วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

องค์กรชุมชนฅนปากใต้ : กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านเกาะมุกด์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อเครื่องมือประมงหมุนเวียน


องค์กรชุมชนฅนปากใต้

กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านเกาะมุกด์
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อเครื่องมือประมงหมุนเวียน
   
กลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านเกาะมุก ก่อตั้งมาร่วมปีเศษ โดยปรับตัวมาจากกลุ่มอาชีพเสริม 6 กลุ่ม
ในชุมชน ที่ก่อตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ตลอด
รอดฝั่ง จึงมีการสรุปบทเรียนอย่างจริงจัง กระทั่งนำมาสู่กลุ่มออมทรัพย์ที่มีความคึกคักอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน
   
 “หลังเหตุการณ์สึนามิมีคนมาส่งเสริมให้ทำอาชีพเสริม กลุ่มเปลือกหอยบ้าง กลุ่มดอก
ไม้ประดิษฐ์บ้าง ผลิตภัณฑ์จากกะลาบ้าง แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง เหลืออยู่แต่กลุ่มเครื่องแกงตำมือที่ยังไปได้ เพราะชาวบ้านต้องกินต้องใช้ทุกวัน”
    
“หลังล้มเหลวไปหลายกลุ่ม เราก็มานั่งคิดกันว่าจะทำอะไรต่อ ก็เลยกลายมาเป็นกลุ่มออมทรัพย์
ที่รวมเอาสตรีจากทุกกลุ่มเดิมมาเป็นสมาชิก เลือกตัวแทนจากทุกกลุ่มมาเป็นคณะกรรมการ”
จ๊ะปุ้ม หรือ เจ๊ะสิตี หาญทะเล ในฐานะแกนนำคนหนึ่งเปิดเผยที่ไปที่มาของกลุ่มกับผู้สื่อข่าว
ฅนปากใต้
    
“ตอนแรกเราก็ให้สมาชิกทุกคนถอนหุ้นจากกลุ่มอาชีพเดิมมาลงขันกันเป็นกองกลาง แล้วก็ลง
เงินออมสัจจะกันคนละหุ้นสองหุ้น  จนมีทุนเริ่มต้นก้อนหนึ่ง ตอนหลังก็มีเงินทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาร่วมหุ้นอีกก้อน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องขึ้น”
    
จ๊ะปุ้มเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังอีกว่า หลังจากนั้น กลุ่มออมทรัพย์ฯก็เริ่มเอาทุนที่มีให้สมาชิกหยิบยืมเพื่อ
ใช้ซื้อเครื่องมือประมงทำมาหากิน แล้วค่อยผ่อนจ่ายคืนให้หมดภายในสองงวด
    
“เราจะพิจารณาจากความจำเป็น เพราะในชุมชนเราจะรู้จักกันหมด คนไหนลำบาก คนไหน
จำเป็นก็จะเห็นกัน พอคนไหนกู้ไป ก็ต้องไปทำงานลงอวนหาปลาเอาเงินมาคืนให้หมด
ภายในสองงวด เพราะไม่เช่นนั้น คนอื่นที่มีความจำเป็นและรออยู่ก็จะไม่มีเงินหมุนเวียน
ไปซื้อเครื่องมือประมง ที่ผ่านมาการผ่อนจ่ายถือว่าดีมากๆเราอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
กรรมการไม่ต้องเข้าไปเร่งรัด เพราะสมาชิกเขาจะมีวิธีการเตือนของเขากันเอง”
    
“ที่ผ่านมาถือว่าดีมาก สมาชิกก็มีทุนซื้อเครื่องมือ ไม่ต้องไปกู้เถ้าแก่แพเหมือนเมื่อก่อน หนึ่งปี
ผ่านไปหลังหักรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยังมีกำไรปันให้สมาชิกคนละนิดๆหน่อยๆ แต่ที่ได้
มากๆคือสภาพลูกหนี้ที่เคยติดเถ้าแก่แพกันทั้งปีทั้งชาติเริ่มลดน้อยลง ถือว่ากลุ่มออมทรัพย์
สตรีฯของเราสามารถมาถมช่องว่างตรงนี้ได้” จะปุ้มกล่าว

ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์สตรีบ้านเกาะมุกมีสมาชิก 82 คน(ครอบครัว) ดำเนินการมาหนึ่งปี
แม้จะยังมีเงินไม่มากเหมือนกับกลุ่มออมทรัพย์ชื่อดังกลุ่มอื่นๆในภาคใต้ที่มีสมาชิกนับร้อยๆ
แต่ก็หมุนเวียนเพียงพอต่อสภาพการอยู่อย่าง ‘พอเพียง’ ของสมาชิก


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net