วันที่ อังคาร เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แถลงการณ์สมัชชาประชาชนไทยแห่งอเมริกาเหนือ


UNITED THAI ASSEMBLY OF NORTH AMERICA (UTANA) P.O. BOX 1346,  CHINO HILLS,  CA 91709
______________________________________________________________________


   แถลงการณ์สมัชชาประชาชนไทยแห่งอเมริกาเหนือ

                                                                                

ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒
เรื่อง  ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่างเร่งด่วน
         

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงโดยมีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษต้องคดีหนีอาญาผืนดินเป็นหัวโจกใหญ่ ได้ยืดเยื้อ ส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติทุกๆด้านและมีสัญญาณหลายประการที่จะทวีความรุนแรงแรงยิ่งขึ้น หากมิได้เร่งรัดจัดการระงับยับยั้งอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันการ ก็จะนำไปสู่มหันตภัยอันร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่ห่วงใยและกังวลใจของคนในทุกวงการตั้งแต่บุคคลระดับสูงจนถึงประชาชนทั่วไป ความนิ่งเฉยของรัฐบาลมิได้แสดงออกถึงความพยายามในการจัดการปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ยิ่งเพิ่มความกังขาต่อประชาชนทุกภาคส่วนมากขึ้น แม้แต่ท่านพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ หนึ่งในคณะองคมนตรีก็ยังออกมาตั้งคำถามซึ่ง สอดรับกลับเสียงเรียกร้องจากกลุ่มองค์กรต่างๆให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนที่เหตุการณ์ร้ายนี้จะบานปลายและนำพาประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราไปสู่หายนะ
         

สมัชชาประชาชนไทยแห่งอเมริกาเหนือซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนอีกองค์กรหนึ่งของคนไทยในสหรัฐ
อเมริกาที่รักบ้านเมือง หวงแหนผืนแผ่นดินไทยไม่ต่างจากคนไทยที่ปกติทั่วไป มีความห่วงใย กังวลต่อสถานการณ์อันล่อแหลมนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.  เร่งใช้ทุกวิธีการ ทุกช่องทาง ทุกรูปแบบในการตรวจสอบที่มาของวิดิโอ ลิ้งค์ เพื่อระงับยับยั้งการโฟนอินของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มุ่งใช้ข้อความอันเป็นเท็จโฆษณาชวนเชื่อ ปลุกปั่น ยุยง ป้ายสี เหยียดหยามบุคคลสำคัญและชี้นำการก่อการร้ายในประเทศ

๒. เร่งพิจารณาใช้กลไกทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำตัวพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นักโทษผู้หลบหนี     อาญาแผ่นดินและมีพฤติกรรมต่อเนื่องเป็นหัวโจกกลุ่มคนที่กระทำการส่อไปในทางกบถ มารับโทษอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยเร็ว พร้อมเร่งรัดคดีความ การกระทำผิดกรณีต่างๆให้ดำเนินไปโดยไม่ชักช้า


๓. เร่งรื้อฟื้น ทบทวนคดีที่มีการกระทำผิดอย่างร้ายแรงและโจ่งแจ้ง มีประจักษ์พยานหลักฐานมากมายของแกนนำรับจ้างที่ก่อขึ้นในอดีตและเร่งพิจารณาตรวจสอบตัวบทกฎหมายว่าการกระทำต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ เข้าข่ายการกระทำความผิดอย่างไรแล้วเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว อย่ามากความ
๔. เร่งระดมการใช้สื่อทุกด้าน ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการชี้แจง ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความเป็นมาและจุดมุ่งหมายของผู้ก่อการที่มุ่งร้ายต่อบ้านเมืองทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศ
         

ขอให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์และจัดการปัญหานี้อย่างเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่ที่ประชาชนได้วางใจมอบหมายให้ในฐานะรัฐบาลและฐานะประชาชนผู้รักชาติ รักแผ่นดินพึงกระทำ สมัชชาประชาชนไทยแห่งอเมริกาเหนือและประชาชนไทยผู้รักชาติทั้งในและต่างประเทศ ขอเป็นแรงใจให้รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ เร่งตัดสินใจกระทำการทุกวิถีทางในการระงับยับยั้งสาเหตุของปัญหาอย่างกล้าหาญ จริงจังและสามารถบรรลุเป็นผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติกลับคืนสู่ความสงบสุขและสันติได้โดยเร็ว
                                                      

 สมัชชาประชาชนไทยแห่งอเมริกาเหนือ

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net