วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อนันตริยกรรม ของพระเทวทัต


อนันตริยกรรม คือ กรรมอันหนัก ๕ ประการ ได้แก่


. มาตุฆาต ฆ่ามารดา

. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา

. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์

. โลหุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต

. สังฆเภท ทำให้สงฆ์แตกกัน


แต่ที่ได้รับการกล่าวถึงค่อนข้างจะบ่อยคือกรณี ที่ ๔ และ  ๕ ซึ่งเกิดจากการกระทำของพระเทวทัต ได้แก่

การประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าครั้งที่ ๒
พระเทวทัตได้ลอบขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏ ในเวลาเช้า แล้วผลักก้อนหินใส่พระบรมศาสดา ขณะเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ แต่ด้วยพุทธานุภาพก้อนหินขนาดใหญ่ไม่ถูกพระวรกาย เพียงแต่มีสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งกระเด็นมาต้องพระบาทจนเกิดห้อพระโลหิตขึ้นเท่านั้น

พระเทวทัตกระทำสังฆเภท
พระเทวทัตชักชวนภิกษุบวชใหม่ที่หลงผิดได้จำนวนหนึ่ง แยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลยาสีสะ พระบรมศาสดาจึงส่งพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระไปแสดงพระธรรมเทศนาจนพระภิกษุที่หลงผิดได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันและกลับมาสู่สำนักพระพุทธองค์อย่างเดิม เทวทัตทราบเรื่องเสียใจถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตและอาพาธ เกิดสำนึกในความผิดขอให้พระที่เป็นศิษย์หามมาเฝ้าพระบรมศาสดา แต่ระหว่างทางถูกธรณีสูบและไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะก่ออนันตริยกรรม ถือเป็นกรรมหนักหนาสาหัสที่สุด และก่อนที่ร่างจะจมหายไปได้ขอประทานอภัยและถวายลูกคางเป็นพุทธบูชา

 

ภาพจาก www.singsaksit.th.gs และ http://www.dhammajak.net/

โดย ชาวป่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net