วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มนต์รัก อักษรกล .....(กลบทกบ ๔ สหาย)......


๑ ภาษาไทย ไพศาลถ้อย ร้อยเรียงร่ำ

คล้ายลำนำ คำล้วนนวล ชวนศึกษา

สินเด่นลักษณ์ ศักดิ์เด่นล้ำ ย้ำปัญญา

ควรรักษา ค่ารังสรรค์ นิรันดร์กาล 

๒ เผ่าประยูร พูนปัญญา ตรากำหนด

..จึงปรากฏ จดปกรณ์ วอนสืบสาน 

..ส่งเสริมรักษ์ ศักดิ์ศรีเรา ให้เนานาน 

..ใช้ถูกกาล ชาญทุกกิจ ห่อนบิดเบือน

๓ จะดำรง จงดำริ พิทักษ์เถิด

ช่วยชูเชิด เฉิดฉายชื่น ชื่นใดเหมือน

ภาคภูมิจิต พิศภูมิใจ ไทยไม่เลือน

เอ่ยฝากเพื่อน เอื้อนฝากพา รักษาไทย .

๑ เริ่มอ่านเขียน เรียนอ่านคำ ร่ำออกขาน

พลอยวูบวาบ ภาพวันวาน พานหวั่นไหว

ทุ่งนาเขียว เที่ยวน้ำคลอง ท้องนาใคร

พลิ้วโลมไล้ ไผ่ล้อลม พรมละลวย

๒ มานะพา มานีเพลิน เมิลนาผ่าน

บัวท่าใส ใบทอดสาน บ้านทุ่งสวย

โอ้อกนา อ่าอเนก เอกอำนวย

เชิดชูด้วย ช่วยชุบด้าว ชาวชนดอน

 

๓ ถิ่นไทยนาม ท่ามท้องนา ท่าเทียบน้ำ

งานแสนล้ำ งำศิลป์ล้วน ง่วนสลอน

อิ่มอกทวน อวลเอื้อไทย ใจอาทร

แผ่ผืนด้าว พราวผืนดอน พรแผ่นดิน .  

๑ ภาพราง พร่างรอย พลอยรื่น

เหมือนชื่น หมื่นชล มนต์ฉ่ำ

พากเขียน เพียรขาน ผ่านคำ

ย้อนจำ ย้ำใจ ใยเจิม 

๒ คิดทบ ขบทวน ครวญถึง

เพือนซึ้ง พึงสู่ ผู้เสริม

ตราดวง ตวงแด แต่เดิม

ภาพเคลิ้ม เพิ่มครวญ ผวนคอน . 

กลบทกบเต้นสลักเพชร และ กลบทกบเต้นสามตอน ต่างกันแค่จำนวนคำ

เพราะกลบทกบเต้นสามตอน ใช้กลอนหก

 

อักษรกล

๑ ร้อยคำ ร่ำความ นิยามร้อย 

ศิลป์ฐาน สานถ้อย เป็นสร้อยศิลป์

รินราย ร่ายเรียง เป็นเสียงริน

ยลจินต์ ยินจาร ตระกาลยล

๒ ช่องวาง ช่างเว้น ดูเด่นช่อง

ผลกรอง ผ่องกานท์ ละลานผล

กลบท กฏระเบียบ ดูเปรียบกล

วางยล วนย้อน อักษรวาง 

๓ ถ้อยสลัก ถักเสลา ขัดเกลาถ้อย

ร่างรอย ร้อยเรียง เทียบเคียงร่าง

พลางเสริม เพิ่มสรร พลิกผันพลาง

เพียรทาง พลางทวน สำนวนเพียร

๔ ฝึกกล ฝนกานท์ โวหารฝึก

เขียนนัย ไขนึก ค่อยฝึกเขียน

เวียนค้น วนคว้า ตำราเวียน

เพลินเรียน เพียรรู้ อ่านดูเพลิน

๕ เริ่มจาก รากใจ มาใฝ่เริ่ม

เขินเติม เคลิ้มต่อ ไม่ท้อเขิน

เดินมุม ดุ่มมั่น บากบั่นเดิน

กลอนเชิญ เกริ่นชัก มารักกลอน . 

 

กลบทกบเต้นกลางสระบัว เป็นกลบทผสมระหว่าง กลบทกบเต้น + กลบทครอบจักรวาล

กลบทนี้ใช้วรรคละ ๗ คำ

ขอขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน้ตครับ

 

ขอน้อมวันทาคารวะครูอาจารย์ทุกท่านผู้รังสรรค์กลบทและที่ได้สืบสานกันต่อๆมา

ขอน้อมใจกราบบูชาพระคุณครูอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้และทักษะทั้งปวง

ตลอดจนครูอาจารย์ผู้รจนาตำราเรียนมานี มานะ ทั้งอาจารย์ผู้วาดภาพประกอบสร้างชีวิตชีวา

และจินตนาการให้บรรเจิดและเป็นที่ชื่นชอบแก่เด็กหญิงเด็กชายทั่วประเทศในช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า.

 

 

โดย ภูมิรพี

 

กลับไปที่ www.oknation.net