วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก


 วันวิสาขบูชา  ตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน 6


ความสำคัญ

           วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน  ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ คราว

          นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุการณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนานี้  พวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธ  จึงมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่าน

กิ จ ก ร ร ม ข อ ง วั น วิ ส า ข บู ช า

  • มีการทำบุญตักบาตร
  • ให้ทานรักษาศีลฟังธรรม
  • สนทนาธรรม
  • เวียนเทียน
  • เจริญภาวนาแผ่เมตตา
  • งดการฆ่าสัตว์
  • งดการดื่มสุรา

ปีนี้สัปดาห์วันวิสาขบูชาสากลของโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค. 2550 

 ณ  ท้องสนามหลวง

ใครไปร่วมงานก็เจอกันที่สนามหลวงน๊า

โดย oho

 

กลับไปที่ www.oknation.net