วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การจัดการพลังงานให้เหมาะสมเพื่อประหยัดค่าไฟและถนอมคอมของคุณ


คุณสามารถใช้การจัดการพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทั้งระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยการเลือกรูปแบบการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นชุดของการตั้งค่าที่ใช้จัดการการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถปรับการตั้งค่ารูปแบบการใช้พลังงานส่วนบุคคลได้ โดยขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ปิดจอภาพและฮาร์ดดิสก์โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

นำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะสแตนด์บาย (Standby) เมื่อเครื่องเดินเครื่องเปล่า ขณะอยู่ในภาวะสแตนด์บาย จอภาพและฮาร์ดดิสก์จะปิด ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้พลังงานน้อยลง เมื่อต้องการใช้คอมพิวเตอร์อีกครั้ง คอมพิวเตอร์จะออกจากภาวะสแตนด์บายอย่างรวดเร็ว และนำพื้นที่ทำงานบนจอภาพกลับคืนที่เดิม ในสภาพเหมือนกับก่อนที่จะสแตนด์บาย การสแตนด์บายมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ในคอมพิวเตอร์แบบ Notebook หรือกระเป๋า

นำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะหยุดเครื่องโดยพร้อมทำงานใหม่ทันที คุณลักษณะนี้จะเป็นการปิดจอภาพและฮาร์ดดิสก์ บันทึกทุกอย่างลงในหน่วยความจำบนดิสก์ และปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ จะนำพื้นที่ทำงานบนจอภาพกลับคืนที่เดิมในสภาพเดียวกับก่อนที่จะหยุดเครื่อง แต่วิธีนี้ใช้เวลานานกว่าการนำคอมพิวเตอร์ออกจากภาวะสแตนด์บาย

โดยปกติ คุณใช้วิธีปิดจอภาพหรือฮาร์ดดิสก์สักครู่เพื่อประหยัดพลังงาน ถ้าคุณคิดที่จะเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่อยู่ที่เครื่อง ควรใช้วิธีสแตนด์บาย เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์อยู่ในภาวะการใช้พลังงานทั้งระบบต่ำสุด

คุณควรนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะหยุดเครื่องโดยพร้อมทำงานใหม่ทันที เมื่อจำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เป็นเวลานานหรือข้ามคืน เมื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ จะนำพื้นที่ทำงานบนจอภาพกลับคืนที่เดิมในสภาพเดียวกับก่อนที่จะหยุดเครื่อง

เมื่อต้องการใช้การจัดการพลังงาน คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตั้งค่าให้สนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้จากผู้ผลิต
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูที่เอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์


การนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่สภาวะ Stand by โดย อัตโนมัติ
ให้ไปที่ Control Panel - -> Power ManageMent

- ใน Power Schemes ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกรูปแบบการใช้พลังงาน การตั้งค่าเวลาสำหรับรูปแบบการใช้พลังงานจะแสดงอยู่ใน System standby, Turn off monitor และ Turn off hard disks

- เมื่อต้องการปิดจอภาพก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่ภาวะสแตนด์บาย (standby) ให้เลือกเวลาใน Turn off monitor

- เมื่อต้องการปิดฮาร์ดดิสก์ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเข้าสู่ภาวะสแตนด์บาย ให้เลือกเวลาใน Turn off hard disks

- เมื่อต้องการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะหยุดเครื่องโดยพร้อมทำงานใหม่ทันที คลิกแท็บ Hibernate แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
** ถ้าไม่มีแท็บ Hibernate แสดงอยู่ หมายความว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้

- บนแท็บ Advanced ให้คลิก When I press the power button on my computer แล้วคลิก Hibernate ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว คุณสามารถคลิก When I close the lid of my computer แล้วคลิก Hibernate

- ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ


** หมายเหตุ **

- เมื่อนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะหยุดเครื่องโดยพร้อมทำงานใหม่ทันที คอมพิวเตอร์จะบันทึกทุกอย่างไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ เมื่อกลับมาเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง โปรแกรมและเอกสารทั้งหมดที่เปิดอยู่ก่อนที่จะปิดคอมพิวเตอร์นั้น จะได้รับการนำกลับคืนที่เดิมบนพื้นที่ทำงานบนจอภาพ

- ไม่สามารถนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะหยุดเครื่องโดยพร้อมทำงานใหม่ทันที ถ้าคุณมีไดรฟ์ FAT32

- เมื่อต้องการนำคอมพิวเตอร์เข้าสู่ภาวะหยุดเครื่องโดยพร้อมทำงานใหม่ทันที ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตั้งค่าให้สนับสนุนตัวเลือกนี้จากผู้ผลิต

- คุณสามารถสร้างรูปแบบการใช้พลังงานใหม่ได้ด้วยการคลิกการตั้งค่าเวลาที่คุณต้องการ คลิก Save As และพิมพ์ชื่อ

โดย ~NightBaron~

 

กลับไปที่ www.oknation.net