วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บู นวลศรี ปราชญ์ ชาวบ้าน จ.ตรัง


แวดวงชุมชน

บู นวลศรี

     
หายหน้าหายตาไปจากแวดวงเครือข่ายประมงพื้นบ้านมานาน
สำหรับเฒ่าทะเลแห่งบ้านแหลมมะขาม จังหวัดตรัง นามบู นวลศรี
 
ไม่ใช่ว่าท้อถอยต่อแนวทางการขับเคลื่อนจัดการ
ดูแลทรัพยากรชายฝั่งที่ร่วมลงแรงกับเพื่อนๆทั่วภาคใต้
มากว่า 2 ทศวรรษ
 
ไม่ใช่ว่า ภารกิจดังกล่าวจะลุล่วง จนสามารถวางมือได้อย่าง
สบายอกสบายใจได้แล้วในปัจจุบัน
 
และไม่ใช่ว่า จะไม่ได้รับการแจ้งอัพเดตข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของเพื่อนๆในเครือข่ายฯ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
หรือแม้แต่ระดับประเทศ
 
เพราะอย่างน้อยๆทุกวันนี้ก็ยังคงมีเอกสารอะไรต่อมิอะไรจาก
“ภาคประชาชน” เดินทางไปหา “ป๊ะบู” อยู่สม่ำเสมอ
 
แต่อายุที่เพิ่มขึ้นทุกวัน กลายเป็นอุปสรรคหลักที่ทำให้เดี๋ยวนี้ “ป๊ะบู”
จะเดินเหินไปไหนต่อไหนเหมือนเมื่อก่อนต้องคิดแล้วคิดอีก 
อายุก็ปา 74 ปีเข้าไปแล้ว จะให้วิ่งประชุมโน้น เข้าประชุมนี่
เหมือนเมื่อก่อนก็ดูกระไรอยู่
 
ทุกวันนี้ป๊ะบู จึงเลือกที่จะขลุกอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ระดับลึกให้กับชาวบ้านเป็นหลัก
 
สถานะ “โต๊ะอิหม่าม” ของหมู่บ้าน ที่ได้รับการนับถือมานมนาน
ก็สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อพลิกฟื้นชุมชนให้อยู่เย็น
เป็นสุขได้ ที่สำคัญเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขที่มีฐานอยู่
บนความยั่งยืนกว่าการเคลื่อนไหวอย่างอื่นเป็นไหนๆ
 
บิสมิลละห์ อิรเราะฮมา นิรเราะฮีม...


ป๊ะบู นวลศรี เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคประมงพื้นบ้าน
โดยการร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดตรังตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2528 
 
บ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
เป็นพื้นที่แรกๆของภาคใต้ที่กิจกรรมงานพัฒนาของภาคประชาชน
เริ่มก่อร่างสร้างตัว
 
กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่โด่ดเด่นของพื้นที่แห่งนี้คือ
การก่อตั้งและจัดการป่าชายเลนชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย
ซึ่งต่อมากลายเป็นแม่แบบให้กับชุมชนชายฝั่งแห่งอื่นๆในภาคใต้
ได้นำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย
 
ที่สำคัญ ป๊ะบู นวลศรี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการก่อตั้ง
ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังใน ปี พ.ศ. 2538 กระทั่ง
ขยับขยายไปรวมเครือข่ายกับองค์กรชาวประมงพื้นบ้านทั่วภาคใต้
เป็น “สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้” ในเวลาต่อมา
 

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net