วันที่ เสาร์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยามา...ทิพยสถานแห่งพระสยามเทวาธิราช


รู้หรือไม่ว่า พระสยามเทวาธิราชที่เรานับถือ และกล่าวถึงโดยตลอดเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหา เป็นใคร อยู่ที่ไหน

ทุกครั้ง พอเกิดเหตุร้ายในบ้านในเมือง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะกล่าวถึงพระสยามเทวาธิราช ซึ่งเชื่อถือกันว่าท่านเป็นผู้ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยมาทุกยุคทุกสมัย

ในภพภูมิทั้ง 31 แห่ง มีภพภูมิที่เป็นเทวดาอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 6 ชั้น ได้แก่

สวรรค์ชั้นที่ 1 จาตุมหาราชิกา ครองโดย ท้าวจตุโลกบาล
สวรรค์ชั้นที่ 2 ดาวดึงส์ ครองโดย พระอินทร์
สวรรค์ชั้นที่ 3 ยามา ครองโดย พระสยามเทวาธิราช
สวรรค์ชั้นที่ 4 ดุสิต ครองโดย ท้าวสันดุสิตเทวาธิราช
สวรรค์ชั้นที่ 5 นิมมานรดี ครองโดย ท้าวนิมมานรดีเทวาธิราช
สวรรค์ชั้นที่ 6 ปรนิมมิตวสวัตดี มีเทวราช 2 องค์ คือ ฝ่ายที่เป็นศุภเทพ และฝ่ายที่เป็นมาร ฝ่ายเทพคือ ท่านปรนิมิตตรนดีเทวาธิราช ส่วนฝ่ายมาร ก็คือ พญาวสวัตดีมาร นั่นเอง

ตอนนี้ เราก็รู้แล้วว่า พระสยามเทวาธิราช ทรงครองสวรรค์อยู่ชั้นยามา ซึ่งเป็นเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยมานานแสนนาน...

โดย มันตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net