วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จาริกบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ 2552


จาริกบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ 2552

4 ก.ค.52

06.00น   รถออกจากรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

08.30น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดเขาจันทร์งาม

              ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และรับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ออกเดินทางต่อ

11.30น.  รับประทานอาหาร อุบลฯ

13.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดป่าภูทอง จ.ขอนแก่น

15.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดป่ามัณฌิมาวาสจ.กาฬสินธุ์

18.00น.  เข้าที่พักวัดป่าภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร      

20.00น.  ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา

5 ก.ค.52

05.00น.  ทำวัตรเช้า

07.00น.  เตรียมภัตราหารถวายพระสงฆ์

08.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ถวายภัตราหารวัดป่าภูผาผึ้ง

วัดป่าภูไม้ฮาว, วัดพระพุทธบาทดงหลวง, วัด.................

09.30น.  ออกเดินทางไป (วัดภูจ้อก้อ) วัดป่าริมธารและพระธาตุพนม

11.00น.  นมัสการวัดพระธาตุพนม รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  วัดป่าวิสุทธิธรรม+วัดป่านาคนิมิต

17.00น.เข้าที่พักวัดดอยธรรมเจดีย์  ทำวัตรเย็น

6ก.ค.52

05.00น.  ทำวัตรเช้า

08.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ถวายภัตราหารวัดดอยธรรมเจดีย์  

09.00น.  ออกเดินทางไป ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดป่าสุทธาวาส

นมัสการพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น,ลป.หลุย

11.30น.  นมัสการพระธาตุเชิงชุม รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโชคไพศาล

14.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน+ปัจจัยสร้างอาคารเรียน ณ

วัดป่าโชคไพศาล

16.00 น. ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดป่ากลางโนนภู่,วัดพระธาตุฝุ่น

17.00น.  เข้าที่พักวัดป่าภูริทัตตถิราวาส ทำวัตรเย็น

 

 

 

7 ก.ค.52

05.00น.  ทำวัตรเช้า

07.00น.  ใส่บาตร

08.00น.  ถวายภัตราหารเช้า ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดป่าภูริทัตตถิราวาส 

11.00น.  ออกเดินทางไปวัดป่าวังเลิง  รับประทานอาหารกลางวัน

               ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดป่าวังเลิง ฟังพระธรรมเทศนา

12.30น.  ออกเดินทางไปวัดป่าพิมาย

15.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดป่าพิมาย

18.00น.  เข้าที่พักวัดป่าภูผาสูง  ทำวัตรเย็น

8 ก.ค.52

05.00น.  ทำวัตรเช้า

07.00น.  เตรียมภัตราหารถวายพระสงฆ์

08.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน  ถวายภัตราหารวัดป่าภูผาสูง

11.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน สนส.บุเจ้าคุณ  พระอาจารย์กันหา

12.00น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝนวัดป่าภูหลวง พระอาจารย์ไม

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

15.00 น.  ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดเขาใหญ่เจริญธรรม

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น เขื่อนลำตะคอง

                เดินทางกลับถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

 

************************************

 

 

นอนวัด ไม่ได้แวะทานอาหารเย็น

เตรียมถุงนอน เครื่องนอนส่วนตัวไปด้วย

อาหารกลางวันรับประทานเอง ตามเวลาที่กำหนด

 

 

โดย ปิโยรส

 

กลับไปที่ www.oknation.net