วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กำลังใจให้ชาวนา และเกษตรกรไทย ในวันพืชมงคล


                      เมืองไทยเรา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนคนไทย ที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทั้งด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และพระองค์ยังมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองไทยมีความอุดมสมบูรณ์ จึงทรงมุ่งมั่นพัฒนาพันธุ์ข้าวในเขตพระราชฐาน เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรไทยในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทรงก่อตั้งธนาคารข้าวเพื่อเป็นศูนย์เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ตั้งธนาคารโค กระบือ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้ยืมไปทำนา ส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีการพัฒนาและผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกในปัจจุบัน

                       เนื่องในวันนี้เป็นวันพืชมงคล และมีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาไทย และเกษตรกรไทย ในช่วงเริ่มต้นของฤดูทำนา ซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลนี้ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้รื้อฟื้นพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นมาใหม่ 

 

                       และเพราะว่าวันนี้ เป็นวันพืชมงคล ส่วนตัวผมเองซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกหลานชาวนาเหมือนกัน จึงอยากจะส่งกำลังใจให้กับชาวนา และเกษตรกรไทย ให้มีกำลังแรงกาย แรงใจต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ที่จะประสบพบเจอในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทย มีกำลังใจที่จะผลิตอาหารให้กับคนทั้งประเทศได้อยู่กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศ เพราะผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะประเทศไหนถึงแม้จะมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ แต่ทุกประเทศก็ต้องกินอาหารทั้งนั้น เพราะฉะนั้นประเทศเหล่านั้นก็ต้องพึ่งพาแหล่งอาหารที่สำคัญอย่างประเทศไทย และต้องพึ่งพิงเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน

โดย SHUTTERTD

 

กลับไปที่ www.oknation.net