วันที่ อังคาร เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชาวแม่เมาะสุดทนเล่ห์เหลี่ยม กฟผ.- ยกพลเข้ากรุงร้องนายกฯ วันนี้!


หมายเหตุ : นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.ภาคประชาชน ในฐานะเลขาธิการเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ และสมาชิกเครือข่ายฯ ผู้ได้รับผลกระทบแสนสาหัสจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สุดทนเล่ห์เหลี่ยมผู้บริหาร กฟผ.ดื้อดึงยื่นอุทธรณ์หลังศาลปกครองชั้นตั้นสั่งให้จ่ายเงินเยียวยาความทุกข์ของชาวบ้าน จึงลงขันเดินทางเข้ากรุงเพื่อยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองสูงสุดและนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดปรากฏตามจดหมายข่าวแนบท้าย)

จดหมายข่าว ป.ป.ช.ภาคประชาชน
      
6  เมษายน  2552 

เรื่อง  เครือข่ายแม่เมาะบุกกรุงร้องขอความเป็นธรรม

เรียน  สื่อมวลชนทุกแขนง

สืบเนื่องจากกรณีพิพาท ระหว่างชาวบ้านที่อยู่อาศัยรอบๆ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินลิกไนต์อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552  ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง (กฟผ.) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้ง 19  สำนวน เป็นจำนวนเงินรายละ 246,900 บาท ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา โดยเบื้องต้น กฟผ.แสดงท่าทีเหมือนจะยอมรับคำสั่งศาล แต่ก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้ชาวบ้านและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในวันสุดท้าย

ดังนั้น วันที่ 7 เมษายน 2552 เวลาประมาณ 10.00 น.ตัวแทนชาวบ้านจากเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะราว 60 คน จึงกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้เร่งรัดพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะชาวบ้านจำนวนมากตกอยู่ในสภาพทุกข์ทรมาน และเจ็บป่วยเรื้อรังเพราะผลกระทบจากโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินแม่เมาะ

นอกจากนี้ในเวลาประมาณ 15.00 น.ตัวแทนเครือข่ายฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้รัฐบาลรับทราบปัญหาและตัดสินใจเชิงนโยบายโดยไม่ชักช้า

เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกแขนงโปรดรายงานข่าวเพื่อช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของชาวแม่เมาะ ที่ต้องทนทุกข์เพื่อให้คนไทยเกือบครึ่งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้อย่างสุขสบายมาเป็นเวลานาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสนับสนุนการต่อสู้ของภาคประชาชนด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
     
ด้วยจิตคาระ
คณะทำงานสื่อสารสาธารณะ ป.ป.ช.ภาคประชาชน

ผู้ประสานงาน
089 -429-9694

โดย ป.ป.ช.ภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net