วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คดเหมือน...อโจร!!


สำนวนแหลง...ได้แรงอก

คดเมือน...อโจร

‘คดเหมือน...อโจร’ เป็นสำนวนใต้ที่หากใช้กรอบคิด
ของสังคมปัจจุบันชี้วัดตัดสิน อาจฟังดูเหมือน
เป็นคำหยาบคาย แต่คำๆนี้มีการใช้อยู่จริง
ในกลุ่มคนบางกลุ่มตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะกลุ่มคนแถบลุ่มทะเลสาบสงขลา
ซึ่งเคยชุกชุมไปด้วยหมู่โจรอยู่แทบทุกบ้านร้านถิ่น
 
คดเหมือน...อโจร เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบ
เปรียบเปรยเพื่อตำหนิเตียนต่อสิ่งที่ไม่มีความ
‘ตรง’ ตามที่ต้องการ ส่วนมากมักใช้ตำหนิ
ติเตียนต่อเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆ
 
เช่น “ เ - ดแม่ม ไม้ดุ้นนี้คดเหมือน...อโจร
อีเอาไปทำด้ามพร้าได้พรือ” 
หรือ “ไอ้ยะ มึงทำด้ามจอบพันนี้ได้พรือ
คดเหมือน...อโจร” เป็นต้น

(ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต)

 

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net