วันที่ พุธ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: แก้วมณีบนดอกบัวบานใต้ธารใจ!!!


๐ โดดลงน้ำดำน้ำไปในใต้น้ำ    มุ่งหาธรรม"แก้วมณีอันมีค่า-

บนบัวบาน"-ใสสว่างกระจ่างตา    นี่แหละหนา"จิตเดิมแท้"แน่นิรันดร์.....

"ในตัวคนมีคนอีกคนหนึ่ง    หาที่พึ่งพักพิง"เป็นมิ่งขวัญ

"เป็นที่พึ่งภายในใจ"สำคัญ    "พุทธจิตในตน"นั้นด้วย"ปัญโญ"!!!

สุกสว่างกระจ่างใสอยู่ใต้น้ำ    ทุกคืนค่ำมีศรีศักดิ์อยู่อักโข

"ดวงมณีคือดวงจิต"อิสโร    "พระพุทโธ-ส่องสว่างอยู่กลางทรวง"!!!

เราเกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ    "จิต-งามเลิศอยู่ภายในค่าใหญ่หลวง"!!!

กว่าสิ่งอื่นที่คาดหวังสิ้นทั้งปวง    หากเดินล่วงมิได้พบประสบเลย!!!

ด้วย"จิตนี้-ดีที่สุดคือพุทธะ"    ที่เราจะควรได้ใช่อยู่เฉย!!!

"มองชีวิตด้านใน"ใครไม่เคย    ได้ชมเชย"ดวงใจ-ที่ในตน"!!!

๐ เฝ้า"ดูใจตัวเอง"พร้อมเร่งรัด    ปฏิบัติให้บรรลุในกุศล

"อ่านใจตัวเอง"ตามเมื่อยามยล    "พิจารณาตน-แล้วแก้ไขให้จำเริญ"!!!

มองๆไปจะได้พบประสบแน่    "จิตเดิมแท้"โสภาพรรณน่าสรรเสริญ

"ว่างเปล่า"ในสภาวะแจ่มเจริญ    มัน"ว่าง"เกินจาก"กิเลส"พ้นเขตมาร!!!

ส่วนที่"วุ่น"มีบาปโทษ"โลภ-โกรธ-หลง"    เพราะงวยงง"เห็นทุกข์เป็นศุขศานติ์"!!!

"เห็นกงจักรเป็นดอกบัว"มาชั่วกาล    ด้วยพื้นฐาน"จิตชั่ว"หลงมัวเมา!!!

"ตากับรูป-หูกับเสียง"ฯลฯเพียงกระทบ    "รู้หลีกหลบ-รู้ถูกผิด-ดับจิตเขลา"!!!

"กำหนดรู้-ปล่อยวาง-จิตว่างเบา    ด้วยการเฝ้าดูผัสสะ-ปล่อยละวาง"!!!

"ถึงจิตพุทธหยุดคิดจิตก็เห็น-    สงบ-เย็น-สะอาดใจใสสว่าง!!!

แก้วมณีสว่างไสวอยู่ใจกลาง-    บัวบานสล้าง-เด่นชัด"รัตนัง!!!

"จิตเดิมแท้!!!....พบแล้วหนอไม่ก่อเกิด"    แก้วประเสริฐได้ชื่นชมสุขสมหวัง

ประสบโชค"กลับโลกทิพย์นิพพานัง"    ก้าวขึ้นฝั่ง"พระนิพพาน"สราญเอยฯ.....

 

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@windowslive.com

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.com

  

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net