วันที่ อังคาร เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ด่ ว น .......ศ า ล ใ ห้ ป ร ะ กั น แ ล้ ว อ ริ ส มั น ต์


ศาลอนุญาต ให้ประกันตัวแล้ว  อริสมันต์  พงษ์เรืองรอง

ประกาศ กร้าว   นี่ไม่ใช่การพ่ายแพ้  เพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น

งง    ออกมาแล้ว จะยุ่งยากมากมาย ตามมา ไหมเนี่ย

ฟังข่าว ให้ประกัน ออกมาแล้ว เครียดอ่ะ 

โดย น้องจ๋า

 

กลับไปที่ www.oknation.net