วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พลังเยาวชนรักษ์บ้านเกิดสตูล


คอลัมน์ ขบวนการยอดมนุษย์(ตัวเล็ก)

ยุวรักษ์บากันเคย
กลุ่มเยาวชนรักบ้านเกิด
    

เหตุการณ์สึนามิเป็นเหตุการณ์ที่มีแต่ความสูญเสีย  แต่สำหรับกลุ่มเยาวชน
กลุ่มนี้คงเป็นการเริ่มต้นที่ดีของพวกเขา
    
ยุวรักษ์บากันเคย หมายถึง เยาวชนที่รักษ์บากันเคย ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ของเด็กๆ กลุ่มนี้
    
กลุ่มยุวรักษ์บากันเคย รวมตัวกันตั้งแต่หลังเหตุการณ์สึนามิ ประมาณ
ปี 2547  มีสมาชิกด้วยกัน 15 คน ด้วยหลังเหตุการณสึนามิ เด็กๆ เห็นว่า
ทรัพยากรธรรมชาติที่บ้านหายไป บางชนิดลดลง  และเป็นช่วงที่ทางเครือข่าย
ความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน (SAN) เข้ามาในหมู่บ้าน บอกว่า
จะมาทำกลุ่มเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม
    
เริ่มแรกมีการจัดค่ายสำรวจทรัพยากร โดยแบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่ม
และแบ่งพื้นที่ให้เยาวชนออกสำรวจว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างในหมู่บ้าน
และศึกษาดูงาน ไปร่วมค่ายกับเยาวชนในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรัง
จังหวัดสงขลา โดยมี อะบา อุเส็น เป็นที่ปรึกษา
    
อะบา อุเส็น บอกว่า ทุกอย่างที่ทำล้วนเป็นความคิดของเด็กๆ ตัวเองเป็นแค่
ที่ปรึกษา คอยบอกว่าต้องทำอย่างไร และเรื่องแบบไหนควรจะปรึกษา
จะหาข้อมูลหาด้วยวิธีไหน เป็นต้น
    
หลังจากนั้น เมื่อทุกคนในกลุ่มมองว่ากลุ่มเริ่มแน่น ก็มีการคุยว่าจะทำอะไรกัน
ต่อไป และพอดีกับสมาชิกในกลุ่มได้ไปร่วมอบรมกับศูนย์พัฒนาเยาวชน
YPDC ซึ่งสามารถเขียนโครงการของบประมาณได้ ทางกลุ่มจึงเขียนโครงการ
เรื่องการจัดการขยะในชุมชน
    
เมื่อโครงการผ่าน ทางกลุ่มก็ร่วมกันวางแผนทำงาน จัดค่ายให้ความรู้เรื่องปัญหา
ขยะในหมู่บ้านรณรงค์พูดคุยกับชาวบ้านเรื่องการแยกขยะ ได้รับความร่วมมือ
กับชาวบ้านเป็นอย่างดี
    
นอกจากกลุ่มยุวรักษ์บากันเคยจะทำกิจกรรมเฉพาะในหมู่บ้านแล้ว ยังคิดที่
จะรวมกลุ่มเยาวชนทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านบากันเคย บ้านหาดทรายยาว
และบ้านตันหยงโป ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์อ่าวตันหยงโป
    
“สายน้ำ 3 สาย น่าจะมาบรรจบกันเพื่อเป็นแม่น้ำสายใหญ่คอยหล่อเลี้ยงคน
ในชุมชน และไหลไปในทิศทางเดียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
    
นี่คือความคาดหวังของเยาวชน “ยุวรักษ์บากันเคย”


โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net