วันที่ จันทร์ เมษายน 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทักษิณ.....Who are you? --- ภาคผนวก


ผนวกหนึ่ง

ตัวอย่างการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก  คุณหญิงพจมาน  ชินวัตร

1.ได้ติดตามตรวจสอบการจัดการเงินของ  คุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  เพราะเชื่อแน่ได้ว่า  บุคคลทั้งสองมีทรัพย์สินและจัดการทรัพย์สินร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว  และดำเนินการโดยใช้ชื่อคุณหญิงพจมานฯ  เป็นหลัก  การตรวจบัญชีคุณหญิงจึงเป็นการตรวจบัญชี  พ.ต.ท.ทักษิณฯ  นั่นเอง

2.การตรวจสอบบัญชีเงินฝากได้วางกรอบย้อนไปจนถึงเมื่อ  พ.ต.ท.ทักษิณฯ  เริ่มเล่นการเมืองตั้งแต่  ปี  2539  ได้พบการจัดการเงินที่น่าสงสัยดังต่อไปนี้
     2.1) พบการใช้บัญชีกลางเป็นบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ  ระหว่างปี  2539-2540  มีเงินเข้าออกตลอดเวลา  คล้ายกับบัญชีเล่นหุ้น  รวมยอดเคลื่อนไหวกว่า  1  หมื่นล้านบาท  ควรให้ชี้แจงทั้งที่มาที่ไปของเงินในบัญชีนี้
     2.2)  พบเงินจาก  2.1)  ไหลเข้าบริษัท  ชินคอร์ป  1  ก้อน  และหลังวิกฤติเงินบาทก็ไหลออกมายังคุณหญิงฯ  4  พันล้าน  มีคำอธิบายทางบัญชีชินคอร์ปว่า  เป็นการชำระคืนหุ้นกู้  ควรตรวจสอบว่ามีการกู้และชำระคืนจริงหรือไม่  ถ้าจริงมีจำนวนจริงเท่าใด
     2.3) ในช่วงหลังวิกฤติเงินบาทเช่นกัน  ในมิถุนายน  2540  นายบรรณพจน์ฯ  ได้ใช้เงินคุณหญิงซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัท  ชินอินเตอร์ฯ  อันเป็นบริษัทลูกของ  บริษัท  ชินคอร์ป  คืนจากบริษัทลงทุนอื่นๆ   จนหมดเป็นเงิน  126  ล้านบาท  ทำให้นายบรรณพจน์ถือหุ้นใน  บริษัท   ชินอินเตอร์  นี้  20%  และชินคอร์ปถือ  80%  รวมมูลค่าหุ้นทั้งหมด  3  พันล้านบาท  (โดยอำพรางไม่แก้ไขชื่อผู้ถือหุ้น)  จากนั้น  ธันวา  41  บริษัท  ชินคอร์ป  ก็ลงทุน  2  พันล้านบาท  เพิ่มทุนให้กับชินอินเตอร์อีกชั้นหนึ่ง  เพราะบริษัทนี้มีฐานะขาดทุนถึง  800  ล้านบาท 

เมื่อเพิ่มทุนแล้วอีก  15  วัน  ก็ให้บริษัทลูกของชินคอร์ปอีกบริษัทหนึ่งชื่อเชนนิงตัน  จดทะเบียนที่สิงคโปร์  มาซื้อชินอินเตอร์ไปจากชินคอร์ปในราคา  2.2  พันล้านบาท  จากนั้นอีก  5  เดือน  เชนนิงตันจึงนำเงินชินคอร์ปที่เพิ่งจะเพิ่มทุน  2  พันล้านบาท  ไปขายให้แก่บริษัทหนึ่งที่สิงคโปร์   ในราคา  1.8  ล้านบาท  ในที่สุดส่วนต่างที่ชินคอร์ปโดยเชนนิงตันต้องขาดทุนไป  2   พันล้านบาทนี้ไปอยู่ที่ใด  คุณหญิงซึ่งเป็นผู้ลงทุนในชินอินเตอร์ด้วยรู้เห็นหรือไม่  เหตุใดเมื่อมีผู้ซื้อบริษัทไปแล้วในราคา   1.8  ล้าน  และมีตัวเลขทางบัญชีขาดทุน  800  ล้าน  ต่อมา  1   ปี  กลับมีตัวเลขกำไรเป็น  1.3  พันล้าน  และผู้บริหารชินอินเตอร์ก็ยังเป็นคนชินคอร์ปเหมือนเดิม

3.4) พบการใช้จ่ายเป็น  4  พันล้านบาท  ตามข้อ  3.2)  ในลักษณะผิดปกติ  เป็นการเบิกในช่วงเลือกตั้งทั่วไปปลายปี  2543  โดยเบิกเป็นเงินสดทุกครั้ง  รวมสามร้อยกว่าครั้งจนหมดบัญชี  ต่อมาในช่วงก่อนการเลือกตั้ง  ธันวา  2550  นี้  ก็พบหุ้นธนชาติประกันภัยในชื่อบรรณพจน์  ที่ซื้อด้วยเงินคุณหญิง  ในปี  2542  ถูกขายเป็นเงินสด  600  ล้านบาท  แล้วหายไปเลย

ผนวกสอง

สังเขปค่าเสียหายต่างๆ จากคอรัปชั่นระบอบทักษิณในคดี คตส.

มี 12 คดี แบ่งรายงานตามประเภทของคอรัปชั่นดังนี้

คอรัปชั่นประโยชน์ทับซ้อน

1.ซุกหุ้นชินคอร์ปเป็นชื่อลูก-พี่น้อง  แล้วใช้อำนาจรัฐแก้สัญญาเอื้อประโยชน์ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่  และธุรกิจสื่อสารดาวเทียม  รัฐขาดประโยชน์กว่า  1  แสนล้านบาท  อัยการได้ฟ้องขอให้ศาลยึดเงินค่าขายหุ้นและเงินปันผล  รวม  7.2  หมื่นล้าน  โดยอายัดเงินก้อนนี้ไว้พลางก่อนแล้ว  6.2  หมื่นล้าน

2.เมื่อชินคอร์ปมั่งคั่งจากการส่งเจ้าของขึ้นเป็นนายกฯ  แล้วใช้อำนาจรัฐปรนเปรอชินคอร์ปจนอ้วน  ก็ยกธุรกิจของชาติขายให้สิงคโปร์  และหนีภาษีเงินได้อีก  จน  คตส.ให้เรียกภาษีพร้อมเงินเพิ่ม  รวมเป็นเงิน  33,108  ล้านบาท

3.เป็นนายกฯ  แล้วให้ภรรยาซื้อที่ดินถนนรัชฎาภิเษก  จากกองทุนของรัฐ  ในราคา  772  ล้านบาท
คอรัปชั่นทางการเงิน

4.ทุจริตเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ทักษิณสั่งบอร์ดกรุงไทยให้ปล่อยเงินกู้แก่กฤษดามหานคร  8  พันล้าน  เพื่อนำไปซื้อจากธนาคารกรุงเทพ  ที่มีมูลค่าเพียง  4  พันล้าน  ส่วนต่างทุจริตกว่า  4  พันล้าน  นี้   พบไหลเข้าบุตรและบริวารทักษิณ  164  ล้านบาท  พวกหลังนี้  (รวมนายโอ๊คด้วย)  โดนกล่าวหาด้วยว่ารับของโจร
คอรัปชั่นโครงการ

5.ทุจริตซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดซีทีเอ็กซ์  พอกส่วนต่างเข้ากระเป๋า  พยานในคดีที่ศาลสหรัฐยืนยันว่า  บงการโดยเลขาพรรครัฐบาล  รัฐเสียหาย  1.5  พันล้าน

6.ทุจริตซื้อกล้ายางแพงเกินจริงกว่า  400  ล้านบาท

7.ทุจริตซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งห้องทดลองตรวจสารปนเปื้อนผลิตผลการเกษตรแพงเกินจริง  300  ล้านบาท

8.ทุจริตรับเหมาวางระบบไฟฟ้าสุวรรณภูมิ  ล็อกสเปกท่อร้อยสาย  เสียหาย  200  ล้านบาท

9.ทุจริตนำหน่วยก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร  แบ่งขายให้ผู้รับเหมาในลักษณะเป็นโควตารับเหมา  4  แสนหน่วย  เรียกค่าโควตาหน่วยละ  5,000-10,000  บาท  ติดตามเงินจนพบค่าโควตาแล้ว  11  บริษัท  จ่ายเงินให้รัฐมนตรี  1,400 ล้านบาท

10.ทุจริตโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ   ใช้วิธีให้เอกชนไปหาเงินกู้เอง   โดยรัฐรับผิดชอบซื้อคืนเมื่อสร้างแล้วเสร็จ  พบการคิดค่าธรรมเนียมการเงินเกินจริง  1,200 บาท  ทั้งๆ  ที่มีค่าธรรมเนียมจริงเพียง  400  ล้านบาทเท่านั้น

11.ทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง  กทม.แพงเกินจริง  1,900  ล้านบาท  ได้สินค้าที่ใช้ไม่ได้หลายรายการ  เช่น  เรือดับเพลิง  20  ลำ  ราคาจริงลำละ  6  ล้าน  ซื้อแพงเป็น  17  ล้าน  และใช้วิ่งเข้าคลองไม่ได้  เพราะต่อที่พัทยาตามแบบเรือวิ่งในทะเล  17  ล้าน  และใช้วิ่งเข้าคลองไม่ได้  เพราะต่อที่พัทยาตามแบบเรือวิ่งในทะเลจัดซื้อในสมัยนายสมัครฯ  เป็นผู้ว่า  ที่เร่งทำสัญญาให้ทันก่อนสิ้นวาระ  ยอมกระทั่งทำเอกสารเท็จโกหกรัฐมนตรีมหาดไทย  ผู้ร่วมสมคบใน  กทม.ได้เป็นรองนายกฯ  คุมก่อสร้างในรัฐบาลสมัครด้วย  1  คน  เป็นเลขานายกฯ  อีก  1  คน

คอรัปชั่นการคลัง

12.ออกสลากพิเศษหวย  3  ตัว  โดยมิชอบ  ไม่เสียภาษี  ไม่นำเงินเข้าระบบคลังแผ่นดิน  รัฐเสียหาร  39,790 ล้านบาท
                              ..................

ทักษิณ...เวลาสิ้นสุดของคุณได้มาถึงแล้ว  ตัวตนที่เป็นจริงของคุณกำลังถูกเปิดโปงให้ผู้คนในบ้านเมืองได้เห็นประจักษ์ ว่า  ช่างเลวร้ายแตกต่างจากภาพที่โฆษณาชวนเชื่อไว้เพียงใด

ทักษิณ...คุณคือคนที่เจ็บป่วยด้วยความทะเยอทะยานของตัวคุณเอง  คุณอยาก ใหญ่อยากโตจนเกินไปแล้ว...คุณเป็นคนเก่ง  แต่ถูกรังแกจนไม่อาจเติบใหญ่ในระบบอำมาตย์  ที่ล้าหลัง  เหลวแหลก  ก็เรื่องของคุณ  แต่ทำไม?  คุณถึงไม่มาหาประชาชนด้วยความสุจริตใจ  ทำไม?  คุณไม่ร่วมคิดร่วมอ่านนำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า  ด้วยน้ำมือของเขาเอง  เช่นที่ผู้นำประชาธิปไตยที่แท้จริงพึงกระทำ

ทักษิณ...คุณได้ทำผิด  และซ้ำเติมราษฎรอย่างน่าเกลียดที่สุด  คุณมองเขาและปฏิบัติต่อเขาเช่นสัตว์ในเขาดิน  แล้วยักยอกเงินสวนสัตว์ไปเป็นของตน  เพราะสัตว์ในเขาดินนั้นไม่มีสิทธิจะตรวจสอบอะไรคุณได้  คุณไม่มีสำนึกปฏิวัติอะไรอยู่ในใจเลย  นอกจากความทะเยอทะยานและความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้น...คุณคือใครกัน แน่  ชาติก่อนคุณเกิดเป็นอะไร?
สาวกทักษิณ...เรียกคุณว่า  "สาวก"  ก็ดูจะยกย่องเกินไป  เพราะแท้ที่จริงระบอบทักษิณก็ไม่มีแนวทางอันศักดิ์สิทธิ์อะไรให้พวกคุณยึด มั่น  หรืออุทิศตนเลย  มีแต่อำนาจและส่วนแบ่งให้พวกคุณเกาะกินมาตลอดเท่านั้นเอง...แท้จริงคุณคือ นักเกาะกินเท่านั้น...รู้ตัวบ้างไหม!  จงหยุดแอบอ้างประชาธิปไตย  หยุดหลอกลวงประชาชน  แยกย้ายไปสู่ที่ชอบที่ชอบเสียที  ก่อนที่จะสายเกินไป  สำหรับคนลวงโลกเช่นพวกคุณ

เรา..."Thaksin  watch"  คือกลุ่มผู้คนที่ไม่ยอมอยู่ในสวนสัตว์ของใครทั้งสิ้น...เรามีความคิดและครอบ ครองข้อมูลอันทรงพลัง  ข้อมูลของเราจะต้องทำให้เกิด  "Thaksin  watch"  ขึ้นเต็มแผ่นดิน  จนไม่มีใครยอมเป็นสัตว์อยู่ในกรงของทักษิณ  หรือของใครหน้าไหนอีกต่อไป  โปรดเข้าร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการ  โดยช่วยกันเผยแพร่ความจริง  เพื่อปลดปล่อยอนาคตลูกหลานของเราออกจากกำมือสกปรกโสโครกของคนที่เจ็บป่วยทาง จิต  จนไม่รู้จักผิดรู้จักถูก  เช่นคนพวกนี้ด้วยเถิด...

-----------------------------------------------------

กลับหน้าหลักของบทความนี้

ที่มา จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับ ...

โดย นิสิตสุรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net