วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มีดหม้อสีขาว การเผาไหม้ที่สมบูรณ์เพื่อสังคมสะอาด


กลุ่มมีดหม้อสีขาว
การเผาไหม้ที่สมบูรณ์เพื่อสังคมสะอาด“มีดหม้อสีขาว” คือ เขม่าบริเวณก้นหม้อที่เกิดจากการเผาไหม้ ปกติเราจะเห็นเป็นสีดำ
แต่หากการเผาไหม้สมบูรณ์เขม่าจะเป็นสีขาว
    
เปรียบเสมือนการรวมตัวของกลุ่มมีดหม้อสีขาว ที่เกิดจากคนจิตใจบริสุทธิ์มาร่วมกัน
ผลิตสื่อที่มีจุดยืน เกิดจากความร่วมมือของหลากหลายผู้คน ที่ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพ
มีประสบการณ์แตกต่างกัน สามารถเติมเต็มความคิดกันและกัน กระทั่งตกผลึกมี
เป้าหมายเดียวกันได้
    
ถึงวันนี้ เดือนพฤษภาคม 2552 กลุ่มมีดหม้อสีขาว รวมตัวกันได้ประมาณ 2  เดือน
แล้ว มีสมาชิกเกือบ 20 คน จะเรียกกลุ่มเยาวชนก็ไม่ได้ เพราะน้องๆ บอกว่า ในกลุ่ม
มีทั้งพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเข้ามาร่วมอยู่ด้วย
    
แต่ละคนมาจากแต่ละพื้นที่ ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต่างคนต่างผ่านการทำกิจกรรม
ในกลุ่มของตัวเองมาก่อน ทั้งหมดมาเจอกันช่วงปลายปี 2551 ในค่ายโหมฺเรารักษ์จะนะ
    
จากนั้น มีเพื่อนๆ ในกลุ่มก็ไปร่วมอบรมนักข่าวพลเมืองกับทีวีไทย พอกลับมาก็ได้รับการ
ชักชวนจากกิตติภพ  สุทธิสว่าง หรือน้าแทนของน้องๆ จากโครงการดับบ้านดับเมือง
ให้มาร่วมกันทำสื่อชุมชน
    
ด้วยเพราะทุกคนต่างศึกษาประวัติความเป็นมา เกี่ยวกับเศรษฐกิจพื้นฐานของชาว
อำเภอจะนะว่าเป็นอย่างไร บวกกับได้ศึกษาเรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ ที่กำลังรุกล้ำ
เข้ามายังอำเภอจะนะอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขาเห็นถึงความขัดแย้ง ระหว่างตัว
เลขความเติบโตทางเศรษฐกิจ กับวิถีชีวิตที่เคยเป็นอยู่
    
ทุกคนจึงเห็นสอดคล้องต้องกันว่า ควรนำข้อมูลเหล่านี้ออกมาเผยแพร่ จึงตัดสินใจ
ทำสื่อตามคำชักชวนของกิตติภพ สุทธิสว่าง โดยไม่ลังเล มีเป้าหมายต้องการนำ
ข้อมูลไปขับเคลื่อนสังคม ด้วยการใช้สื่อในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ เท่าที่สามารถทำได้
    
ขณะนี้ กลุ่มมีดหม้อสีขาวเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในพื้นที่แทบจะทุกกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการฉายหนัง เก็บข้อมูลประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) รณรงค์
ติดโปสเตอร์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดรายการวิทยุชุมชน
    
มีประเด็นต่างๆ มากมายที่กลุ่มมีดหม้อสีขาว นำมาใช้ขับเคลื่อนทางสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นแผนพัฒนาภาคใต้ ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบครัวเข้มแข็ง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม วิถีเกษตรปลอดสารพิษและการพึ่งพาตนเอง ประเพณีชุมชน
เรื่องการฮุบที่ดินวะกัฟ เผยแพร่ข้อมูลการกัดเซาะชายหาด ร่วมกับ
อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    
สารพัดเรื่องราว ที่กลุ่มมีดหม้อสีขาวเข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์ ผ่านสื่อที่ทำอยู่ และยัง
คงมีอีกหลายเรื่องราว ที่ทางกลุ่มฯ ต้องติดตามมานำเสนอต่อไปอีกในอนาคต

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net