วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์ เชียงใหม่


ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์ เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจเพื่อที่จะให้มีสถานศึกษาระดับอนุบาลที่บูรณาการอิสลามให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากผู้ก่อตั้งได้เห็นโรงเรียนลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมายในกรุงเทพฯ และได้รับการตอบรับจากพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมาก เพราะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบรรดาเด็กที่มาได้เรียนในสถาบันแหล่งนั้นๆและทางผู้ก่อตั้งเองก็ได้ตระหนักถึงการอบรมเด็กในวัยเยาว์ ซึ่งอิสลามเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างหนักแน่น ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่า เด็กทุกคนที่เกิดมานั้นเกิดมาตามฟิตเราะฮ์(บริสุทธ์) และพ่อแม่ของเขา จะทำให้เป็นยิว เป็นคริสเตียน หรือเป็นพวกบูชาไฟ ดังนั้นการให้การอบรมตั้งแต่เยาว์วัยนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในชีวิตของมุสลิมและเราเองจึงต้องการอาสาในการให้การอบรมให้บุตรหลานของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ด้วยความสำคัญดังที่กล่าวมานี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนจิตต์ภักดี ภายในโกดังที่ว่างข้างหอพักชาย และได้ทำการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนสำหรับนักเรียนอนุบาลทั้งหมดสามห้อง ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ 2551 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 และเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2551

ได้เปิดทำการสอนในปีแรก ชั้น เตรียมอนุบาล และ ชั้น อนุบาลหนึ่ง โดยในปีแรกมีนักเรียน 3 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 10คน และมีนาย ชาญชัย ศรีสมบัติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์คนแรกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์ตั้งขึ้นโดยความตั้งใจที่จะให้มีสถานศึกษาทางเลือกให้กับบุตรหลานมุสลิมในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อบ่มเพาะความศรัทธาให้กับบุตรหลานของพี่น้องมุสลิม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอีหม่ามมัสยิดอัตตักวา และ คณะกรรมการ มัสยิด ในเรื่องของสถานที่ และที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจของผู้ปกครองที่ได้นำเด็กมาเรียนกับทางเรา

อัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์ นั้นหมายถึง การอบรมสั่งสอนตามแบบอย่างอิสลาม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของเราเพื่อสั่งสอนบุตรหลานมุสลิมตามแบบอย่างอิสลามสืบต่อไป

Tags: ประวัติความเป็นมาของศูนย์พั..., อัลอิสลามียะฮ์ เชียงใหม่

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net