วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

" บางขลัง " ...เมืองโบราณที่ถูกลืม


      คำว่า “บางขลัง”    เป็นชื่อของตำบลเล็กๆ    ตำบลหนึ่งในเขต    อ.สวรรคโลก

จ.สุโขทัย ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนก็ได้

     บางขลัง   เป็นเมืองโบราณ   ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำฝากระดาน   หรือลำน้ำแม่มอก  ซึ่ง

มีถิ่น   กำเนิดจาก   ต.เวียงมอก  อ.เถิน จ.ลำปาง ลำน้ำสำคัญนี้  ไหลมาหล่อเลี้ยง

ชาวบางขลังมาแต่ในอดีต หลักฐานที่ยืนยันว่า บางขลังเป็นเมืองโบราณร่วมพันปี

มาแล้ว ปรากฏในจารึกหลักที่ ๒ หรือจารึกวัดศรีชุม  กล่าวถึง  พ่อขุนผาเมือง และ

พ่อขุนบางกลางหาวร่วมกันปราบกบฏขอมสบาดโขลญลำพงและมีข้อความกล่าว

ถึงเมืองบางขลัง ในด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๒๔ ว่า

      ...พลพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด พาพ่อขุนผาเมืองผดาจกันและกัน พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีสัชนาลัย...พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดเอาพลมา...บางขลังเวนบางขลังแก่พ่อขุนผาเมือง แล้วพ่อขุนผาเมืองเอาเม้อเมืองราด เมืองสากอได...

          เมืองบางขลังในอดีต จะร้างไปเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด หากแต่พิจารณา

ตามแหล่งที่ตั้งเมืองบางขลัง  ตั้งอยู่ระหว่างเมืองศรีสัชนาลัย กับเมืองสุโขทัย อยู่

ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองสวรรคโลก  หรือเมืองเก่าในอดีตเบื้องทิศ ตะวันตก

ของเมืองบางขลัง  โอบล้อมด้วยเทือกเขาเล็กๆ  ชาวบ้านเรียกเทือกเขาเดื่อ  หรือ

เขาวงเดื่อ

           ณ ที่นั้น ยังมีซากบ่อศิลาแลง และโบราณสถานอยู่ เชื่อกันว่า บางขลังเป็น

เมืองหน้าด่าน   หรือเมืองนักรบของเมืองเก่าสวรรคโลก  (ศรีสัชนาลัย) ต้องทำศึก

กับชาวล้านนา หรือเมืองอื่นทั่วๆไป  สิ่งหนึ่งที่ทำให้เมืองบางขลัง เป็นที่กล่าวขาน

ถึงอย่างมิรู้จบสิ้น ก็คือ พระเครื่อง “กรุบางขลัง”

     ความมหัศจรรย์ของพระกรุนี้   ลือกันว่า เมื่อชาวบ้านแถบนั้นเข้าป่าหาสมุนไพร

ดั้นด้นเข้าป่าไปถึงถ้ำ  อันเป็นสถานที่บรรจุพระกรุบางขลัง  ที่มี  พระร่วงนั่ง กรุบาง

ขลังแล้ว   ถ้าหยิบของมีค่า   หรือพระกรุบางขลังติดตัวออกมาจากถ้ำแล้ว     จะไม่

สามารถนำกลับบ้านได้     บางคนเดินหลงทาง     บางคนก็ถูกอภินิหารต่างๆหลอก

พรางตา   ทำให้เห็นดินฟ้าอากาศแปรปรวนมืดทะมึน   ไม่เห็นทางที่จะกลับบ้านได้

เว้นแต่ว่าจะเอาพระกรุบางขลังกลับไปคืนไว้ที่เดิม            จึงจะหาทางกลับบ้านได้

ข่าวลือนี้ทำให้ผู้คนสนใจอย่างมาก  มีผู้ทดลองด้วยตนเอง     ผลสุดท้ายเมื่อกลับ

ถึงบ้านก็จะมีอาการเหม่อลอย   เหมือนคนไม่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว  อีกทั้งจะเกิด

ปรากฏการณ์แปลกๆ    คือ    ตอนขุดหาพระ   ลมฟ้าลมฝนมืดมา คนขุดก็ยังขุดไป

เรื่อยๆ  เกิดฝนตกน้ำไหล  ว่ายน้ำหนีภัยกันยกใหญ่  ต่อชั่วครูจึงรู้ว่า   ว่ายน้ำอยู่บน

ดิน  (ว่ายบก)  แถวหน้าอกบาดเจ็บเป็นรอยครูดกับพื้นดิน   จนเจ็บระบมทั่วร่างกาย

ปรากฏการณ์ฝนตกเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น

          ชาวบ้านเลื่องลือกันทั้งตำบลว่า “เมื่อยังไม่ถึงเวลา บรรพบุรุษผู้สร้าง ยังไม่

ประสงค์จะให้ใครนำออกเผยแพร่”

 การเปิดกรุพระเมืองบางขลังในอดีต     พระเครื่องมีจำนวนมาก     โดยจะฝังอยู่ใต้

ฐานเจดีย์   ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ขุดได้ทั้งพระเครื่อง พระพุทธรูป   เรือสำเภา

ทองคำ สุพรรณบัตรทองคำ ที่มีคำจารึกอีกด้วย          พระเครื่องที่ขุดพบมีด้วยกัน

หลากหลายพิมพ์   เกือบทั้งหมดสร้างด้วย เนื้อชินเงิน     มีจำนวนน้อยมากที่สร้าง

ด้วยเนื้อตะกั่วสนิมแดง รวมอยู่ด้วย  พระที่ขุดพบ คือ พิมพ์พระนางพญา พิมพ์พระ

สังกัจจายน์ พิมพ์พระร่วงนั่งคางเครา และพิมพ์ที่ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมที่สุดของกรุนี้

คือ พิมพ์พระร่วงนั่งบางขลัง

   พุทธลักษณะ พระร่วงนั่งกรุบางขลัง เป็นพระพิมพ์นั่งปางสมาธิ พระเกศสวมพระ

มงกุฎ     พระหัตถ์ขวาวางทับบนพระหัตถ์ซ้าย    พระอุระ   (อก)   ยกนูนสูงเล็กน้อย

ลักษณะการประทับ   ทอดพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแบบลอยองค์      โดยไม่มี

ฐานรองรับองค์พระ  ลักษณะของเนื้อชินเงิน ส่วนมากจะเป็นเนื้อชินผสม ที่ออกสี

ดำจัดคล้ำมากกว่าพระเนื้อชินเงินของเมืองอื่นๆ มีคราบปรอทขาวเล็กน้อย เพียง

บางๆ เท่านั้น ที่ปรากฏตามผิวองค์พระ ขนาดองค์พระกว้าง ๒.๐ ซม.สูง ๓.๕ ซม.

พุทธคุณ   เป็นพระเครื่องที่เพียบพร้อม ดีครบถ้วนทุกด้าน    โดยเน้นหนักทางด้าน

แคล้วคลาด ป้องกันสรรพภัยต่างๆ  ได้ดียิ่งโดยภาพรวม   องค์พระแม้พุทธศิลป์จะ

หย่อนความงามไปบ้าง   แต่ก็เป็นที่ยอมรับของชาวบางขลังและชาวสุโขทัย    มา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแทบทุกพิมพ์ เพราะพระที่แตกกรุออกมาทั้งหมด มีจำนวน

ไม่มากนัก การแสวงหาจึงค่อนข้างยากพอสมควร   โดยมีสนนราคาอยู่ที่หลักหมื่น

ต้นๆ ขึ้นไป

   ขอขอบพระคุณ ข้อมูลบางส่วนจากบทความเรื่อง "เมืองบางขลัง...เมืองโบราณที่ถูกลืม" ที่ชาวสุโขทัยกลุ่มหนึ่งในนามของ “ชมรมเรารักเมืองพระร่วง” และ ชาวบางขลัง    ได้รวบรวมขึ้นเพื่อพลิกฟื้นให้คืนชีพ   เมืองบางขลัง   ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีแหล่งโบราณคดี บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ไทยได้เป็นอย่างดี

ภาพพระทุกภาพ สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ส่งเสริมการอนุรักษ์ " พระกรุ " ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

ชาติ   วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net