่อง
ให้เป็นครูภูมิปัญญาตาลโตนดค่ะ

1. ภูมิปัญญาเกษตรกรรมด้านการปลูกตาล

                ครูภูมิปัญญา  คือ  นายถนอม  ภู่เงิน


 คุณลุงถนอม  ภู่เงิน เจ้าของสวนตาล 10 กว่าไร่ มีต้นตาล 450 ต้น
ท่านบอกว่า..  ลำต้นของตาลที่นี่จะใหญ่โต หลายคนโอบ

(ต้องขอบคุณ..คุณครูจำลอง  บัวสุวรรณ์  ที่ชวนครูเปียแก้วให้มาชมสวนตาล

แห่งนี้....กำลังเตรียมลงเรื่อง...กลุ่มลูกหว้า  ซึ่งคุณครูเป็นประธานกลุ่มค่ะ)


นี่คือสวนตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก..ของลุงถนอม  ภู่เงิน
คุณลุงถนอม  ภู่เงิน บอกว่า..ได้ศึกษาเรื่องตาลมากว่า 16 ปี  เรียกว่ารู้ไส้
รู้พุงของตาลเป็นอย่างดี..ท่านอธิบายถึงวิธีการที่ทำให้ลำต้นของตาล
ใหญ่โต..ท่านอธิบายถึงเพศของตาลอย่างละเอียด..และอธิบายถึง
คุณประโยชน์อีกมากมาย.....

สุภาพบุรุษที่ยืนกอดอกคือ ท่านอาจารย์สมศักดิ์  พลอยพานิชเจริญค่ะ
ท่านเป็นนักวิชาการ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ

               ก่อนกลับก็ขอเก็บภาพตัวเองกับสวนตาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2. ภูมิปัญญาเกษตรกรรมด้านการขึ้นตาลและเคี่ยวตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ

ท่านที่ 1  นายอำนาจ  ภู่เงิน

ท่านที่ 2  นายเชื้อ  ม่วงทอง

ท่านที่ 3  นายบุญรอด  กระทุ่มแก้ว

3. ภูมิปัญญาเกษตรกรรมด้านการทำปุ๋ยชีวภาพจากตาลและการละเล่นจากตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ

ท่านที่ 1 นายสุริยะ  ชูวงศ์

                ท่านที่ 2 นายมาก  วิจารณ์

           นักเรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศแสดงชุด..เคี่ยวตาล

                               (ต้องขอบคุณคุณครูประทุมทิพย์  ยิ้มละมัย)

                             ของเด็กเล่นที่ทำจากตาล

4. ภูมิปัญญาอาหารจากตาลด้านการเฉาะตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ
                ท่านที่ 1 นางประชุม  ส่งกลิ่น
                ท่านที่ 2 นางฉวีวรรณ  ป้องกัน


                                                  ลูกตาลสดค่ะ...น่ารับประทานไหม

                                               มีดคมกริบเชียวค่ะ

                      ได้รับเกียรติจากนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก

5. ภูมิปัญญาอาหารจากตาลด้านการยีตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ  นางสมจิตร  กองแก้ว

6. ภูมิปัญญาอาหารจากตาลด้านอาหารคาวหวาน

                ครูภูมิปัญญา คือ

ท่านที่ 1 นางเจือน  วิไลเลิศ

                ท่านที่ 2 นางสายหยุด  พงษ์เผือก

                ท่านที่ 3 นางสาย  ชมพูทอง

                                                      ขนมตาล

7. ภูมิปัญญาอาหารจากตาลด้านน้ำตาลเมา / กระแช่

                ครูภูมิปัญญา คือ  นายสมพงษ์  กลิ่นสน

                                                         กระแช่จ้า

8. ภูมิปัญญาสมุนไพรจากตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ  นายเฟื่อง  แก้วถาวร

9. ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากตาลด้านเม็ดตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ  นายผุด  นามมั่น

10. ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากตาลด้านการสานใบตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ

ท่านที่ 1 นางทองใบ  นามมั่น

                ท่านที่ 2 นางศจี  แสงทอง

                ท่านที่ 3 นางอุไร  เกตุสะอาด                                                                                            

 

11. ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากตาลด้านการทำพัดใบตาล

                ครูภูมิปัญญา คือ  นางเนตรชนก  โมเมตตา

                                                

                                                      

12. ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากตาลด้านตาลประดิษฐ์

                ครูภูมิปัญญา คือ  นางชิม  อ่วมพ่วง

                     พวงกุญแจ...ทำจากโฟมค่ะ ( 5 บาทเท่านั้นเอง)

      ขอบคุณเสียงเพลงจาก imeem      

                                                         

               รักคนโทรมาจังเลย - พี สะเดิด

โดย เปียแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net