วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกมซ่อนเงื่อน..ถึงเพื่อนร่วมอาชีพ


เวลาผมเป็นวิทยากรสอนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ (Management) การสอนงานและให้คำแนะนำ (Coaching & Giving Feedback) และการสื่อสารของหัวหน้างาน  (Communication for Leader) 

ผมมักหลีกเลี่ยงที่จะสอนโดยใช้การบรรยาย หรือนำเสนอเนื้อหา หลักการ และทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ลงบนสไลด์ PowerPoint เพียงอย่างเดียว

เนื่องจากผู้เข้าอบรมเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ มีความรู้มากในระดับหนึ่งแล้ว ขาดแต่เพียงแรงกระตุ้นจูงใจให้เขานำสิ่งดี ๆ ที่มีข้างในออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่า

นอกจากนี้การสอนแบบบรรยาย ยังทำให้ผู้เรียนเบื่อได้ง่าย เพราะนั่งฟังอย่างเดียว ไม่ได้มีส่วนร่วม เป็นการสื่อสารทางเดียวจากวิทยากร (One-way Communication)

ผมจึงมักหาวิธีการอบรม (Training Methods) อื่น ๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น ตอบกรณีศึกษา  ทำแบบฝึกหัด ทำงานกลุ่มละนำเสนอ ดูภาพยนตร์ และเล่นเกม เป็นต้น

วันนี้มีเกม ๆ หนึ่ง ซึ่งใช้อยู่บ่อย ๆ  ชื่อว่าเกม “ผูกเงื่อนง่ายจัง” จากทุกครั้งที่สอนมา ผู้เข้าอบรมจะชอบมาก บอกว่าสนุก ได้เรียนรู้จากเกม ใช้ความคิด  เล่นเป็นทีมทำให้ได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ไม่น่าเบื่อเลย

ผู้เข้าอบรมบอกว่าพอเล่นเกมนี้แล้ว ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร การบริหารจัดการลูกน้อง ตลอดจนการโค้ช การสอนงาน และให้ Feedback ลูกน้อง

ผมเห็นว่าไม่ค่อยมีวิทยากรใช้เกมนี้ในการฝึกอบรมกัน ก็เลยเอามาแบ่งปันให้ครูอาจารย์ วิทยากร หรือที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมพัฒนาคน ที่อ่านบล็อกของผมได้ลองนำไปใช้ดู

และต่อไปนี้คือ ข้อมูลรายละเอียดในการนำเกม  “ผูกเงื่อนง่ายจัง” ครับ  

ชื่อเกม : “ผูกเงื่อนง่ายจัง”

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

-          เชือกสั้น ๆ มีความยาวประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) ให้เท่าจำนวนผู้เข้าอบรม

-          เชือกยาว ยาวประมาณ 6 เมตร ให้ทีมละ 1 เส้น

-          นาฬิกาจับเวลา  นกหวีด  ใบบันทึกเวลา และดินสอ/ปากกา สำหรับจดบันทึก

*

*

กติกาการเล่นเกม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงแรก  :  ค้นหาแชมป์เปี้ยนของทีม

-          แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นทีม ๆ ละ 4-6 คน

-          แจกเชือกสั้นกับทุกทีม ให้สมาชิกแต่ละคน ๆ ละ 1 เส้น ได้ฝึกผูกเงื่อนพิรอดให้เวลาฝึกฝนทั้งหมด 1 นาที

-          หลังจากนั้นก็ให้แข่งขันผูกเงื่อนพิรอด สมาชิกคนใดผูกเงื่อนพิรอดเสร็จเป็นคนแรก จะได้รางวัลพิเศษ 1 ชิ้น (โดยให้ทุกคนยืนเรียงหน้ากระดาน ถือเชือกไว้ในมือ พอเป่านกหวีด ก็เริ่มแข่งขันได้เลย)

ช่วงหลัง  :  ฝึกผู้นำ

-          แต่งตั้งสมาชิกที่ผูกเงื่อนพิรอดได้เร็วที่สุดเป็นผู้นำทีม มีหน้าที่สั่งการให้สมาชิกที่มของตัวเองให้ผูกเงื่อนพิรอด ด้วยเชือกเส้นยาว (วิทยากรแจกให้ใหม่ ทีมละ 1 เส้น)  ผู้นำจะพูดสั่งการได้คนเดียว แต่ไม่มีสิทธิ์จับเชือก ให้เวลาในการสั่งการ 3 นาที

-          สมาชิกที่เหลือทุกคนเอาจับเชือกไว้  จับแล้วมือและนิ้วต้องอยู่นิ่ง ๆ ห้ามขยับมือ ห้ามกระดิกนิ้ว และห้ามพูด ให้ทำตามคำสั่งของผู้นำอย่างเดียว แต่สมาชิกสามารถเคลื่อนไหวร่างกายส่วนอื่นๆ ได้ เช่น นั่ง เดิน นอน ส่ายหน้า เป็นต้น

-          ถ้าสมาชิกผูกเงื่อนพิรอดได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที ถือว่าผ่านการแข่งขัน ถ้าเกินเวลา 3 นาที ถือว่าไม่ผ่าน ต้องฝึกเล่นใหม่หลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะทำเวลาได้  

เพื่อให้เห็นภาพ ผมจึงนำรูปภาพ วิธีการผูกเงื่อนพิรอดมาให้วิทยากรลองฝึกผูกดูก่อน ถ้าวิทยากรทำไม่ได้เดี๋ยวจะเฉลยเกมไม่ได้นะครับ 

นี่คือภาพช่วงแรกที่ทุกคนจะต้องฝึกผูกเงื่อนพิรอดแข่งกันก่อน เพื่อค้นหาแชมป์เปี้ยนของทีม  ซึ่งเงื่อนพิรอดมีวิธีการผูกง่าย ๆ ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ครับ

 

*

*

*

*

*

*

และอย่าเพิ่งคิดว่าเกมนี้จะง่ายเหมือนชื่อนะครับ เพราะความยาก ความท้าทาย ความสนุกสนาน มันอยู่ช่วงหลัง

ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้นำแต่ละทีมจะต้องบริหารจัดการสมาชิกในทีม สื่อสารสั่งการให้ชัด เพื่อให้ลูกทีมช่วยกันทำงานผูกเงื่อนพิรอดให้ได้  โดยฟังคำสั่ง ทำตามสิ่งที่ผู้นำบอกให้ทำเท่านั้น ลูกทีมไม่มีสิทธิ์พูดครับ

ลองดูภาพการเล่นเกมช่วงหลังดูนะครับ

 

*

*

*

*

*

เล่นเกมเงื่อนง่ายจังแล้ว ผมก็จะให้แต่ละคนสรุปบทเรียนที่ได้จากเกมนี้ ว่าทำไมการเล่นช่วงหลัง ที่มีผู้นำมาบริหารทีมมาสั่งการแล้ว งานถึงไม่สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด ทั้ง ๆ ที่ผู้นำก็คือคนที่เป็นแชมป์ของแต่ละทีม

ก็หวังว่าเกมนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสอนหนังสือเด็ก หรือจะใช้ฝึกอบรมผู้ใหญ่ก็ได้ อุปกรณ์ก็ซื้อหามาทำเองได้ไม่ยาก ที่สำคัญไม่แพงด้วยครับ

หากไปลองเล่นแล้ว มีข้อสงสัยก็ติดต่อสอบถามผมได้เลย ไม่ต้องเกรงใจนะครับ

โดย Pro.Trainer

 

กลับไปที่ www.oknation.net