วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เทศกาลเมฆ


"เทศกาลเมฆ"
แลตะลึงรำพึง ณ บึงตะวัน
ฤดูวิเวกพลุเมฆก็สรรค์
ขบวนแสง

เปล่งประกายและคล้ายจะเปลี่ยนจะแปลง
ทยอยสลับลำแดดแสดง
ทิวาวาร

หลากก็สีผสม ณ ลมประสาน
สะท้อนนทีกระจ่างก็ปาน
กระจกภพ

เมฆสะพานก็ทอดเสงี่ยมสงบ
ประหนึ่งจะเชิญวิหคกระทบ
กระเทียบฟ้า

ริ้วตระการก็บานประดับประดา
กระจัดกระจายพระพรายก็พา
ผกากลาย

ใครจะเด็ดจะดอมพะยอมริหมาย
มิทันจะคิดก็ปลิดก็ปราย
สยายแปร

เดียรดาษคละดอกระลอกกระแส
ทะเลก็ซับลำแดดก็แร
ระยับพราว


ยลฤดูผิอยู่จะครู่ก็ยาว
ประจักษ์ ณ บึงประหนึ่งลุก้าว
อนันต์กาลกวิสรา  21 มกราคม 2551

โดย กวิสรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net